31. nujna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

14. 6. 2023

Transkript seje

Spoštovane kolegice in kolegi! Pričenjam 31. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter vse prisotne lepo pozdravljam na seji.

Kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: Lenart Žavbi, ki nadomešča Miroslava Gregoriča, Anton Šturbej, ki nadomešča Danijela Krivca, in Sara Žibrat, ki nadomešča Miho Lamuta.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red s šestimi točkami, v zvezi s katerimi v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O HOMOLOGACIJI IN NADZORU TRGA NE CESTNE MOBILNE MEHANIZACIJE, KI VOZI PO JAVNIH CESTAH TER SPREMEMBI UREDBE EU 2019/1020.

Gradivo k tej točki je poslala Vlada 31. 5. 2023 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije.

Na sejo so bili za obravnavo te točke kot predstavniki Vlade povabljeni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo. Odbor navedeno gradivo obravnava v skladu s prvim in drugim odstavkom 154.h člena Poslovnika Državnega zbora in Odboru za zadeve Evropske unije posreduje svoje mnenje.

Besedo dajem predstavniku Vlade oziroma Ministrstva za infrastrukturo, državnemu sekretarju mag. Andreju Rajhu, da nam predstavi predlog stališča. Izvolite.

mag. Andrej Rajh

Spoštovane poslanke in poslanci! Pred nami je predlog uredbe, s katerim želimo zapolniti vrzeli v zakonodaji Evropske unije, ki se nanaša na necestno mobilno mehanizacijo, ki vozi po javnih cestah. V praksi gre za delovne stroje. Delovni stroj torej predstavlja eno široko kategorijo necestne mobilne mehanizacije, ki je opremljena z lastnim pogonom in omogoča največjo hitro 40 kilometrov na uro, hkrati pa ima omejitev, da sme prevažati največ tri osebe hkrati. V vsakdanjem življenju se ti delovni stroji redno uporabljajo v določenih panogah ali za posebne namene, na primer kot gradbena ali kmetijska mehanizacija, stroj za komunalne dejavnosti, pretovor materiala in podobno. Za tovrstne stroje do sedaj veljajo različne nacionalne regulativne ureditve, zato je potrebno in pomembno, da se to področje harmonizira in s tem zmanjša proizvajalcem stroške in upravna bremena. Po drugi strani pa določi bistvene varnostne zahteve delovnih strojev med vožnjo po javnih cestah. S sprejemom torej te uredbe bo omogočena določitev in sprejetje tehničnih zahtev, ki bodo sledile ciljem zmanjšanja tveganja nastanka poškodb oseb in poškodovanja cestne infrastrukture med vožnjo delovnih strojev po javni cesti. Vlada torej predlaga Državnemu zboru, da pobudo uredbe sprejme. Hvala lepa.

Sedaj odpiram razpravo članic in članov odbora. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo na glasovanje. Ker k predlogu stališča ni bil sprejet noben amandma, dajem na glasovanje naslednji predlog mnenja odbora: »Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga ne cestne mobilne mehanizacije, ki vozi po javnih cestah ter spremembi uredbe EU 2019/1020, ki ga je predložila Vlada in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije, da predlog stališča sprejme.« Želi kdo obrazložiti svoj glas?

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O UČINKU DOLOČENIH PREPOVEDI VOŽNJE PO VSEJ UNIJI.

Gradivo k tej točki je poslala Vlada 8. 6. 2023 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Na sejo so bili za obravnavo te točke kot predstavniki Vlade povabljeni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo. Odbor navedeno gradivo obravnava v skladu s prvim in drugim odstavkom 154.h člena Poslovnika Državnega zbora in Odboru za zadeve Evropske unije posreduje svoje mnenje. Besedo dajem predstavniku Vlade oziroma Ministrstva za infrastrukturo, državnemu sekretarju mag. Andreju Rajhu, da nam predstavi predlog stališča. Izvolite.

mag. Andrej Rajh

Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci!

Temeljni cilj predloga nove direktive o učinku določenih prepovedi vožnje po vsej Uniji je zmanjšanje števila smrtnih žrtev, hudo in lahko telesno poškodovanih in nenazadnje tudi materialne škode, ki nastanejo v prometnih nesrečah ter s tem slediti zagotavljanja visoke ravni zaščite vseh udeležencev v cestnem prometu. Termin prepoved vožnje določen v predlogu nove direktive zajema vsako dokončno odločbo o prepovedi vožnje, povezano s prometnim prekrškom, ki privede do ukrepa odvzema, omejitve ali začasnega odvzema vozniškega dovoljenja ali pa pravice do vožnje, ne glede na to, ali se šteje za varnostni ukrep, kazen, upravno ali kazensko sankcijo. Predlog nove direktive Evropskega parlamenta in sveta o učinku določenih prepovedi vožnje ureja torej naslednje vsebine, zagotavlja učinke prepovedi vožnje po vsej Evropski uniji, zagotavlja dolžnost uradnega obveščanja o prepovedi vožnje in vsebino standardnega potrdila, namenjenega obveščanju, vzpostavlja rok za ukrepanje države članice Unije po sprejemu obvestil o prepovedi vožnje, vzpostavlja nacionalne kontaktne točke v državi članici Evropske unije, katere naloge so posredovanje potrdil, zbiranje statističnih podatkov v zvezi s prepovedmi vožnje. Republika Slovenija podpira predlog Evropskega parlamenta in Sveta o učinku določene prepovedi vožnje po vsej Uniji in tudi predlaga odboru, da predlog sprejme.

Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati pri tej točki? Ne, torej zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo na glasovanje. Ker k predlogu stališča ni bil sprejet noben amandma, dajem na glasovanje naslednji predlog mnenja odbora: »Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinku določenih prepovedi vožnje po seji Uniji, ki ga je predložila Vlada in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije, da predlog stališča sprejme.« Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da lahko začnemo z glasovanjem. Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA PREDLOGA STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O VOZNIŠKIH DOVOLJENJIH, SPREMEMBI DIREKTIVE (EU) 2022/2561 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA IN UREDBE (EU) 2018/1724 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA TER RAZVELJAVITVI DIREKTIVE 2006/126/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA IN UREDBE KOMISIJE (EU) ŠT. 383/2012.

Gradivo k tej točki je poslala Vlada 8. 6. 2023 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije.

Na sejo so bili za obravnavo te točke kot predstavniki Vlade povabljeni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo.

Odbor navedeno gradivo obravnava v skladu s prvim in drugim odstavkom 154.h člena Poslovnika Državnega zbora in Odboru za zadeve Evropske unije posreduje svoje mnenje.

Besedo dajem predstavniku Vlade oziroma Ministrstva za infrastrukturo, državnemu sekretarju, mag. Andreju Rajhu.

Izvolite.

mag. Andrej Rajh

Hvala lepa.

Spoštovani poslanke in poslanci!

Osnovni namen cilja predloga prenovljene direktive o vozniških dovoljenjih sta, prvič, izboljšanje varnosti v cestnem prometu in drugič, zagotovitev prostega gibanja državljanov znotraj Evropske unije. Cilj je, da se to doseže z izboljšanjem vozniških sposobnosti, znanja in nenazadnje tudi izkušenj ter kaznovanja nevarnega vedenja voznikov, za kar bo treba uskladiti določene predpise na področju usposabljanja kandidatov za voznike za pridobitev vozniškega izpita in poskusne dobe voznikov.

Tako bodo vozniki začetniki morali pridobiti veščine, znanja, izkušnje in tudi zavedanje o tveganjih, potrebnih za varno vožnjo. Prav tako bodo morali vsi vozniki začeti uporabljati napredne tehnologije, ki zagotavljajo predvsem večjo varnost v cestnem prometu, s poudarkom na področju varovanja okolja in sobivanja motoriziranega prometa z novimi in aktivnimi načini transporta. Eno od pomembnih sprememb je tudi to, da bodo morali vozniki odgovarjati za svojo nevarno vožnjo ravnanja v vseh državah članicah Evropske unije. Ob tem pa tudi ne smemo pozabiti na zagotavljanje ustrezne telesne in duševne zmožnosti voznikov za vožnjo motornih vozil po vsej Evropski uniji.

S ciljem zagotavljanja močne in povezane Evrope brez notranjih mej, želi direktiva odpraviti neustrezne in nepotrebne ovire, ki vplivajo na prosilce in imetnike vozniških dovoljenj. Še vedno namreč velja in obstaja nekaj več ovir pri dostopu voznikov do vozniških dovoljenj in pri priznavanju njihovih pravic do vožnje motornih vozil, ki posledično ovirajo svobodo gibanja v Evropski uniji. Na primer različna pravila pri določanju običajnega prebivališča, težava pri opravljanju vozniškega izpita zaradi nepoznavanja jezika države članice, različna pravila pri izdaji vozniških dovoljenj ob menjavi prebivališča in podobno.

Vlada predlog uredbe podpira in prav tako predlaga odboru, da jo potrdi.

Hvala.

Želi kdo razpravljati pri tej točki? (Da.) Še kdo? (Ne.)

Izvolite.

Ja, hvala predsednica za dano besedo.

Lep pozdrav seveda vsem poslankam in poslancem, predvsem tudi državnemu sekretarju s sodelavci!

Mogoče eno vprašanje, državni sekretar, seveda, varnost v cestnem prometu, nikogar ni, ki se tega ne bi zavedal, kako je pomembna. Seveda skupna naša naloga je, da jo seveda tako v Sloveniji, pa tudi v Evropski uniji izboljšamo. Skratka, v Slovenski demokratski stranki podpiramo vse vidike katere se dotikajo te direktive.

Me pa eno vprašanje zanima, no, nisem ga zasledil pri vašem uvodniku, glede ponovnega zdravniškega pregleda. Zdaj, vozniki, ki so dopolnili sedemdeset let starosti, morajo iti na zdravniški pregled, ali to drži?

Hvala. Mogoče še besedo kar kolegi Jelenu pa boste, potem skupaj odgovorili. Izvolite.

Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj.

Jaz bi pa tule vprašal, zdaj za te vozniške kategorije. Vemo, z vse večjim številom električnih avtomobilov na tržišču pride tudi do tega problema, da ko vozimo vozila s priklopnikom, pride do večje skupne mase avtomobila in preklopnega vozila. Zdaj vemo, da so te kode 96 pa C1 in te stvari omejene na težo. Zdaj z vozniško kategorijo B lahko vozimo do skupne teže avtomobila in preklopnega vozila do tri tisoč petsto kilogramov, zdaj električni avtomobili so pa približno petsto kilogramov težji od enakega avtomobila s klasičnim motorjem, ali se tu napovedujejo kakšne spremembe, da se bo to povečala teža mase vozila, katera je dovoljena recimo za upravljanje pod temi vozniškimi dovoljenji?

Hvala lepa.