31. redna seja

Odbor za zadeve Evropske unije

24. 2. 2023

Transkript seje

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Začenjam 31. sejo Odbora za zadeve Evropske unije!

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora: tukaj imam danes obvestilo, da je zadržan kolega mag. Janez Žakelj, kot nadomestni člani odbora s pooblastili pa danes sodelujejo: kolega Aleša Rezarja nadomešča kolega mag. Dean Premik, ki ga lepo pozdravljam. Upam, da sem vas pravilno tokrat naglasil, hvala za opozorilo pri zadnji seji. In pa kolega Tomaža Laha nadomešča mag. Miroslav Gregorič, ki ga prav tako lepo pozdravljam na današnji seji.

Obveščam vas, da so na sejo povabljeni poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije, Urad predsednice Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade ter predstavniki Vlade in tudi pozdravljam predstavnike Državnega sveta.

Vse navzoče vas prav lepo pozdravljam!

Prehajam na določitev dnevnega reda seje tega odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje tega odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za njegovo spremembo, je torej določen takšen dnevni red seje, torej kot ste ga prejeli s sklicem.

Spoštovane kolegice in kolegi, prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA SKLEPA SVETA O PODPISU, V IMENU EVROPSKE UNIJE, SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO IN JAPONSKO O NEKATERIH VIDIKIH STORITEV ZRAČNEGA PREVOZA.

Gradivo k 1. točki torej smo prejeli od Vlade 25. januarja 2023, k 2. in 3. točki pa 13. februarja 2023, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije.

Skrajni rok za njihovo obravnavo je v Državnem zboru je danes. Gradivo k tej točki je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve Evropske unije kot torej pristojnemu odboru in Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, torej kot matičnem delovnem telesu. Slednji ga je obravnaval na 6. seji, 7. februarja 2023 in sprejel mnenje, ki smo ga prejeli.

Sedaj bom prosil predstavnika, torej Ministrstvo za infrastrukturo, z nami, vidim, da je državni sekretar mag. Andrej Rajh, da nam predstavi predlog sklepa, zlasti pa predlog stališča Republike Slovenije.

Spoštovani državni sekretar, izvolite.

mag. Andrej Rajh

Hvala lepa za besedo.

Spoštovani poslanke in poslanci!

Mednarodne odnose na področju letalstva med državami članicami in tretjimi državami urejajo tako imenovani dvostranski sporazumi med Evropsko unijo in tretjo državo. Evropska komisija in Japonska sta 21. septembra 2022, sta se dogovorili in parafirali besedilo sporazuma o nekaterih vidikih zračnih prevozov, ki usklajuje posamezne določbe bilateralnih sporazumov med državami članicami Evropske unije z Japonsko s pravom Evropske unije. Uskladitev določb bo tako omogočila vsem letalskim prevoznikom nediskriminatorni dostop do linij med Evropsko unijo in tretjimi državami. Gre za tako imenovan horizontalni sporazum, ki spada med vrsto omejitvenih sporazumov.

Glede na to, da Republika Slovenija in Japonska nimata sklenjenega dvostranskega sporazuma o zračnem prometu, se določbe navedenega evropskega horizontalnega sporazuma na Republiko Slovenijo ne nanašajo. Republika Slovenija pa mora ne glede na to kot članica Evropske unije k temu podati svoje stališče, da lahko Evropska komisija v imenu držav članic z Japonsko sporazum o nekaterih vidikih zračnega prometa sklene.

Ker so bila pogajanja uspešno zaključena, predlagamo sprejetje ustreznega sklepa, s katero se poda stališče Republike Slovenije, da se lahko predmetni sporazum sklene. Glede na to predlagam pristojnemu matičnemu delovnemu telesu, da predlog stališča podpre.

Hvala lepa.

Najlepša hvala za dodatno pojasnilo.

Na 1. seji 14. februarja 2023 je gradivo obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve ter sprejela mnenje, torej, ki smo ga tudi prejeli.

Za njegovo dodatno predstavitev pa sedaj prosim člana komisije, gospoda Andreja Poglajna.

Državni svetnik, izvolite.

Andrej Poglajen

/ izključen mikrofon/ / nerazumljivo/

Vklopite si samo vašo napravo…

Izvolite.

Andrej Poglajen

Hvala lepa.

En pozdrav tudi v imenu Državnega sveta!

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je predlog obravnavala na pretekli seji in ga soglasno sprejela.

Hvala lepa.

Najlepša hvala.

Sedaj odpiram razpravo kolegic in kolegov. Želi kdo razpravljati pri tej točki, kolegice in kolegi? Vidim, da ni prijavljenih, zato končujem. Želite? (Da.)

Gospod mag. Gregorič, izvolite. Oprostite, sem vas spregledal.

Izvolite.

Hvala lepa, predsedujoči.

Hvala lepa tudi predstavniku Vlade.

Jaz imam samo eno vprašanje. Ali je v sklopu tega sporazuma predvidena izmenjava osebnih podatkov pri, recimo, nakupu letalske karte?

Hvala.

Gospod državni sekretar, če imate odgovor lahko, drugače pa tudi mislim, da lahko v pismeni obliki mogoče prestavite, če…

Kar izvolite.

mag. Andrej Rajh

Hvala lepa.

Poglejte, ob meni je prav strokovnjak za letalstvo, gospod Janša, in bo podal odgovor.