31. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

20. 1. 2023

Transkript seje

Dobro jutro, lepo pozdravljeni, začenjam 31. sejo Kolegija. Vse vas lepo pozdravljam.

Včeraj sem vam poslala gradivo k 1. točki dnevnega reda.

In obveščam vas vse vaš vas še o nadomeščanju članov Kolegija, in sicer poslanec Andrej Hoivik nadomešča vodjo Poslanske skupine SDS Jelko Godec in pa poslanka dr. Tatjana Greif nadomešča vodjo Poslanske skupine Levice dr. Mateja Tašnerja Vatovca.

Gremo kar na dnevni red, in sicer DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 6. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO ZAČELA V PONEDELJEK, 23. JANUARJA.

Gradivo ste prejeli včeraj … Če želi kdo besedo, odpiram razpravo.

Ja, izvolite, gospod Prednik.

Predsednica, hvala. Vsem en lep pozdrav.

Jaz se bi že vnaprej opravičil za mojo prošnjo tudi v imenu Ministrstva za gospodarstvo. Mi smo dobili ta vrstni red oziroma dnevni red. Jaz bi prosil, če je mogoče, oziroma prošnja Ministrstva za gospodarstvo je, da bi se 3. in 4. točka, ki sta predvideni v petek, prestavila na četrtek oziroma da bi pač potem tudi določene točke iz četrtka prestavili na petek, to je vljudna prošnja Ministrstva za gospodarstvo zato, da bi lahko zagotovili prisotnost pri obravnavi teh točk.

Hvala.

Hvala lepa.

Sem sprejela to prošnjo, tako da bomo to preučili in ustrezno odločili.

Gospod Hoivik, vi ste še želel, izvolite.

Ja, hvala lepa, predsednica, za besedo.

Zdaj jaz imam pa samo eno vprašanje, kar se tiče 11. točke, torej ponovno odločanje glede Zakona o finančni upravi oziroma spremembah. Zdaj po 147. členu oziroma 148. členu Poslovnika piše, da ko je izglasovano veto v Državnem svetu, se potem, v prvem odstavku 148. člena, Državni zbor mora o tem zakonu glasovati na prvi naslednji seji. Zdaj vemo, da je bil ta, ta seja Državnega sveta, se mi zdi, 21. decembra lanskega leta, vmes pa sta bili dve izredni seji, 23. decembra 29. izredna seja Državnega zbora in 9. januarja 30. izredna seja. Pa me zanima zdaj, zakaj se o tem odloča na torej tretji seji in s tem se krši tudi poslovniško določilo, pa me zanima interpretacija tega, ali zdaj pač veljajo kakšna nova pravila v tem Državnem zboru oziroma tolmačenje.

Hvala lepa.

Ja, hvala za vprašanje.

Ne veljajo nobena nova pravila. Dolgoletna parlamentarna praksa je, da se odloča na prvi naslednji redni seji, ne pa na izredni. Tisto vmes, kar ste govorili, je bila izredna seja, so bile izredne seje, to je pa zdaj redna seja. Tako je bilo vedno. Če ima kdo, ki je dlje tukaj od mene, drugačno, drugačno stališče, naj ga kar pove. Poslovnik, ko govori o prvi naslednji seji, gre za prvo naslednjo redno sejo Tako da, bi še kdo morda na tem mestu kaj? Ne, potem vas pa samo še opozarjam, da v zvezi s 1. točko dnevnega reda, če bo za vprašanja ministric in ministrov tistim, ki opravljajo tekoče posle, podana zahteva za ustni odgovor na naslednji seji zbora oziroma predlog za razpravo o odgovoru na vprašanje bodo ti predlogi oziroma zahteve v skladu z 249.a členom Poslovnika po imenovanju novih ministrov postali brezpredmetni, kar pomeni, da v podanih predlogih za razpravo odgovorov na poslansko vprašanje Državni zbor sploh ne bo odločal. Toliko, da ste s tem seznanjeni.

Pa seznanjam vas še, da predsednik Vlade ne bo navzoč v ponedeljek na 6. redni seji, zaradi drugih obveznosti, smo dobili to tudi pisno, in sicer, obveznosti, ki do sklica seje niso bile načrtovane in zato bomo predsedniku Vlade omogočili podajo odgovorov na poslanska vprašanja en dan kasneje na seji, torej, v torek, 24. januarja. Druga poslanska vprašanja samo trenutek, bodo pa tako kot je v navadi, v ponedeljek.

Izvolite, gospod Hoivik.

Še enkrat, hvala za besedo.

Sam sem zdaj dobil tik pred zdajci tale urnik in zdaj vidim, da se naše točke, kjer smo predlagatelji v Slovenski demokratski stranki so se prestavile na petek. Sedaj mi vztrajamo, da je urnik vsaj za naše točke ostane tako kot je. Mi nimamo nič proti predlogu Socialnih demokratov, kar se tiče, da je zagotovljena prisotnost ministrov, vendar vztrajamo pa na tem, da velja tak urnik oziroma tak vrstni red vsaj točk, ki smo jih predlagali mi v Slovenski demokratski stranki, da ostane tako kot je. Tako da, sedaj pa, kolikor jaz razberem, je pa res to, da sem dobil dve minuti nazaj ta urnik nov, da tako ostane kot je bilo sprva predvideno.

Hvala lepa. Sem povedala, da glede te prošnje še ni odločeno. To se pravi, to bomo zdaj vzeli v ozir in sicer tako prošnjo kot tudi vaš ugovor in bomo o predlogu ustrezno odločali.

Sem pa bila še opozorjena še na eno stvar glede vašega ugovora o tem, da naj bi se na o zakonu odločalo na naslednji seji. Če bi šlo za izredno sejo, bi bilo potrebno podati tudi zahtevo za izredno sejo, da se ponovno odloča o zakonu zoper katerega je bil podan veto. Takšna je pač parlamentarna praksa. Sama tudi menim, da je skladna s poslovniškimi določili.

Želi še kdo morda? Nihče. Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. In sicer, na glasovanje dajem sklep: »Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 6. seje zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 23. januarja 2023.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

(Za soglasno.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet in s tem zaključujem

to točko.

Gremo na PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU, ki ste ga prejeli s sklicem seje.

Obravnavamo predlog Vlade, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

Dajem besedo namestnici generalne sekretarke, mag. Barbari Peternel. Izvolite.

Barbara Peternel

Hvala lepa. Najprej lep pozdrav vsem.

Vlada predlaga obravnavo zakona po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe. V prvi vrsti se odpravlja diskriminatornost, na katero sta v zvezi s predmetnim zakonom opozorila Varuh človekovih pravic kot tudi zagovornik načela enakosti.

Drugače pa dve bistveni novosti izpostavljam in predvsem spreminjanje načina določanja ciljnih skupin pa uvajanje mehanizma za zagotavljanje te osnovne računalniške opreme.

Hvala lepa.

Hvala lepa. Želi kdo besedo? Nihče, potem ne bomo razpravljali.

Na glasovanje dajem sklep: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti se obravnava po skrajšanem postopku.«

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine Levica, SD, Svoboda in poslanec Narodne skupnosti, proti nihče.

(Za so glasovale Poslanske skupine Levica, SD, Svoboda in poslanec Narodne skupnosti.) (Nihče proti.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Imamo še točko RAZNO, kjer imamo dve zadevi, vsaj z moje strani, dve zadevi.

Predsednica Odbora za zdravstvo je na Kolegij naslovila prošnjo za soglasje za delo odbora po 22. uri. Seja Odbora za zdravstvo bo v sredo, 25. januarja 2023, 30 minut po končani 31. izredni seji Državnega zbora. Ker obstaja verjetnost, da odbor z delom do 22. ure ne bo zaključil, predsednica prosi za soglasje za nadaljevanje dela odbora po 22. uri. Predlog ste prejeli. Želi morda kdo besedo? (Nihče.)

Na glasovanje dajem torej naslednji predlog sklepa: 13. nujna seja Odbora za zdravstvo, ki bo v sredo, 25. januarja 2023, 30 minut po končani 31. izredni seji Državnega zbora, lahko poteka tudi po 22. uri.

Glasujemo. Navzočih je… poslank in poslancev, za so glasovali Levica, SD, Svoboda in poslanec narodne skupnosti, proti SDS in Nova Slovenija.

(Za so glasovali Levica, SD in Svoboda.) (Proti SDS in NSi.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Ima morda še kdo od vas kaj pod razno? Če ne, vam pa jaz povem še eno stvar. In sicer, Državni zbor se tudi letos pridružuje akciji We Remember. Gre za spomin na holokavst in predlagam, da bi to akcijo izpeljali prvi dan seje, to se pravi, v ponedeljek, 23. januarja 2023, in sicer na začetku. Dobili smo v bistvu pobudo predsednika avstrijskega parlamenta, gospoda Sobotke, da obeležimo spomin na holokavst. Predlagamo pa, da se zadevo izpelje tako, da bi imela na začetku seje kratko poslanico za govornico, nato bi pozvala poslanke in poslance, da vstanejo in dvignejo napise We Remember. Tako kot lani bi pripravili tri vrste napisov v slovenščini, angleščini in obeh jezikih. Napisi bi poslanke in poslance lahko pričakali na poslanskih mestih, torej na mizah in pri meni na govornici, lahko pa jim tudi razdelimo to pred vhodom v dvorano. Napise bi zagotovili tudi za predstavnike Vlade, potrebno bi jih bilo obvestiti, da se bo to pač dogajalo na začetku seje. Začetek je primeren tudi zaradi neposrednega prenosa in večjega zanimanja medijev. Zapis bo pa verjetno še v madžarščini in italijanščini, verjetno bo kar moral biti, ja. Jaz bi prosila, da mi sporočite, no, kaj menite o tem, zato da lahko v tiskarni pripravijo napise, dvignemo te napise We Remember.

Boste kaj povedali na to temo? Dajte, no. / oglašanje v dvorani/ Ja, ste za? To se pravi, ne bomo zdaj… Ali moramo glasovati o tem? (Ne.) Vidim, da se vsi strinjamo, da je nekaj takega, kot je holokavst, treba obeležiti oziroma ustrezno se odzvati na obletnico ob takih dogodkih, ker gre za velike rane v človeški zgodovini. Odlično, to se pravi, potem začnemo sejo s to poslanico.

Zdaj pa, če nima nihče nič drugega pod točko razno, zaključujem točko razno in tudi 31. sejo kolegija. Želim vam lep dan in še lepši vikend!

Hvala lepa. Želi kdo besedo? Nihče, potem ne bomo razpravljali.

Na glasovanje dajem sklep: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti se obravnava po skrajšanem postopku.«

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine Levica, SD, Svoboda in poslanec Narodne skupnosti, proti nihče.

(Za so glasovale Poslanske skupine Levica, SD, Svoboda in poslanec Narodne skupnosti.) (Nihče proti.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Imamo še točko RAZNO, kjer imamo dve zadevi, vsaj z moje strani, dve zadevi.

Predsednica Odbora za zdravstvo je na Kolegij naslovila prošnjo za soglasje za delo odbora po 22. uri. Seja Odbora za zdravstvo bo v sredo, 25. januarja 2023, 30 minut po končani 31. izredni seji Državnega zbora. Ker obstaja verjetnost, da odbor z delom do 22. ure ne bo zaključil, predsednica prosi za soglasje za nadaljevanje dela odbora po 22. uri. Predlog ste prejeli. Želi morda kdo besedo? (Nihče.)

Na glasovanje dajem torej naslednji predlog sklepa: 13. nujna seja Odbora za zdravstvo, ki bo v sredo, 25. januarja 2023, 30 minut po končani 31. izredni seji Državnega zbora, lahko poteka tudi po 22. uri.

Glasujemo. Navzočih je… poslank in poslancev, za so glasovali Levica, SD, Svoboda in poslanec narodne skupnosti, proti SDS in Nova Slovenija.

(Za so glasovali Levica, SD in Svoboda.) (Proti SDS in NSi.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Ima morda še kdo od vas kaj pod razno? Če ne, vam pa jaz povem še eno stvar. In sicer, Državni zbor se tudi letos pridružuje akciji We Remember. Gre za spomin na holokavst in predlagam, da bi to akcijo izpeljali prvi dan seje, to se pravi, v ponedeljek, 23. januarja 2023, in sicer na začetku. Dobili smo v bistvu pobudo predsednika avstrijskega parlamenta, gospoda Sobotke, da obeležimo spomin na holokavst. Predlagamo pa, da se zadevo izpelje tako, da bi imela na začetku seje kratko poslanico za govornico, nato bi pozvala poslanke in poslance, da vstanejo in dvignejo napise We Remember. Tako kot lani bi pripravili tri vrste napisov v slovenščini, angleščini in obeh jezikih. Napisi bi poslanke in poslance lahko pričakali na poslanskih mestih, torej na mizah in pri meni na govornici, lahko pa jim tudi razdelimo to pred vhodom v dvorano. Napise bi zagotovili tudi za predstavnike Vlade, potrebno bi jih bilo obvestiti, da se bo to pač dogajalo na začetku seje. Začetek je primeren tudi zaradi neposrednega prenosa in večjega zanimanja medijev. Zapis bo pa verjetno še v madžarščini in italijanščini, verjetno bo kar moral biti, ja. Jaz bi prosila, da mi sporočite, no, kaj menite o tem, zato da lahko v tiskarni pripravijo napise, dvignemo te napise We Remember.

Boste kaj povedali na to temo? Dajte, no. / oglašanje v dvorani/ Ja, ste za? To se pravi, ne bomo zdaj… Ali moramo glasovati o tem? (Ne.) Vidim, da se vsi strinjamo, da je nekaj takega, kot je holokavst, treba obeležiti oziroma ustrezno se odzvati na obletnico ob takih dogodkih, ker gre za velike rane v človeški zgodovini. Odlično, to se pravi, potem začnemo sejo s to poslanico.

Zdaj pa, če nima nihče nič drugega pod točko razno, zaključujem točko razno in tudi 31. sejo kolegija. Želim vam lep dan in še lepši vikend!