25. nujna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

17. 7. 2023

Transkript seje

Lepo pozdravljeni! Bomo kar začeli današnjo 25. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Pozdravljam vse članice in člane odbora in vas obveščam, da se je današnje seje opravičila poslanka Nataša Sukič in imamo eno menjavo, poslanec Gašper Ovnik nadomešča poslanca Teodorja Uraniča, odsotni so zaradi dopustov poslanec Anton Šturbej, poslanka Anja Bah Žibert, poslanec Žan Mahnič. K dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik zadeve, zato ostaja dnevni red tak, kot je bil določen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - TO JE NA OBRAVNAVO POBUDE DRUŽBE PIROPLANET D. O. O. ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI ŠESTEGA ODSTAVKA 35. ČLENA ZAKONA O EKSPLOZIVIH IN PIROTEHNIČNIH IZDELKIH, KI JO BOMO OBRAVNAVALI NA PODLAGI DRUGEGA ODSTAVKA 265. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA. Na voljo imamo gradivo, pobudo podjetja z dne 13. 3., mnenje Vlade z dne 12. 4. in mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 12. 7. K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni Zakonodajno-pravna služba in Ministrstvo za notranje zadeve. In zdaj predajam besedo predstavnici Zakonodajno-pravne službe, gospe Daliji Čebašek.

Dalija Čebašek

Hvala za besedo. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je pripravila mnenje kot odgovor na pobudo za oceno ustavnosti šestega odstavka 35. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, in sicer, kolikor prepoveduje prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, fizičnim osebam zunaj časovno določenega obdobja od 19. do 31. decembra. Pobudnik zatrjuje neskladje s pravico do svobodne gospodarske pobude in pravico do zasebne lastnine. Navaja pa tudi neskladnost določbe z direktivo Evropske unije o harmonizaciji zakonodaj članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti eksplozivov za civilno uporabo na trgu in njihovim nadzorom in Ustavnemu sodišču predlaga postavitev predhodnih vprašanj. Zakonodajno-pravna služba je najprej ocenila, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za vložitev pobude, ker iz navedb v pobudi izhaja zgolj njegov ekonomski interes, ki pa ne zadošča za izpolnjevanje procesne predpostavke iz 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču. Ne glede na to pa je odgovorila na pobudnikove navedbe, in sicer izdelki kategorije F1 povzročajo hrup in nevarno za zdravje ljudi in živali ter varstvo okolja. Za to obstoji javni interes za prepoved prodaje izven časovno določenega obdobja. Zakonodajalec je upošteval, da je povpraševanje v prazničnem času večje in posledično dopustil prodajo od 19. do 31. decembra. Zunaj navedenega časovnega obdobja pa pretehta javni interes, poleg tega takrat uporaba pirotehnike ni časovno običajna. Glede predloga pobudnika, da Ustavnemu sodišču, Sodišču Evropske unije zastavi predhodni vprašanji, je Zakonodajno-pravna služba opozorila, da gre za jasno določbo 4. člena direktive, ki ne izključuje ukrepov držav članic glede omejitve prodaje drugih izdelkov širši javnosti, ki so upravičeni na podlagi javnega reda in miru, javnega zdravja, javne varnosti ali varstva okolja. Hvala za besedo.

Hvala lepa.

Besedo predajam predstavnici Ministrstva za notranje zadeve, državni sekretarki gospe Helgi Dobrin.

Helga Dobrin

Hvala lepa. Hvala za besedo. Vlada Republike Slovenije prav tako zavrača navedbe pobudnika. Pirotehnični izdelki so namreč razvrščeni v tri kategorije, izdelki F1 spadajo med ognjemetne izdelke in samo pri petih izdelkih v tej kategoriji glavni učinek po. Izpodbijana določba omejuje prodajo in uporabo torej zgolj petih izdelkov iz kategorije F1. Izdelke F1 lahko kupujejo in uporabljajo fizične osebe, dostopni so osebam, starejšim od 14 let, uporabljajo pa jih lahko tudi osebe, mlajše od 14 let, če so pod nadzorom skrbnikov. Časovna omejitev prodaje in uporabe izdelkov velja v Sloveniji praktično že 28 let. Preden se izdelki dajo v promet, jih je treba priglasiti ministrstvu za notranje zadeve Pobudnik je do sedaj priglasil le zgolj eno vrsto izdelka F1, in sicer pasje bombice. Iz navedenega tako izhaja, da prepoved prodaje ne posega bistveno v konkretno pobudnikovo gospodarsko pobudo, kot izhaja iz njegove spletne strani ponuja namreč okoli 80 pirotehničnih izdelkov. Prav tako sama časovna omejitev prodaje in uporabe zgolj petih izdelkov iz kategorije F1 ne more omejevati pomembno gospodarske pobude subjektov, ki se ukvarjajo s pirotehniko. Naslednja navedba pobudnika, da izpodbijana prepoved ne zasleduje nobenega legitimnega cilja, prav tako po mnenju Vlade ne drži. Ministrstvo za notranje zadeve namreč vsako leto prejme več pobud za popolno prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov. Nenazadnje je Komisija za peticije v letu 2019 obravnavala peticijo s takšno zahtevo za več kot 100 tisoč podpisi. Pri navedenih izdelkih namreč ni moteč zgolj hrup, ampak tudi raven zvočnega tlaka do 20 decibelov, pri čemer je potrebno opozoriti, da je na tej ravni določena bolečinska meja, kar ima nedvomno vpliv na ranljive skupine ljudi in pa prav tako živali, ki sobivajo z nami. Do navedbe pobudnika, da je izpodbijana določba v neskladju z direktivo 2013/29 ima Vlada zadržano mnenje, saj Ustavno sodišče Republike Slovenije ne more presojati skladnosti zakonov z direktivami EU, prav tako pa je bila Evropska komisija seznanjena z našim predpisom in ni nikoli opozorila, da bi bil katerikoli del zakona v neskladju z direktivo. Hvala lepa.

Hvala lepa. Želi kdo od članic ali članov razpravljati o mnenju Zakonodajno-pravne službe o navedeni pobudi? Ne. Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Na podlagi 265. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednje mnenje: Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo podpira mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 12. 7. 2023 ter Zakonodajno-pravni službi predlaga, da v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora pripravi odgovor Ustavnemu sodišču. In zdaj glasujemo. Ne dela, aha. Ali prekinem? Ne. Dobro.

Glasujemo. Za je glasovalo 9 poslancev in poslank, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Odbor bo pripravil poročilo, v katerega bo sprejeto mnenje vključeno in ga poslal Zakonodajno-pravni službi, ki v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora pripravi odgovor za Ustavno sodišče. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi današnjo sejo. Hvala lepa.

Hvala lepa. Želi kdo od članic ali članov razpravljati o mnenju Zakonodajno-pravne službe o navedeni pobudi? Ne. Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Na podlagi 265. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednje mnenje: Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo podpira mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 12. 7. 2023 ter Zakonodajno-pravni službi predlaga, da v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora pripravi odgovor Ustavnemu sodišču. In zdaj glasujemo. Ne dela, aha. Ali prekinem? Ne. Dobro.

Glasujemo. Za je glasovalo 9 poslancev in poslank, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Odbor bo pripravil poročilo, v katerega bo sprejeto mnenje vključeno in ga poslal Zakonodajno-pravni službi, ki v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora pripravi odgovor za Ustavno sodišče. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi današnjo sejo. Hvala lepa.