12. nujna seja

Odbor za gospodarstvo

28. 2. 2023

Transkript seje

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi.

Začenjam 12. nujno sejo Odbora za gospodarstvo.

Na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo poslanec Bojan Čebela, ki nadomešča poslanca Tineta Novaka, gospa Anja Bah Žibert, ki nadomešča gospoda Rada Gladka, mag. Janez Žakelj, ki nadomešča gospoda Jožeta Horvata, poslanka Alma Intihar nadomešča Martina Marzidovška, poslanec Jožef Jelen nadomešča gospoda Franca Rosca.

Vse navzoče prav lepo pozdravljam.

Prehajam na določitev dnevnega reda seje odbora.

S sklicem seje ste prejeli predlagani dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nismo prejeli predlogov za spremembo dnevnega reda, je določen takšen red kot ste ga prejeli s sklicem.

Besedo sedaj dajem predsedniku Odbora za zadeve Evropske unije, gospodu Francu Brezniku, ki bo vodil sejo.

Izvolite.

Najlepša hvala, kolegica.

Torej začenjamo 6. nujno sejo Odbora za zadeve Evropske unije.

Na začetku naj povem, da na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: kolegico Lucijo Tacer nadomešča Aleksander Prosen Kralj, kolega Gašperja Ovnika Ovnika nadomešča kolega Bojan Čebela, kolega Rada Gladka nadomešča kolegica Anja Bah Žibert, kolega Zorana Mojškerca nadomešča kolega Jožef Jelen in kolega Martina Premka nadomešča kolega Dejan Zavec.

Vse kolegice in kolege lepo pozdravljam na današnji seji.

Obveščam vas, da so na sejo povabljeni poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije, Urad predsednika Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade ter predstavniki Vlade in pa Državnega sveta. Vse navzoče vas vse lepo pozdravljam na današnji seji!

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje tega odbora.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje tega odbora. Ker v samem poslovniškem roku nisem prejel predlogov za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga torej prejeli s sklicem.

Sedaj prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O ZBIRANJU IN SOUPORABI PODATKOV V ZVEZI S STORITVAMI KRATKOROČNEGA NAJEMA NASTANITVE TER SPREMEMBI UREDBE EU 2018/1724.

Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade, 23. februarja 2023, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Skrajni rok za njegovo obravnavo v Državnem zboru je jutri, 1. marca 2023, zaradi tega sva tudi s sklicateljem sklicala to sejo, da današnji dan, torej en dan pred skrajnim rokom. Gradivo je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve Evropske unije, torej kot pristojnemu odboru in Odboru za gospodarstvo kot matičnem delovnem telesu.

Sedaj bom prosil državnega sekretarja, mag. Dejana Židana, da nam predstavi predlog uredbe, še zlasti pa torej predlog stališča Republike Slovenije.

Mag. Židan, izvolite.

mag. Dejan Židan

Hvala gospod predsednik.

Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, lep pozdrav tudi ostalim prisotnim.

Dovolite, da predstavim svoje sodelavci. Zraven mene gospa Duška Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem in gospa Tjaša Tajner, njena sodelavka.

Češko predsedstvo je dalo v razpravo že 7. novembra lani osnutek pravnega akta, ki bi naj urejal vodenje podatkov, kar se tiče kratko kratkotrajnega najema stanovanj za turistične namene. Po štirih usklajevanjih je procedura bila izjemno hitra pod švedskim predsedstvom, tako da je danes pred vami že usklajen predlog uredbe, o katerem bomo glasovali na Svetu za konkurenčnost v četrtek. Slovenija ta osnutek uredbe oziroma že usklajeno uredbo, ki je pred vami, tudi podpira.

Kaj ureja ta uredba? Ta uredba ureja v bistvu samo zbiranje in posredovanje podatkov na anonimni način za kratkotrajne najeme stanovanj, stanovanjskih površin za turistične potrebe. Kratkotrajni namen, najem je manj kot leto dni, še enkrat poudarjam, za turistične potrebe. Ta uredba ne ureja morebitnih vprašanj razkritja podatkov, ureja anonimne podatke. Ta ureja, ne ureja različnega pristopa držav do »prispevčenja«, obdavčenja, ta ureja, ta uredba omogoča samo prenos podatkov iz ponudnikov spletnih platform do nacionalnih kontaktnih točk enkrat mesečno in možnost, to je bilo tudi na zahtevo Slovenije, da se ti podatki uporabljajo za statistične namene ali pa da se uporabljajo za izvajanje in načrtovanje politik na področju turizma. Namreč države, podobno kot Slovenija, tudi v tem trenutku samo ocenjujejo, koliko je teh kratkotrajnih najemov stanovanj za turistične potrebe. Poznano vam je, da je ocena za Slovenijo, da je to ena četrtina vseh turističnih kapacitet oziroma turističnih zmogljivosti na letni ravni in zasedenih kapacitet, vendar je to samo ocena.

Za to uredbo bomo prišli na ravni Evrope do pravne podlage, da spletne platforme morajo obveščati nacionalne kontaktne točke, ki potem to razdelijo. S to uredbo bomo verjetno prišli tudi do podatkov na ravni občin in regij. S to uredbo pa ne bomo prišli do podatkov na ravni posameznika in to je vse.

Hvala.

Najlepša hvala za dodatno obrazložitev, torej predloga uredbe in pa seveda samega stališča Republike Slovenije.

Sedaj odpiram razpravo kolegic in kolegov. Želi kdo pri tej uredbi razpravljati? (Da.)

Kolegica Anja Bah Žibert, izvolite, beseda je vaša.

Ja, hvala lepa, predsedujoči za besedo.

Samo eno vprašanje bi imela, in sicer, iz gradiva je razvidno, da je Slovenija nekako pod, zadovoljna, tudi iz gledišča, da je dala nekako 2 pripombi, ki sta bili tudi upoštevani. Zanima me, ali je Slovenija dala še kakšno pripombo, pa ta ni bila upoštevana? Toliko, da mogoče majčkeno imamo tudi v povezavi s tem.

Hvala lepa.

Hvala, gospa Anja Bah Žibert.

Morda še kakšno vprašanje kolegicam in kolegom ali pa pomislek, preden damo besedo državnemu sekretarju? (Ne.) Vidim, da ni.

Državni sekretar, mag. Židan, izvolite. Prosim za mogoče kratke odgovore kolegici.

mag. Dejan Židan

Hvala gospa poslanka za vprašanje.

Torej, dali smo dve pripombi, ki sta bili upoštevani, namreč mi tudi načrtujemo, da bo prenos podatkov takšen, da ne bo potem dvofazno, ampak da bomo vsi lahko črpali podatke Statističnega urada. Mi seveda bi si želeli, pa na žalost v tej fazi ni bilo možno, da bi imeli dnevni pregled. Mi recimo, če danes pristojno ministrstvo vprašate, koliko v tem trenutku v Sloveniji turističnih gostov, koliko imamo zapolnjenih kapacitet, mi tega podatka nimamo, ampak v tem trenutku ni možno bilo izvesti in zato tega ni v tej uredbi.

Hvala.

Hvala za odgovor, državni sekretar.

Še, izvolite, gospa Alma, izvolite, kar, kar…

/ izključen mikrofon/

/ vklop mikrofona/ Pardon. Ja, hvala za besedo.

/ govorita hkrati/ Gospa Intihar, kar izvolite imate besedo.