9. nujna seja

Komisija za nadzor javnih financ

9. 3. 2023

Transkript seje

Spoštovani kolegice in kolegi, en lep dober dan!

Dober dan tudi, dobro jutro tudi vsem ostalim prisotnim!

Torej lepo pozdravljeni, pričenjam z 9. nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ.

Obveščam vas, da nihče od poslank in poslancev ni vzdržan in da Lenart Žavbi nadomešča poslanko gospo Moniko Pekošak.

S sklicem te seje ste prejeli dnevni red seje. Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je dnevni red določen takšen, kot ste ga prejeli s samim sklicem, postopkovno pa ima poslanec gospod Žavbi.

Izvolite.

Najlepša hvala, predsednik za besedo.

V imenu poslanske skupine bi želel zaradi usklajevanj 15 minutno pavzo.

V redu, najlepša hvala.

Obveščam vas, da začnem, da prekinem sejo, ki jo nadaljujemo ob 9. uri in 16 minut. / oglašanje iz dvorane/

PREDSEDNIK JERNEJ VRTOVEC: Torej, spoštovani kolegice in kolegi in ostali vabljeni, nadaljujemo s prekinjeno sejo Komisije za nadzor javnih financ!

Še eno pooblastilo, in sicer mag. Janez Žakelj nadomešča Jožefa Horvata na današnji seji.

Torej, prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - SUM NETRANSPARENTNOSTI IN RESNIH KORUPCIJSKIH TVEGANJ PRI POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA ZA ODSTRANITEV ZAČASNIH TEHNIČNIH OVIR NA MEJI Z REPUBLIKO HRVAŠKO.

Poslanska skupina NSi je 27. 2. na Komisijo za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje z navedeno točko dnevnega reda.

Kot gradivo k točki ste prejeli torej samo zahtevo poslanske skupine, z dvema predlogoma sklepov, ki je objavljena tudi na spletnih straneh Državnega zbora s samim sklicem seje.

K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni mag. Janez Žakelj kot predstavnik predlagateljice, torej Poslanske skupine NSi, Ministrstvo za notranje zadeve, / odkašljevanje/ se opravičujem, Ministrstvo za finance, ki je svojo udeležbo, za svojo neudeležbo se je opravičilo, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Generalna policijska uprava, gospodarska družba Minis, potem neizbrani ponudnik pri izvedbi Javnega naročila, torej storitev po odprtem postopku za odstranitev tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško, Komisija za preprečevanje korupcije ter naknadno še Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, direktor se je opravičil ter Računsko sodišče Republike Slovenije.

Torej, vse prisotne res prav lepo pozdravljam, predlagam pa tako, da razpravo kot običajno opravimo, da najprej predstavnik same poslanske skupine, torej predlagatelja seje, dobi uvodno besedo, da predstavi sam, samo zahtevo za sklic seje, v nadaljevanju dobijo besedo vsi vabljeni, nato bo sledila razprava članic in članov odbora in sledi sprejemanje sklepov.

Torej, besedo uvodoma dajem gospodu Janezu Žaklju, predstavniku predlagateljice današnje seje.

Torej, izvolite, beseda je vaša.

Najlepša hvala, predsedujoči za besedo.

Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani drugi vabljeni!

Naj na začetku povem, da namen Nove Slovenije ni, da bi napadali katerokoli podjetje, ki je sodelovalo pri tem razpisu. Gre za transparentno in gospodarno porabo javnih sredstev in za to, da imajo vsi ponudniki enake pogoje.

Zdaj, Ministrstvo za notranje zadeve je na portalu javnih naročil 8. novembra objavilo javno naročilo po odprtem postopku za odstranitev tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško. Na to objavo se je prijavi…, so se prijavila 4 podjetja, prvo najugodnejše gradbeništvo Mačerol, se je, je bilo zaradi tega, ker ni podalo finančnega zavarovanja za resnost ponudb v višini 100 tisoč evrov, se je, je bilo izločeno in drugo najugodnejše podjetje je bilo podjetje Minis, ki je, ki je te ovire tudi postavljalo.

Zdaj, naj na kratko predstavim zgodovino. Postopek izbora je že takrat, v letu 2015, ko je prišlo do objave razpisa za postavitev, sprožilo odmevno afero v času Cerarjeve vlade, in sicer, zakaj? Gre…, šlo je za izvedbo naročila brez javnega razpisa, zgolj s postopkom pogajanj naj bi se, razlog je bil, da naj bi se mudilo. Podjetje je imelo pred 2015 letom enega zaposlenega in 200 tisoč evrov letnega prometa. Imeli so v bistvu reference postavitve ograje okrog živalskega vrta, okrog bolnice v Celju in še nekaterih drugih javnih objektov, večjih zadev pa ne. Javnost je pa razburil tudi podatek, da je bil sedež podjetja v Žalcu, na istem naslovu kot pisarna lokalnega odbora tedaj vladne stranke SMC.

Ministrstvo je po vseh postopkih vsebino treh pogodb v višini dobrih 3 milijone javnosti posredovalo šele na podlagi sodbe upravnega sodišča, tri leta po njihovem podpisu. Prav tako je tri tedne po razkritju prišlo na dan, da je podjetje Minis posel pridobilo z lažno izjavo, da ima poravnane vse obveznosti, kar ni bilo res, in potem so imeli nek čas prepoved za sodelovanje na javnih razpisih.

Zdaj, če povem, da je po podatkih aplikacije Erar, podjetje Minis v obdobju od leta 2015 do 2018, od države dobilo, seveda za izvedbo teh del, 9 milijonov in pol, zdaj se je pa, kot vemo, država, Vlada odločila, da bo te ovire odstranila in je bilo objavljeno, kot sem že rekel, 8. novembra razpis za odstranitev teh ograj. Zanimivo, da je podjetje, ki je tehnične ovire postavljalo, izbrano bilo tudi za odstranitev in sicer, pojavljajo se, po našem mnenju, korupcijska tveganja in utemeljeni pomisleki, da je bilo podjetje Minis v privilegiranem položaju oziroma, da so bili ostali ponudniki v neenakopravnem položaju. In sicer, naročnik v razpisni dokumentaciji ni objavil preglednih situacij za potek tehničnih ovir na terenu. Tisti ponudniki, ki za razliko od podjetja, ki je ograje postavljajo, niso poznali natančne trase tega poteka ograj oziroma tehničnih ovir, niso mogli pripraviti enakovredno kvalitetne ponudbe. Po večkratnih poizkusih tudi na portalu javnih naročil in sicer s strani medijev, da bi se pridobilo te podatke, je naročnik to zavrnil z razlago, da gre za državno skrivnost. Zanimivo pa je, da je, če rečemo, da 19. januarja je bil sprejet odločitev o izbiri, 15. februarja 2023, pa je sledilo presenečenje, saj je generalna policijska uprava ugodila zahtevi novinarja časopisnega podjetja Dnevnik in posredovala popoln seznam parcel na katerih je vzpostavljena služnost za namen postavljanja, vzdrževanja in podiranja ograje. Policija je torej seznam parcel javno objavila 27 dni po tem, ko je javno naročilo bilo oddano ponudniku.

V Novi Sloveniji se seveda sprašujemo zakaj, kakšni so bili ti razlogi, da zdaj ni več bila ta zadeva v škodo javne varnosti in predvsem se nam zdi, da je to omogočilo, da je bilo favorizirano eno podjetje, ki je za dobrih 9 milijonov evrov tehnične ovire najprej postavljalo, zdaj jih bo pa za 7 milijonov tudi odstranjevalo.

Naročnik je kot predmet javnega naročila navedel tudi ponovno postavitev panelnih ograj, se pravi, odstranitev brez poškodb in potem ponovno postavitev. Prvo vprašanje, ki se pojavlja v tem je: Zakaj najprej odstranitev, potem pa nazaj postavitev?

Drugič pa, spet prihaja do ene situacije, ko naročnik za odstranitev ograj ni predložil detajlov izvedbe že postavljene ograje, ni razkril tipa specialnega orodja, ki ga je v prvotnem razpisu zahteval za postavitev te ograje, za demontažo pa ne. Tako da, postopek demontaže, logično, spet po zdravi kmečki pameti, najlažje opravi tisto podjetje, ki točno ve, kako je to postavljalo. Zdaj vsa ta dejstva kažejo na to, da javno naročilo je bilo dano brez bistva v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja in sicer, to je načelo zagotavljanja konkurence, načelo transparentnosti ter načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Zdaj, če bi običajno, običajno v Novi Sloveniji dajemo tudi alternativo, po našem mnenju bi bilo bistveno bolje in bolj gospodarno, da bi peljali postopek s pogajanji, torej da bi se ali odprt postopek izpogajali ali pa sicer s pogajanji s predhodno prijavo, ker v tem primeru bi potem naročnik imel možnost z izvajalcem doseči boljšo ceno.

Toliko za začetek, hvala.

Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom ministrstev, najprej gospodu ministru za notranje zadeve, gospodu Poklukarju. Izvolite.

Boštjan Poklukar

Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik.

Spoštovane poslanke in poslanci.

Opravičujem se z zamudo, bil sem na poti v Bruselj na nasvet ministrov za notranje zadeve Evropske unije. Žal se nam je pokvarilo letalo, tako da sem ostal v Sloveniji in seveda se vam zahvaljujem, da ste me počakali, da sem lahko prišel na Komisijo za nadzor javnih financ pojasniti pravzaprav vse v zvezi z materijo današnje seje.

Jaz pravzaprav sem na Ministrstvu za notranje zadeve dobrih 14 dni, sem v fazi še vedno pregleda mnogih postopkov, ki tečejo na Ministrstvu za notranje zadeve. Je pa ta zadeva, ki jo danes tukaj obravnavamo, in ki jo je seveda predstavil poslanec Žakelj, pravzaprav že nekaj časa jo spremljam tudi v medijih in pa seveda tudi današnja komisija je tista, ki pravzaprav dokazuje, da gre za neko zadevo, ki bi lahko se ne vodila na transparenten način, da ponudniki niso imeli enakih možnosti, da pa je pravzaprav odstranitev tehničnih ovir tudi neka tematika, katero je treba še posebej imeti pod nadzorom in jo voditi transparentno. Gre se za veliko dolžino teh začasnih tehničnih ovir. Naj vas tudi obvestim, da Slovenska vojska skupaj s policijo odlično sodeluje, in da pravzaprav odstranjujejo to bodečo žico, koncertino, ki je tam postavljena. Začasne tehnične ovire oziroma panelna ograja je predmet tega javnega naročila, ki je bilo objavljeno in spremembe režima na meji po vstopu Republike Hrvaške v Schengensko območje daje naši meji status notranje meje Evropske unije, zato so te spremembe na tem področju tudi sedaj drugačne, kot so bile, ko smo bili še del Schengenskega območja oziroma, ko smo varovali zunanjo Schengensko mejo.

Jaz popolnoma razumem Komisijo za nadzor javnih financ in pa seveda kontrolo nad Ministrstvom za notranje zadeve. To je pravzaprav popolnoma legitimno. Tukaj jaz kot minister nimam popolnoma nobenih težav, tudi ne ekipa na Ministrstvu za notranje zadeve, da gre za to izredno občutljivo zadevo, ki je že nekaj časa pod drobnogledom in prav je, da je pod drobnogledom tudi na današnji seji komisije. Rok za podpis te pogodbe še ni potekel. Pogodba še ni podpisana s strani mene kot ministra, tako da, jaz tukaj zadeve še preučujejo oziroma tudi jaz še nisem z njo popolnoma seznanjen. Sem pa seveda v medijih prebiral in tudi vabilo za današnjo sejo pravzaprav nakazuje, da gre za izredno občutljivo, da gre za nek dvom v zakonitost, transparentnost, v enake možnosti tega javnega naročila. To se dejansko že nekaj časa pojavlja v medijih, jaz to spremljam. Pravzaprav na to nimam odgovore in jih tudi sam zelo težko do njih pridem. Zaupam in verjamem v strokovne službe, da je bilo to narejeno, bom rekel, tako kot na Ministrstvu za notranje zadeve znajo, zakonito in transparentno, v skladu z vsemi pravili javnega naročanja. Nenazadnje, na Ministrstvu za notranje zadeve je ogromno, ogromno teh javnih naročil, dnevno to podpisujemo, ogromne zneske državnega proračuna, ki se pravzaprav namenja za notranjo varnost, za policijo. In tu se popolnoma z vami strinjam, spoštovane poslanke in poslanci, da ta, da moramo temu javnemu naročilu dati izredno pomembnost, ker je pravzaprav tudi medijsko odmeven, in pravzaprav želimo vsi skupaj, da je čist in zakonit, tako jaz kot minister, ki sem odgovoren za resor notranjih zadev, moja ekipa in pa seveda tudi vi, spoštovane poslanke in poslanci, ki izvajate parlamentarno kontrolo oziroma kontrolo nad nadzorom javnih financ. Saj vemo, da javne finance so pravzaprav izredno pomembne, to je naš denar, to je denar, ki ga davkoplačevalci oziroma državljanke in državljani Slovenije namenjamo v proračun, in tu nimam jaz nobenih težav s tem, da se te stvari natančno pogledajo.

Na podlagi teh informacij, ki jih jaz imam tako iz medijev, nekih notranjih informacij, predvsem tudi vaših informacij. Gospod Žakelj, vi ste v svoji predstavitvi to zelo natančno orisali, v čem nekako je dvom, v čem pravzaprav je treba stvari pojasniti. In jaz tukaj zelo naglas povem, da bom že danes odredil izredno notranjo revizijo celotnega postopka tega javnega naročila oziroma tega celotnega projekta. Tako bo pač stroka, notranja revizijska, naredila domačo nalogo in mi predstavila to poročilo, ali je bilo javno naročilo pravilno vodeno, ali je bilo pravilno izvajano, ali obstaja kakšen dvom v zakonitost tega postopka, v transparentnost tega postopka. Ali je to, kar ste vi tudi omenjali, da je preko te trase, kjer je to podjetje v nekem trenutku to tudi postavljalo, ali je tukaj šlo za zlorabo notranjih informacij. In, seveda, če se nam to potrdi, bomo seveda ukrepali, jasno, za to sem tudi pristojen in to je moja politična in tudi odgovornost ministra, in tukaj jaz nimam nobenih težav. Seveda pa že zdaj povem, da vabim na Ministrstvo za notranje zadeve in tudi v policijo vse nadzorne mehanizme v tej državi. V Ministrstvu za notranje zadeve, tudi v mojem mandatu, tudi v prejšnjih mandatih, še posebej pa v mojem mandatu želim, da je transparentno. Želim, da tako komisija, protikorupcijska oziroma Državna revizijska komisija, ko gledajo vsi nadzorni mehanizmi, ki so v tej državi, da pridejo, da tudi pogledajo to javno naročilo, ne samo to javno naročilo, pravzaprav vse te postopke, ki jih vodimo, ne samo na Ministrstvu za notranje zadeve, tudi v policiji. Nenazadnje, tudi jaz sem politično odgovoren vam, spoštovane poslanke in poslanci, temu Državnemu zboru, pa seveda predsedniku Vlade za svoje delo. Tako jaz pravzaprav nobenih težav v tem primeru ne vidim. Prav je, da ste me pozvali na to komisijo. Jaz kot demokrat z velikim veseljem vedno pridem pojasniti zadeve. Verjamem, da na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je veliko več kot devet tisoč zaposlenih in ima nešteto postopkov, ne gre tudi kakšna stvar pravilno. In zato so ti mehanizmi nadzora, ki jih jaz spoštujem. In tu bomo, seveda, če nekaj ne bo v redu, ukrepali; če bo pa v redu, bomo pa te stvari tudi pojasnili, da je v redu in da je bil tu tudi zakonito postopek voden.

Naj še enkrat povem, danes tekom dneva bom odredil notranjo revizijo na Ministrstvu za notranje zadeve tega projekta.

Hvala lepa.

Najlepša hvala.

Zdaj dajem besedo ostalim vabljenim gostom, najprej predstavnikom ministrstev. Izvolite, Ministrstvo za javno upravo.

Gospod_____

Hvala lepa, predsedujoči, hvala za besedo.

Zdaj glede na to, kar je ravnokar povedal minister, nimam česa dodati. Pogodba še ni podpisana, oseminštirideset dni po odločitvi je čas. Če bo pa karkoli, bom pa v razpravi pomagal. Hvala.

V redu, najlepša hvala.

Želi še kdo od vabljenih besedo, predstavnikov Vlade? Nihče? Računsko sodišče?

Gospa______

Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci!

Uvodoma bi rada izpostavila, da Računsko sodišče že od začetka tega projekta, torej postavitve tako imenovane varnostne ograje na meji s Hrvaško, spremlja tveganja, povezana s tem projektom, in na nekatere nepravilnosti smo že opozorili tudi v naših revizijskih poročilih. Spremljamo tudi tveganja, povezana z odstranjevanjem teh začasnih tehničnih okvir, tako nam bodo informacije, ki jih bomo danes dobili na tej seji, in pa morebitna pobuda v bistvu napotilo za nadaljnje delo. Mi vsa zaznana tveganja in prejete pobude obravnavamo pri določanju letnega programa dela Računskega sodišča. Tako najlepša hvala za vabilo na to sejo.