17. nujna seja

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6. 6. 2023

Transkript seje

Spoštovani članice in člani Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spoštovana ministrica s sodelavko, lepo pozdravljeni na 17. nujni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obveščam vas, da so zadržani naslednji poslanci, člani našega odbora: to je gospod Jože Horvat, medtem ko imamo kar nekaj nadomeščanj. In sicer dr. Tatjana Greif nadomešča Natašo Sukič, mag. Karmen Furman nadomešča poslanca Tomaža Lisca, potem imamo še, gospod Dejan Zavec nadomešča poslanca Bojana Čebelo. Mislim, da smo za zdaj prebrali vsa nadomestila.

Prehajamo na določitev dnevnega reda.

S sklicem seje 30. 05. ste prejeli naslednji dnevni red: Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar ter njegovega protokola o izvajanju v letih 2023-2027 in pod 2. točko – Razno, ki jo imamo vedno na našem odboru.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda je določen dnevni red seje takšen kot ste ga dobili s sklicem.

Prehajam na 1. TOČKO - PREDSTAVITEV PREDLOGA STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA SKLEPA SVETA O PODPISU, V IMENU EVROPSKE UNIJE, IN ZAČASNI UPORABI SPORAZUMA O PARTNERSTVU O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU MED EVROPSKO UNIJO IN REPUBLIKO MADAGASKAR TER NJEGOVEGA PROTOKOLA O IZVAJANJU V LETIH 2023-2037.

Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade 25. maja na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Skrajni rok za obravnavo predloga stališča v Državnem zboru je 9. junij letos.

Predlog stališča je bil v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljen v obravnavo Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot matičnem delovnem telesu, zaradi tega začenjam vsebinsko obravnavo tega predloga.

Dajem besedo in istočasno še enkrat pozdravljam ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Irena Šinko.

Izvolite, beseda je vaša.

Irena Šinko

Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni vsi skupaj!

Evropska unija velikokrat omogoča, da se izven območij EU določijo ribolovna območja, in sicer, v tistem delu, kjer je pri določenih državah, ki imajo ribolovno območje presežni vir partnerskih držav. V ta namen je tudi Evropski svet pooblastil Evropsko komisijo, da za obdobje 4 let, torej za obdobje 2023-2007 dejansko sklene Sporazum z državo Madagaskar. Ta novi protokol bo omogočal in nadaljeval krepitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo in pa Republiko Madagaskar. Madagaskar je pomembni gospodarski partner za Evropsko unijo kot dobavitelj ribiških proizvodov za EU, kot deležnik na mednarodnem prizorišču, katerega ribolovna območja so tudi v interesu flote EU, zato Republika Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar ter njegovega protokola za izvajanje v letu 2023-2027. Republika Slovenija tudi pozdravlja določilo, da bosta pogodbenici izvajali protokol v skladu z določilom sporazuma o partnerstvu kot Unija, glede bistvenih elementov v zvezi s človekovimi pravicami in demokratičnimi načeli, pravno državo ter temeljnimi elementi v zvezi z dobrim upravljanjem kot tudi določilom novega protokola, da se bo lahko uporaba sporazuma prekine na pobudo ene ali druge pogodbenice, med drugim tudi v primeru, če ena od pogodbenic ugotovi kršitev bistvenih in temeljnih elementov človekovih pravic. In sicer ta protokol za proračun Republike Slovenije nima nobenih posledic, letni finančni prispevek Evropske unije pa znaša 1 milijon 800 tisoč evrov in temelji dejansko na referenčni tonaži torej 14 tisoč ton in pa na višini 1 milijon, kar je, v višini 700 tisoč evrov in pa 1 milijon 100 na leto za razvoj sektorske ribiške politike na Madagaskarju. Pričakuje se lahko tudi pozitiven vpliv na gospodarstvo Evropske unije, kakor tudi pozitiven vpliv na okolje.

Hvala lepa.

Najlepša hvala, gospa ministrica.

Želi kdo od poslank in poslancev v zvezi s tem razpravljati? (Ne.) Če prav vidim, ne želi nihče razpravljati, zaradi tega zaključujem razpravo.

In dajem na glasovanje, zaradi magnetograma moram prebrati ponovno sklep, ki se glasi: »Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar ter njegovega protokola o izvajanju v letih 2023-2027 in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru, da predlog stališča podpre.«

Zdaj bomo glasovali o tem predlogu sklepa.

Glasujemo. Za je glasovalo 12, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem tudi zaključujem 1. točko dnevnega reda in se gospe ministrici lepo zahvaljujem za sodelovanje.

Kot ste videli, imamo na dnevnem redu tudi točko RAZNO.

V teku današnjega dopoldneva smo vas obvestili iz služb, strokovnih služb našega odbora, da bi se moral naš odbor opredeliti o možnosti, da opravimo javno predstavitev mnenj v skladu z Zakonom o zaščiti živali. O tem sem se pogovarjala s prvopodpisano k temu zakonu gospo Meiro Hot, pa tudi ostale poslanke in poslanci ste bili o tem obveščeni. V kolikor bomo izglasovali ta sklep, ki ga od zadaj tudi ste dobili, je priložen in ste ga dobili v vednost, se bomo zavezali, da bomo na odboru opravili javno predstavitev mnenj, ki je bila tudi nekako že obljubljena na prvi obravnavi Državnega zbora. Bomo se pa naknadno seveda odločili, katere teme bomo posebej odpirali in tudi kdo vse bo povabljen, ob tem, da je seveda na javno predstavitev povabljena tudi zainteresirana javnost, tudi če je ne vabimo, kar pomeni, da nikomur ne bomo onemogočili, da bi se tej javni predstavitvi nam pridružil.

Zato sprašujem članice in člane odbora, ali želijo o tem predlogu, da opravimo javno predstavitev mnenj, razpravljati? (Ne.) Vidim, da ne želi nihče razpravljati.

Zato dajem na glasovanje predlog sklepa: »Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na podlagi 46. člena Poslovnika Državnega zbora opravil javno predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, druga obravnava.«

Ta sklep zdaj dajem na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 12, proti nihče.

(Za je glasoval 12.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Sprašujem, če ima še kdo pod točko razno kakšno misel? Želi kdo besedo? (Ne.) Nihče ne želi besede, zato ugotavljam, da je naš odbor danes res deloval učinkovito, v 10 minutah smo sprejeli dve točki, obe sta pomembni, veste, zato sem ponosna na naš odbor.

Ministrica, hvala, da ste bili z nami, vse lepo pozdravljam in zaključujem 17. nujno sejo našega odbora.

Hvala lepa.