2. redna seja

Komisija za poslovnik

7. 12. 2022

Transkript seje

Lep pozdrav vsem skupaj.

Člane komisije, vabljene obveščam, da bomo sejo Komisije za poslovnik pričeli ob 10.15. Hvala lepa za razumevanje.

PREDSEDNICA MAG. KARMEN FURMAN: Samo malo še. Ponovno bomo prestavili sejo, na 10.30 pričetek, da še uskladimo še en sklep, hvala lepa.

PREDSEDNICA MAG. KARMEN FURMAN: Ponovno lep pozdrav vsem skupaj!

Pričenjamo 2. redno sejo Komisije za poslovnik.

Najprej opravičilo z moje strani, no, da smo sejo zamaknili za pol ure, ampak v tem času smo uspeli tudi nekaj narediti, tako da upam, da bo seja zato toliko krajša.

Na seji kot nadomestni člani komisije, torej s pooblastilom sodelujejo: poslanko Leno Grgurevič nadomešča poslanka Sara Žibrat, poslanca mag. Deana Premika poslanka Lucija Tacer in pa poslanca Aleksandra Reberšaka poslanec mag. Janez Žakelj.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje komisije, in sicer, ker nismo prejeli nobenega predloga za umik točk z dnevnega reda in predloga za širitev dnevnega reda, ugotavljam torej, da je dnevni red določen, kot je bil, dne 17. november 2022, posredovan s sklicem.

Prehajamo na 1. IN EDINO TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER POBUDO ZA RAZLAGO PRVEGA ODSTAVKA 95. ČLENA, 97. ČLENA TER 83. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA IN POBUDO ZA RAZLAGO PRVEGA ODSTAVKA 63. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA.

K tej točki so bili povabljeni mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora kot predlagateljica, mag. Meira Hot, podpredsednica Državnega zbora, Danijel Krivec, podpredsednik Državnega zbora in Nataša Sukič, podpredsednica Državnega zbora.

Kot gradivo k tej točki ste člani komisije prejeli pobudo predsednice Državnega zbora z dne 20. 7. 2022, ki je objavljena na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem.

Na današnji seji bomo obravnavali pobudo predsednice in dajem predsednici Državnega zbora mag. Urški Klakočar Zupančič kot predlagateljici besedo za dopolnilno obrazložitev.

Izvolite!

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča.

Ne bi prav veliko obrazlagala, ker mislim, da je pobuda že kar dovolj obrazložena. Bi pa v bistvu s 1. točko te pobude, ko na Komisijo za Poslovnik naslavljam vprašanje v zvezi s prvim odstavkom 35. člena, 97. in 83. člena Poslovnika Državnega zbora predlagala glede na obrazložitev, ki je zapisana, da bolj kot da Komisija za poslovnik sprejema neko razlago Poslovnika, kar pravzaprav po mojem mnenju, razlaga določil niti ni potrebna ali pa da komisija sprejema neko mnenje, menim pa, da bi bilo prav, da se, da komisija pozove ustrezno delovno telo in ustrezno delovno telo, v tem primeru je Mandatno-volilna komisija, da svoj pravilnik, ki se nanaša na neplačilo, ki gre poslanki oziroma poslancu, ki je neupravičeno izostane, izostane s seje, da ta svoj pravilnik uskladi z določbami Poslovnika in te določbe so, kot sem že rekla, prvi odstavek 95. člena, 97. člen in 93. člen Poslovnika.

Menim, kot sem že rekla, da ta določila so jasna, moje vprašanje se je tudi nanašalo na pravilnost prakse in predlagam, da se praksa oziroma pravilnik, kolikor bi bil v neskladju s Poslovnikom, uskladi. Tako da to je to, seveda sem pa za vsakršno obrazložitev, če jo še kdo želi tukaj in bom tudi odgovarjala.

Glede drugega vprašanja in sicer navajanja prisotnosti in odsotnosti poslancev na sejah, pa sama menim in tudi predlagam Komisiji za poslovnik, če se strinja, da bi bilo dosedanjo parlamentarno prakso navajanja odsotnih poslancev na začetku seje smiselno spremeniti. Namreč, predvsem recimo pri rednih sejah, ki trajajo po cel dan, od zjutraj 9. ure do večkrat 10. ure zvečer in je v bistvu odsotnost poslancev, tako kot je sporočena, seveda ni enaka tistemu, kar sedi v dvorani in jaz mislim, da bi bilo iz načela transparentnosti delovanja Državnega zbora in tudi zaščite poslank in poslancev in tudi boljšega razumevanja delovanja Državnega zbora smiselno, da se dosedanja praksa, ki je bila takšna, da je predsedujoči na začetku vsake seje, pa niti ne samo na začetku vsake seje, tudi na začetku nadaljevanja seje, čeprav mu poslovnik to ni nalagal, pa je to vseeno delal, govoril, kdo je za tisti dan sporočil, da bo odsoten, pač da se taka praksa spremeni in da predsedujoči tega več ne navaja, tudi zaradi tega, ker je prihajalo do situacij, ko je predsedujoči navajal ljudi, ki so bili prisotni, pa je imel obvestilo, da so odsotni ali obratno in da se pač obvestilo o odsotnosti poslank in poslancev objavi v informacijskem sistemu Državnega zbora in da se med sejo, - zdaj seveda govorim predvsem o rednih sejah -, objavljajo spremembe omenjenega obvestila za posamezni dan, na začetku pa, zato, da tudi upoštevamo določilo Poslovnika, pa se vse prisotne na seji seznani, da je obvestilo o odsotnosti poslank in poslancev objavljeno v informacijskem sistemu.

Jaz mislim, da je takšna praksa tudi veliko bolj transparentna z gledišča tudi naših volivk in volivcev, ki spremljajo seje, zato, da in zato, da se v bistvu tudi poslanke in poslanci ne znajdejo potem na, v poziciji, ko so lahko v bistvu poklicani, kot da ne sedijo v plenarni dvorani, pa dejansko sedijo v plenarni dvorani ali obratno.

Tako da, to je to, kot sem pa že rekla, za prvo, za prvo pobudo, ki mislim, da je dovolj obrazložena v besedilu, pa bi pozvala Komisijo za poslovnik, če se strinja, da se na Mandatno-volilno komisijo poda pobuda o spremembi pravilnika glede sankcij za odsotnost, neupravičeno seveda odsotnost poslanca seje, da se ta pravilnik uskladi s Poslovnikom Državnega zbora, ker menim, da ni usklajen.

Tako da, to je toliko z moje strani. Za vsakršna pojasnila sem pa seveda tukaj na voljo.

Hvala lepa.

Ja, hvala lepa za vašo dopolnilno obrazložitev.

Sedaj pa razpiram, odpiram razpravo poslank in poslancev Komisije za poslovnik.

Ja, k razpravi se je prijavil poslanec Jože Tanko.

Izvolite.

Hvala lepa za besedo.

Jaz mislim, da tole, kar imamo sedaj na mizi in tudi ta zahteva, ki je bila vložena na osnovi pač neobičajnega vodenja nekaterih sej ali pa nekaterih predsedujočih pri sejah Državnega zbora, je pravzaprav nepotrebna.

Zdaj, če bi želeli nek pozitiven korak na tem narediti, bi bilo pravzaprav smiselno, da tisti, ki so spremenili ali pa so hoteli spremeniti dosedanjo prakso, bi se najprej posvetovali z vodji poslanskih skupin, se dogovorili, če dosedanja ali pa dosedanja praksa ni bila v redu in šele potem bi se pač pristopilo k nekemu novemu, drugačnemu načinu dela Državnega zbora.

Zdaj ta poslovnik, ki ga imate pred sabo, velja od leta 2002. Eden od soavtorjev tega poslovnika je bil tudi podpredsednik Državnega zbora, to je bil Miran Potrč. In Miranu Potrču niti tistim ostalim soavtorjem na kraj pameti ni prišlo, da bi se poslužil tehnologije vodenja seje, kot je bila uvedena na začetku tega mandata. In zdaj ne vem sicer kdo je svetoval, da se na tak način pristopi, vendar tak način zagotovo ni prispeval k nekemu ugledu Državnega zbora, niti ni pripomogel k integriteti poslanca ali pa poslancev, ki so bili navedeni neupravičeno, kar izhaja tudi iz etičnega kodeksa, ki je sprejet v tem Državnem zboru. Tam moramo vsi poslanci biti zavezani, da pač krepimo ugled Državnega zbora in poslancev. Zdaj pa, če se predsedujoči oziroma v bistvu samo predsednik Državnega zbora odloči, da poskrbi za to, da se pa naredi ravno nasprotno, potem se sprašujem zakaj imamo neka pravila, neke principe, neko utečeno delo v Državnem zboru, da pač tako, da je to tako potekalo in da se to kar na horuk na nek način spreminja. Zdaj to me spominja pač na, bom rekel, čisto en prometni primer dal, da imaš neko komplicirano križišče, da imaš omejitev, ne vem, 30 ali 50 in ti se greš čez to križišče 100 in narediš karambol. In potem sprašuješ se okrog sebe, kdo je kriv. In potem modro ugotoviš, da je kriva cesta. V tem našem konkretnem primeru, da je kriv Poslovnik in da so krivi akti.

Tole kar imamo zdaj pred sabo, gre v bistvu za reševanje, pravijo, vojaka Ryana. Točno tak postopek je to. Tako da se na nek način ne omadežuje ugled predsednice Državnega zbora, ki je ta zaplet, ne vem iz kakšnih razlogov povzročila. Zdaj, da je problem še hujši, so problem tudi ostali sopredsedujoči, podpredsedniki Državnega zbora. Ti te prakse niso uporabljali, tudi takrat, ko je bila odsotna predsednica Državnega zbora, pa se ni opravičila. Velikokrat je manjkala v dvorani, smo videli vsi, ki smo bili noter, tudi mi smo manjkali, ker imamo kakšno delo, pa za vsak detajl tega nismo napisali, da nas ne bo v dvorani, ker smo imeli pač razgovore v svoji poslanski pisarni v Državnem zboru s strankami, ali smo bili na resorjih, na ministrstvih, ali smo šli slučajno na kosilo in tako naprej, pa se to, bi rekel, ta del ni izvajal. Jaz mislim, da tak način dela, ko se čaka, da nekaterih ni v dvorani in se jih imenuje, za druge pa to ne velja, ni skladen z nobeno etično normo, z nobeno etično normo. In meni pravzaprav tale dopis, ki je bil 20. julija posredovan na Komisijo za poslovnik v tistih delih, kjer govori o nemoralnosti pa neetičnosti pa neopravičenih odsotnosti, pravzaprav moti. Ker zdaj, če je kdo res tak, da je neetičen in nemoralen potem obstajajo določeni postopki, če pa tega ni mogoče z nobeno stvarjo dokazati pa ne napišimo takih stvari, ker ta dokument ostane nekje noter v arhivih Državnega zbora. Da je problem še večji, v drugih parlamentih se takih neumnosti ne poslužujejo, ne poznam pa sem, pa imam že kar nekaj prakse tudi v tej hiši, pa tudi v enem kosu te mednarodne prakse, ne poznam primera, ko bi na tak način kjerkoli izvajali, bi rekel, neko osnovnošolsko prisilo, da nekdo sedi v dvorani Državnega zbora. To je po moje, bom rekel, unikum. Jaz bi pričakoval, da bi predsednica Državnega zbora ta dopis, ki je bil posredovan 20. julija na Komisijo za poslovnik pravočasno umaknila, tako da o tej temi ne bi razpravljali, da se s tem ne bi ukvarjali. In da pač, če kdo misli, da je karkoli potrebno popraviti, to popravi. Vsa taka napotila, navodila, ki jih zdajle predlagate z načinom dela, tehnologije dela v 2. točki ali pa napotilo Mandatno-volilni komisiji so po moje povsem nepotrebna, povsem nepotrebna.

Da očitno gre za neko težko materijo, v narekovajih, kažejo tudi te prekinitve. Mi smo rabili po petih mesecih prestavljati začetek seje te komisije za dvakrat, da se sploh nekaj, neki dopis izčistil kako naj bi se to rešilo, ta zaplet. Mislim, da je to neodgovorno tudi od predlagateljev in od tistih, ki pač te stvari aranžirate. Deluje to, kot da sedaj nekaj na silo, na hitro, na nujno rešujemo nek zaplet, ki ga v bistvu 20. let ni nihče zaznal. 20. let pa so bili vrhunski pravniki z doktorati in ne vem s kom še vse v Državnem zboru. Rutiner, ki so, ki so vodili ta parlament in tako naprej. Skratka, mislim, da je je tako postopanje, ko se je nekatere krepko diskreditiralo po nepotrebnem, da bi se jim vsaj vsem tistim za vsako diskreditacijo pisno opravičil tisti, ki jim je to naredil in to objavil tudi na spletni strani Državnega zbora in tudi pač povedal tudi na tiskovni konferenci, če je potrebno. Ker če se je dalo izjave takrat, ko se je to komunicira na tak način se jih lahko tudi s kakšnim opravičilom reši, zato ker vidimo, da ta stvar, ki je bila izvedena, ne pije vode.

Še nekaj bi predlagal. Jaz bi zdaj, ko smo ravno na tej Komisiji za poslovnik bi predlagal tudi, da tisti, ki vodite seje, vodite po nekih standardih. Sedaj pa čisto vsak ima neko svojo način vodenja celo tisti, ki ste predsedujoči Državnemu zboru ne ločite med repliko, postopkovnim vprašanjem, razpravo, zahtevo za dopolnilno razpravo in tako naprej. To je po moje škandalozno. Tudi načini izrekanja posameznih ukrepov, so nestandardni, eden že grdo pogleda dobi opomin in tako naprej. Dajte te zadeve dodelati ne pa… Tudi predlagam, da se temu poslu malo posvetijo vodje poslanskih skupin s svojimi poslanci ali to malo naštudirajo kaj je postopkovni predlog in koliko se ga da, kaj je replika in tako naprej. To je bolj pomembno od tega, ali je nekdo tam le tri minute prekasno prišel v dvorano ali ne, ko je tekla neka razprava.

Pa še eno stvar. Imate tudi primerjalno analizo, gospa predsednica, kar zadeva statuse poslancev v Evropskih parlamentih. Malo tudi poglejte kako imajo te zadeve urejene in kje smo mi izredno slabi. To kaže zadeve urediti tam na drugih področjih bolj pomembno kot tole ali bo nekdo sedel v dvorani ali ne bo.

Hvala lepa.

Hvala lepa. Preden bom dala naprej predsednici, ki bi se želela odzvati na razpravo, samo toliko, da obvestimo tudi javnost, res je trajalo pet mesecev, da je bila seja sklicana, ampak poziv je bil dan oziroma predlog pobude v času parlamentarnih počitnic, na začetku parlamentarnih počitnic. Tako da, je šla zadeva v proceduro šele z mesecem septembrom.

Sedaj pa izvolite, gospa mag. oziroma predsednica Državnega zbora.

Jaz v bistvu se ne bi sedaj zapletala, niti se ne bom odzivala na izvajanja, ki morda niso konstruktivna.

Glede prve pobude bom samo eno povedala, ne bi jo želela tukaj ponavljati, ampak bom dala samo eno prispodobo. Praksa 20-ih let je bila, če je trajala 20 let, potem je trajala absolutno popolnoma predolgo, je bila takšna, ampak ne vem, morda je bila krajša takšna praksa, to kdaj je bil sprejet pravilnik Mandatno-volilne komisije, to bo bolj vedela predsednica Mandatno-volilne komisije povedati, ampak tudi ona je šele zdaj prevzela Mandatno-volilno komisijo. Praksa, ki določa o prispodobi, da delavec, ki ne pride, to je zdaj govorimo o prispodobi, delavec, ki ne pride v službo in se za to ne opraviči in ne dobi sankcije samo zato, ker je polovica njegovih sodelavcev prisotna, jo pa dobi, če polovica delavcev ni prisotna, je nemoralna in neetična in tukaj me nihče ne bo prepričal v drugo. Neko dejanje ne more biti odvisno oziroma sankcija za dejanje ne more biti odvisno od nekega objektivnega pogoja, na katerega tisti, ki je storil neko dejanje, sploh ne more vplivati in samo na to se je nanašala prva točka in na popolnoma nič drugega in zato mislim, da je konstruktivno, da Komisija za Poslovnik pozove Mandatno-volilno komisijo, da preuči svoj Poslovnik in ga, če je ne neusklajen s Poslovnikom, uskladi s Poslovnikom, ker Poslovnik je dejansko zelo jasen v teh točkah, ki so tukaj navedene. Druga stvar je pa, kar se meni zdi veliko boljša, to se pravi, da se odsotnost poslancev objavi javno, tudi precej transparentno v informacijskem sistemu in se v bistvu takim vprašanjem, kot da prihaja do zapletov, ker se ta odsotnost javlja tudi tik tik pred sejo in da potem prihaja do zapletov v smislu, da se narobe navaja poslance, se ne bi več pojavljal. Tudi Poslovnik Državnega zbora ne zahteva od predsedujočega, da mora poimensko navajati na seji, to se pravi, da glasno bere imena kdo je zdaj zadržan, kdo ga je obvestil, ampak je veliko boljše, da se to naredi tako, da se to pač objavi v informacijskem sistemu, ki je dostopen itak vsakomur. Ker dejstvo je, da tudi tisto navajanje poslancev ob začetku nadaljevanja seje verjetno ni bilo potem čisto v skladu s Poslovnikom, verjetno bi bilo najbolj prav, da se vedno na začetku seje, to se pravi v ponedeljek, navedejo te stvari in se potem seja samo nadaljuje, ampak ne bi se zdaj v to spuščala, niti ne želim tega zdaj problematizirati, to ni taka reč. Jaz mislim, da bo bolj transparentno to narejeno in se bomo tudi veliko bolj posvečali vsebini, da se to v bistvu rešuje znotraj Državnega zbora, ne pa, da se v bistvu kličejo tista imena in potem navaja 15 minut in podobno. Druga stvar je pa seveda, večkrat je bilo rečeno, da naše seje nimajo prekinitev, kar pomeni, nimamo prekinitve za na stranišče, nimamo prekinitve za kosilo in je seveda normalno, da poslanci hodijo ven in je vedno bil poziv samo, da poslanci pridejo na začetek seje takrat, ko se sprejme dnevni red, takrat, ko se preberejo poslanice, takrat, ko se iz spoštovanja do preminulih zgodi minuta molka, samo to je, to je bil namen. Ampak mislim, da lahko naredimo danes res velik korak naprej in v bistvu naredimo neko novo prakso, za katero pa menim, da bo transparentna in bo ohranjala integriteto vseh poslank in poslancev zaposlenih v Državnem zboru in tudi javnost bo lažje v bistvu percipirala zakaj so določeni poslanci zdaj v dvorani, nekaterih pa mogoče tisti trenutek v dvorani ni. Želim v bistvu res delovati konstruktivno na tej točki. Tako, da toliko z moje strani.

Hvala lepa.

Preden bom dala dalje besedo v razpravo, jaz bi prebrala popravek sklepov, ki jih imate na mizi v dogovoru s predlagateljico, tako da bo tudi jasno za magnetogram zapisnika. In sicer, prvi sklep naj bi se glasil: Komisija za poslovnik na Mandatno-volilno komisijo naslavlja pobudo, da prouči morebitne spremembe Pravilnika za ugotavljanje neupravičene odsotnosti poslancev seje Državnega zbora oziroma delovnega telesa in ga po potrebi uskladi z določili Poslovnika državnega zbora.

Drugi sklep: Komisija za poslovnik meni, da bi bilo smiselno sedanjo parlamentarno prakso navajanja upravičenih poslank in poslancev na začetku seje Državnega zbora zaradi transparentnosti delovanja Državnega zbora spremeniti na način, da se poslankam in poslancem med dokumenti seje v informacijskem sistemu objavi obvestilo predsednice Državnega zbora o odsotnosti poslancev in poslank ter da se med sejo objavljajo zgolj spremembe omenjenega obvestila za posamezni dan, in da predsedujoči vse prisotne na seji seznani o objavi obvestila o odsotnosti poslancev in poslank.

Zdaj pa predajam besedo mag. Janezu Žaklju. Izvolite.

Najlepša hvala.

Preden začnem, mislim, da je obvestilo predsednice Državnega zbora o upravičeni odsotnosti poslancev, ne kar o odsotnosti ali kaj… To bi bilo… / oglašanje v dvorani, medsebojni pogovor/

Če lahko samo pojasnilo, opravičenost dejansko presoja Mandatno-volilna komisija. Vi mislite poslanke in poslance, tiste, ki so dali opravičila, kajne. / oglašanje v dvorani/

/ mikrofon ni vključen/ Verjetno bo to objavljeno…