37. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

17. 3. 2023

Transkript seje

Dobro jutro!

Začenjam s 37. sejo Kolegija in vse prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da ste bili včeraj obveščeni o širitvi dnevnega reda seje z novima točkama, in sicer s Predlogom za obravnavo Predlogov zakonov po nujnem postopku in z dogovorom o sklicu izredne seje Državnega zbora.

Hkrati vam je bilo posredovano gradivo k 1. točki dnevnega reda. Preden pa začnemo, naj povem, da poslanko Jelko Godec nadomešča poslanec Andrej Hoivik in pa poslanca Janija Prednika poslanka mag. Bojana Muršič.

Prehajamo na določitev časa obravnave točk dnevnega reda 8. seje Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 20. marca 2023.

Gradivo k tej točki ste prejeli včeraj in sedaj odpiram razpravo, če morda pri tej točki želi kdo besedo? (Ne.) Ne želi. Ugotavljam…, torej predlagam, da glasujemo o sklepu: »Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 8. seje zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 20. marca 2023.«

Glasujemo. Za so glasovali vsi, nihče proti.

(Soglasno sprejeto.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Prehajamo na PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO NUJNEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli z obvestilom o širitvi današnje seje. Razpravljali in odločali bomo o dveh predlogih Vlade za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku, in sicer gre za Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Ker sta predloga zakonov vsebinsko povezana, predlagam, da o predlogu za njuno obravnavo po nujnem postopku razpravljamo skupaj, odločali pa bomo seveda o vsakem predlogu posebej in zato najprej sprašujem, če želi besedo predstavnica Vlade, gospa Peternelj? (Da.) Želite?

Izvolite.

Barbara Peternelj

Ja, hvala lepa.

Zelo na kratko, kakor ste že vi uvodoma pojasnili, sta zakona povezana vsebinsko. Zdaj, glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, pač Vlada predlaga Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku, saj gre za, da bi se preprečile težko popravljive posledice za delovanje države, za gospodarstvo in nenazadnje tudi za stranke v postopku, predlog odpravlja določene administrativne ovire, s tem pa sledimo tudi ekonomičnosti postopkov pravnega poslovanja.

Najlepša hvala.

Sprašujem, ali morda želi še kdo? (Da.)

Izvolite, gospod Cigler Kralj, beseda je vaša.

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica.

Dobro jutro vsem!

Jaz bi rad v imenu Poslanske skupine Nove Slovenije izrazil nezadovoljstvo s tem, da smo zopet priča predlogu, da se pomembni zakoni, ki imajo implikacije za našo družbo in bodo imeli, zopet skušajo pripeljati čez po nujnem postopku.

Mislim, da vseeno gre za take spremembe in za take vplive teh dveh zakonov, posledic zakonov, da je potrebno dati najprej možnost poslankam in poslancem, da se dobro seznanijo z vsebino in z vsemi, lahko rečem, odzivi javnosti, katerim pač mi odgovarjamo in jih predstavljamo v zvezi s tema dvema zakonoma in da nujni postopek seveda zapre to možnost razprave, skrajša zadeve, izloči to javno razpravo in bi rekel, da to gotovo ni dobra odločitev.

Mi nasprotujemo obravnavi teh dveh zakonov po nujnem postopku, kajti to vzpostavlja eno, lahko rečem škodljivo prakso v tem Državnem zboru, ki smo ji tudi v tem mandatu kar priča in namesto, da bi to bila izjema, postaja že pravilo. Glasoval bom proti.

Andrej Hoivik, beseda je vaša.

Hvala lepa, predsedujoča. Jaz se popolnoma strinjam s svojim predhodnikom. Zdaj naj omenim številko 40, pa to ni 40 dnevni post, ampak je danes 40 predlog zakona po nujnem postopku. Zdaj Vlada nima niti deset mesecev mandata povprečno, torej štirje zakoni na mesec po nujnem postopku, od tega pa državljani in državljanke pravzaprav imajo bore malo. Morda je od teh 40-ih morebiti desetina bila res takih postopkov, ki so pomagali gospodarstvu, ki so bili nujni v luči energetske krize in mednarodnih zadev. Ampak to, kar se pa zdaj gre ta koalicija, je pa nekaj nepredstavljivega. Zakaj? Zdaj, če bi to Gibanje Svobode delalo, bi še nekako človek razumel, saj vemo, gospod predsednik Vlade in njegov aparat na GSV-ju, torej na generalnem sekretariatu, pač deluje po takih težnjah. Čudim se, no, pa spoštovana, da Levica in SD bosta glasovala izgleda za. Najbrž želita tudi zatreti svoje lokalne predstavnike, župana v Mestni občini Kranj, župana v Mestni občini Velenje in župana v občini Celje. Kajti, prav te nasprotujejo oziroma moje pomisleke na predlog zakona oziroma na oba dva predloga zakonov, ki jih danes nekako Vlada pošilja po nujnem postopku brez javne razprave v proceduro in imamo že pred nami tudi sklic te nujne izredne seje. Zdaj tukaj se jaz ne morem znebiti občutka, da si bo Vlada cel ta mandat priraščala kršitev torej že velikokrat naštetega tukaj 143. člena Poslovnika. Kajti, vladna predstavnica pravzaprav zelo vehementno iz seje v sejo vedno bolj na kratko razlaga te utemeljitve. Poslovnik pa točno določa, da mora to res utemeljiti z razlogi, ki veljajo. Tako da, kot je tudi kolega Cigler Kralj dejal, v Poslanski skupini SDS nasprotujemo takemu vehementnemu delu te vladne koalicije in bomo glasovali proti. Zato bomo tudi glasovali proti sklicu te izredne seje. Absurdno je, da imamo drug teden redno sejo, tridnevno, torej v ponedeljek poslanke in poslanci sprašujemo vladne predstavnike, pa potem pa le dva dni sprejemanja in odločanja o zakonih. Zdaj pa tukaj pred nami že sklic nujne seje, ki bo potem en teden kasneje. Jaz res še enkrat apel na vas, podpredsednica in tudi na predsednico, ki bo najbrž pogledala ta posnetek, da se takih postopkov Vlada Roberta Goloba in njena koalicija ne poslužuje več. Kajti, potem sploh ne vem zakaj imamo parlament. Bi bilo bolje, da kar odloči Vlada v vseh zakonih na vladnih sejah. Morda pride še gospa Nika Kovač svetovati kaj in bo res vsem lepo in bomo v tej solidarni prihodnosti, kakor jo vi radi naslavljate. Se pravi, glasovali bomo proti. Hvala.

Želi morda še kdo besedo? Izvolite.

Hvala lepa. Stvari, ki nekaj nadgrajujejo, popravljajo, izboljšujejo, kar je v družbi težava in izziv, je vredno podpreti. Za konkreten učinek na življenje naših državljank in državljanov je bore malo pomembno, ali je bil zakon sprejet po nujnem ali po rednem postopku. Kdaj smo pač zaradi pretekle zgodovine zakonov ali pa zaradi krize prisiljeni določene zadeve sprejeti na hitro. Če omenim vrsto zakonov, ki so nam olajšali življenje na področju energetike, na področju socialnih transferjev, potem ocena ljudi zagotovo ni slaba. Danes imamo tukaj tri zakone, zgodbo tujcev. Saj zadeva ni nova, ni od včeraj. Dejstvo je, da se je spoznalo, da zakon, ki je mu zdaj prihodno dveletno obdobje v praksi ne deluje, da imamo težave vsi. Najprej kot ljudje. Saj nikomur ni vseeno, če družine, ki so se k nam preselile, če so v stiski, če trpijo. In dosedanje rešitve niso bile ustrezne, niso zaživele in seveda, preden se rok steče, je treba skušati zadeve nadgraditi tako, da Slovenija ostaja država, kjer ji je za človeške usode naših državljank in državljanov, tudi tujcev, mar. Na drugi strani, da razumemo stisko delodajalcev in seveda, da se zavemo tega, da tudi v lokalnih skupnostih, kjer je to resen problem in to vidimo, slišimo in spoštujemo, da skupaj z njimi iziščemo rešitve in se končno z integracijsko politiko začnemo vsi skupaj ukvarjati bolj uspešno, bolj učinkovito, kajti nekatere od evropskih držav dokazujejo, da se to da z vključevanjem, ne z nestrpnostjo in izključevanjem. Mi bomo podprli te postopke.

Hvala lepa.

Želi morda še kdo besedo? Če ne želi nihče več razpravljati, razpravo zaključujem.

In prehajamo na glasovanje in sicer glasujemo, kot rečeno, o vsakem predlogu za umestitev zakonov posebej. Prvi sklep se glasi: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih se obravnava po nujnem postopku.

Kdo je za? (Levica, Svoboda, SD.) Je kdo proti? (SDS, NSi.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovanje dajem drugi sklep, in sicer: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se obravnava po nujnem postopku.

Kdo je za? (SD, Svoboda, Levica.) Je kdo proti? (SDS, NSi.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Sedaj prehajamo na DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.

Gradivo k tej točki ste prejeli, zahtevo skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem za sklic izredne seje Državnega zbora. Skladno s predlogom Vlade pa se na dnevni red te seje uvrstita tudi predloga zakonov, za katere je kolegij pravkar sprejel odločitev, da se obravnavata po nujnem postopku. V zvezi s sklicem 34. izredne seje tako predlagam sledeče, predlog dnevnega reda se glasi:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih po nujnem postopku,

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, prav tako nujni postopek,

3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema po skrajšanem postopku.

Datum seje je torek, 28. 3. 2023, ob 13. uri do zaključka seje.

Sedaj pa prehajamo še na najavo časa za razpravo za poslanske skupine. Ena točka po tretjem odstavku sedeminšestdesetega člena Poslovnika zbora, do 5 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predlogov zakonov, se pravi Vlade in do 30 minut za razpravo predlagatelja predlogov zakonov.

Sedaj odpiram ponovno razpravo in sprašujem, ali morda želi kdo besedo. Ne želi, torej razpravo zaključujem.

In prehajamo na glasovanje, in sicer na glasovanje dajem naslednji sklep: Poslanske skupine k 1 točki dnevnega reda 34. izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena: Poslovnika zbora.

Kdo je za? (Levica, Svoboda, NSi in SD.) Je kdo proti? (… ) Vzdržan? (SDS.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovanje dajem naslednji sklep: »Predlagatelj predlogov zakonov, Vlada, ima za dopolnilno obrazložitev na voljo do 5 minut, za razpravo pa do 30.

Kdo je za? (SD, NSi, Svoboda in Levica.) Je kdo proti? (Nihče.) Vzdržan? (SDS.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Predlagam, da odločamo še o sklepu s katerim bi matičnim delovnim telesom, to so Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbor za finance, izjemoma omogočili delo po 22. uri, če bi bilo to seveda potrebno. Tako, da na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: »Matična delovna telesa lahko za obravnavo zadev iz dnevnega reda 34. izredne seje Državnega zbora po potrebi zasedajo tudi po dvaindvajseti uri.«

Kdo je za? (SD, Gibanje Svoboda, Levica. ) Je kdo proti? (SDS in NSi.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Soglasje K Sistematizaciji Delovnih

Predlog sistematizacije delovnih mest v službah Državnega zbora ste prejeli s sklicem te seje. Sistematizacijo delovnih mest v Državnem zboru se ureja s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v službah Državnega zbora s prilogami in pravilnikom o uvrstitvi delovnih mest in nazivov v plačne razrede v službah Državnega zbora. Predlagane spremembe sledijo dogovoru Vlade in sindikatov o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 in se sprejemajo zlasti zaradi uskladitve plačnih razredov delovnih mest v Državnem zboru s spremembami kolektivnih pogodb.

Sprašujem generalno sekretarko, gospo Uršulo Zore Tavčar, če želi morda besedo.

Izvolite.