41. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

12. 5. 2023

Transkript seje

Dobro jutro, začenjam 41. sejo Kolegija predsednice Državnega zbora.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da ste bili včeraj, 11. maja, obveščeni o širitvi dnevnega reda seje Kolegija, in sicer z novo točko Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku ter o novem gradivu k 1. in 2. dnevnega reda.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA OBRAVNAVO ZAKONA PO NUJNEM POSTOPKU, ki ste ga prejeli s sklicem seje.

Kolegij v okviru te točke razpravlja in glasuje o predlogu Vlade, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij.

Besedo dajem predstavnici Vlade, generalni sekretarki Barbari Kolenko Helbl.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

S predlogom zakona se preprečujejo težko popravljive posledice za delovanje države, preprečuje se zapiranje podjetij, katerih dejavnost predstavlja v bistvu izvrševanje samih koncesij, in pa preprečujejo se zastoji oziroma problemi v dobavnih verigah, zato pač kot nujno podaljšujemo koncesije, ki iztekajo v letih 2023, 2024, in sicer za obdobje 36 mesecev.

Hvala.

Hvala lepa.

Želi kdo besedo pri tej točki? (Da.)

Izvolite, kolegica Godec.

Ja, zdaj to, kar je povedala generalna sekretarka, sicer ni zavedeno v sami obrazložitvi zakona. Zakon je sicer včeraj prišel, no, jaz sem ga pogledala, ampak zanimivo je, da je v poglavitnih rešitvah napisano: »Na predlog koncesionarja se veljavnost rudarskih pravic z aneksom podaljša za 36 mesecev, s čimer se zagotovi dodaten čas za odpravo posledic epidemije covid-19, na področju upravnih postopkov in postopkov za sprejem prostorskih načrtov občine.« Glejte, prostorski načrti občine niso zastali zaradi covida. In to, kar ste vi danes dali obrazložitev, češ da nastajajo nepopravljive posledice za državo - nastale bodo nepopravljive posledice za koncesionarje. Ta zakon po našem mnenju posega v sedanje zakonito sprejete odločbe Zakona o rudarstvu. Predvsem gre za problem glede avtomatskega podaljšanja pravic, ker tistim, ki recimo ne bodo imeli več veljavne pogodbe z lastniki zemljišč, po sedanji veljavni pogodbi več ne bo dobil negativne odločbe, ampak se mu bo zadeva kar podaljšala. Tu pa gre za v bistvu diskriminatornost glede na vse tiste, ki po sedanji veljavni zakonodaji so dobili negativne odločbe, ker pač recimo tega ni bilo. Tako je ta zakon v dveh, treh členih nedodelan, in mene res zanima, zakaj se tako mudi. Namreč, tole je velik problem glede na obstoječo zakonodajo, predvsem glede koncesij. V čem je problem oziroma to, kar ste navedla, generalna, to je splošni stavek, ki ga vedno poslušamo, gre za nepopravljive posledice za državo. Ampak ta zakon posega v trenutno veljavni zakon predvsem pri pogodbah in boste imeli probleme tudi na Ustavnem sodišču. Tako bi prosila še enkrat za obrazložitev,. Sicer pa, če boste ta zakon sprejeli po nujnem postopku, jaz koaliciji že zdaj povem, da bodo problemi.

Hvala.

Hvala lepa.

Izvolite, generalna sekretarka.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Problem je seveda v samem dejanskem stanju, ki ga zakon ureja, ker koncesije iztekajo. Gre za strateška podjetja, ki zaposlujejo več tisoč ljudi, gre za strateške surovine izjemnega pomena za državo in zato gre za vprašanje posledic za delovanje države. Seveda bi pričakovala, da tisti z večletno zgodovino v tem prostoru še bolje od mene poznajo problem, ki se vleče že leta, tudi v času covida ali zaradi razlogov covida, ki ste jih omenili in seveda je potrebno zadeve preprečiti, to je razlog.

Hvala.

Hvala lepa.

Izvolite, gospod Cigler Kralj.

Hvala lepa, predsednica.

Ja, mislim, se kar strinjam s tem, kar je kolegica Jelka Godec izpostavila. Bi generalno sekretarko vprašal, seveda gre za pomembne zadeve, so tudi posledice lahko velike, ampak vi ste to vedeli zdaj že vsaj mislim, da eno leto, zakaj ste čakali tako dolgo in zdaj pa na vrat na nos to po nujnem postopku spravljati čez? Tudi v Novi Sloveniji smo glede tega kar privzdignili obrvi, ker to ni od včeraj, ampak ste gotovo vedeli to že daleč vnaprej. In zdaj priti pred nas z nekim, lahko rečem, s predpostavko, da če pa zdaj to ne bo sprejeto, bodo pa ogrožena delovna mesta in tako naprej. Tisti, ki ni pravočasno tega spravil noter, da bi lahko šlo tudi po rednem postopku, tisti je odgovoren, ne mi, če ne bomo podprli nujnega postopka. Me res zanima, kaj se je eno leto zdaj pripravljalo in dogajalo, da nismo tega pravočasno dobili na mizo.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Seveda ne gre za problem zadnjega leta, gre za problem let pred tem, kjer očitno tudi zakonodaja ali pa potrebne spremembe, ki bi morale biti narejene, niso bile narejene. Zdaj čigava odgovornost je to, v to se ne bi spuščala. Ampak dejstvo je, da se je skušalo pa o teh v tem letu tudi glede na to, da seveda je bila potrebna reorganizacija Vlade ravno tudi to področje zadevala, ki je prišla, zaradi vemo česa, kasneje kot je bila nameravana urediti, kar se je urediti dalo in uredilo se je dosti in sprejemajo se tudi podlage, ki bodo to zakonsko spremenile. Tisto, kar se pa ni dalo urediti, pa urejamo s tem zakonom.

Hvala.