9. nujna seja

Odbor za izobraževanje, znanost in mladino

11. 1. 2023

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam in vsem želim vse dobro v novem letu, zdravja, osebnega zadovoljstva, miru in dobrega sodelovanja!

Začenjam 9. nujno sejo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

Na seji kot nadomestni člani in članice na članice nastopa, sodeluje Katarina Štravs, ki nadomešča Roberta Janeva in Franci Props, ki nadomešča Lucijo Tacer.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam da je določen dnevni red seje kot ste ga sprejeli s sklicem.

Dnevni red imamo eno točko, in sicer PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O STROKOVNIH, ZNANSTVENIH IN UMETNIŠKIH NASLOVIH, SKRAJŠAN POSTOPEK.

Prehajamo na 1. TOČKO - in edino - TOČKO DNEVNEGA REDA.

Gradivo za to točko je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora in sicer, Predlog zakona, zahteva za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino s točko dnevnega reda, Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Mnenje Vlade, mnenje Zakonodajno-pravno pravne službe, stališče Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Državnega sveta ter vložena amandmaja Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica.

K točki dnevnega reda so vabljeni predlagatelj, to je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Damijanom Zrimom, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zakonodajno-pravna služba in Državni svet.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 27. redni seji, 13. 12. 2022 odločil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, zato ga bo odbor obravnaval na podlagi 126. in 142. člena Poslovnika.

Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica v zahtevi za sklic nujne seje odbora predlagajo tudi, da Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Kolegiju predsednice Državnega zbora, da predlog zakona uvrsti na dnevni red naslednje seje Državnega zbora, ki je po delovnem programu predvidena za januar 2023. O tem predlogu bomo glasovali po glasovanju o členih predloga zakona. Rok za vlaganje amandmajev je bil do začetka obravnave predloga zakona. Amandmaje so vložili Poslanska skupina Svoboda, Poslanska skupina Socialnih demokratov in Poslanska skupina Levica.

Začenjam drugo obravnavo predloga zakona, o kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, kolegu Damijanu Zrimu.

Izvoli, Damijan.

Spoštovana predsedujoča, kolegice, kolegi, predstavniki ministrstva, predstavniki Državnega sveta!

Lepo pozdravljeni tudi v tem novem letu!

Pred nami je novela zakona, v bistvu ta zakon smo že sprejemali v prejšnjem letu, zdaj ga v bistvu dopolnjujemo zaradi tega, ker smo naredili manjšo napako in s tem na nek način oškodovali določen del študentov.

Namen predlaganega zakona je dopolniti ureditev, ki ureja poimenovanje slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku tako, da bo omogočilo boljšo mednarodno primerljivost s podobnimi študijskimi programi v drugih državah na področju družboslovja, ekonomije, strojnega, tehničnega in naravoslovnega inženirstva. Poglavitne rešitve zakona s predlagano dopolnitvijo zakona se bo slovenskim univerzam, ki izvajajo študijske programe na področju družboslovja ali ekonomije omogočilo izjemo pri poimenovanju strokovnih naslovov v angleškem jeziku. Na podlagi mednarodne prakse uporabe strokovnih znanstvenih nazivov v angleškem jeziku bodo lahko slovenske univerze same izbirale vsebinsko ustrezno in mednarodno primerljivo poimenovanje med obema mogočima oblikama nazivov v angleškem jeziku, torej na primer Bachelor of Arts oziroma Master of Arts ali pa Bachelor of Science oziroma Master of Science. S tem gremo nasproti študentom, kateri bodo si svojo prvo zaposlitev iskali zunaj meja Slovenija, torej v Evropski uniji oziroma v svetu oziroma da jim omogočimo, da bodo dobili tudi lažje možnosti za nadaljnjo izobraževanje v tujini. Toliko z moje strani. Hvala.

Samo mogoče še to, vložili smo pa tudi dva amandmaja, ki sta v skladu z mnenjem ZPS, sta dva pač amandmaja tehnične narave.

Hvala.

Hvala lepa.

Želi predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport besedo? (Da.)

Dr. Matjaž Kranjc, državni sekretar, izvolite.

Matjaž Kranjc

Hvala lepa.

Kot že navaja predlagatelj v svoji uvodni predstavitvi, se s predlogom zakona dopolnjujejo določbe Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih v delu ureditve poimenovanja slovenskih strokovnih naslovov v angleškem jeziku tako da bo z uporabo izjeme, ki jo bo iz tega naslova uveljavil zakon, visokošolskim zavodom na podlagi predhodno izvedene mednarodne primerjave prepuščena odločitev glede vsebinsko ustreznega poimenovanja slovenskih strokovnih nazivov v angleškem jeziku, ker bo na ta način slovenskim visokošolskim zavodom tudi omogočena boljša mednarodna primerljivost strokovnih naslovov s podobnimi naslovi v drugih državah na predmetnih področjih.

Vlada s predlogom zakona soglaša, kakor tudi s temi amandmaji, ki ste jih nazadnje vložili.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Zdaj pa dajem besedo predstavniku Državnega sveta, dr., ne, se opravičujem, Zakonodajno-pravni službi.

Besedo dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe, gospe Damjani Mlakar.

Izvolite.

Damjana Mlakar

Hvala za besedo.

Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona preučila z vidika svojih pristojnosti in v pisnem mnenju dala pripombi k 1. in 2. členu. Pripombe so z amandmaji poslanskih skupin koalicije ustrezno upoštevane.

Hvala.

Hvala tudi vam.

Zdaj pa dajem besedo predstavniku Državnega sveta, dr. Radovanu Stanislavu Pejovniku.

Izvolite.

Radovan Stanislav Pejovnik

Hvala lepa za besedo.

Tudi jaz bom poskušal biti zelo kratek. Zakon je moral biti dopolnjen zaradi tega, ker je bilo posebej na področju ekonomije popolnoma nesprejemljivo, da bi doktorat iz umetnosti bil poimenovan za nekoga, ki bi na ekonomiji doktoriral. Ampak zakon je zdaj, bom rekel, precej bolje dopolnjen, kot je šlo za to, bom rekel, mogoče prej ne prav dobro preštudirano pomanjkljivost. Diploma ima bistveno večjo vrednost, kot je papir, potreben za zaposlitev. Diplomo vsak od nas potrebuje v življenju za karkoli počnemo, zato je uporaba nazivov in naslovov izjemno pomembna in mene najbolj veseli in Državni svet je včeraj na seji močno podprl tudi to možnost, da univerze same pri novih programih, ki bodo nastajale na podlagi mednarodne primerjave, ki jo morajo narediti, sprejemajo ustrezne angleške naslove. Predvsem gre tukaj za področje inženirstva, ker Slovenija nima tehniških univerz in zato je prav posebej za tehniške fakultete zelo pomembno, da se dogovorimo, kdaj bomo imeli Master of Engeeniring, Doctor of Engeneering, itn. To področje je v sedanjem zakonu urejeno načelno. Verjetno bo potrebna še kakšna razprava o tem kako se bo to neposredno uveljavljalo na nivoju univerz, ampak jaz mislim, da gre za ustanove, ki so dovolj usposobljene, da tako stvar naredijo tako kot je treba.

Skratka, zakon močno podpira Državni svet.

Najlepša hvala.

Predlagam, da obravnavo opravimo na način, da razpravljamo o vsakem členu in glasujemo o amandmajih, po glasovanju o amandmajih pa ob koncu glasujemo še o vseh členih skupaj. Se strinjamo? (Da.) Ugotavljam, da ja.

Odpiram razpravo o 1. členu predloga zakona in o vloženem amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, Socialni demokrati in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 12, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Odpiram razpravo o 2. členu predloga zakona in vloženem amandmaju po Poslanskih skupin Svoboda, Socialni demokrati in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo, ki je ni in gremo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 12, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je tudi ta amandma sprejet.

Odpiram razpravo o 3. členu predloga zakona h kateremu ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Torej zaključujem razpravo.

Na glasovanje dajem vse člene predloga zakona skupaj.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo ?, proti ?.

(Za je glasovalo ….) (Proti ….)

Ugotavljam, da so vsi členi sprejeti.

Sprejeti amandmaji se vključujejo v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora.

Glasujemo še o naslednjem predlogu sklepa Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica: »Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino na podlagi drugega odstavka 59. člena Poslovnika Državnega zbora predlaga Kolegiju predsednice Državnega zbora, da v predlog dnevnega reda 6. redne seje Državnega zbora uvrsti Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, skrajšani postopek.«

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu. Poročevalka odbora na seji zbora bo predsednica odbora. Se strinjate? (Da.) Vidim, da kimate. Hvala za zaupanje.

Zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 9. nujno sejo odbora.

Vsem se zahvaljujem za udeležbo, vas lepo pozdravljam in vam želim naprej še lep dan!