70. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

26. 1. 2024

Transkript seje

Lepo dobro jutro.

Začenjam 70. sejo Kolegija. Vse prisotne lepo pozdravljam! In vas obveščam, da vam je bilo včeraj posredovano gradivo k 1. točki dnevnega reda in vas tudi obveščam o nadomeščanju člana kolegija, in sicer vodja Poslanske skupine Janija Prednika, torej Poslanske skupine SD nadomešča danes poslanka mag. Bojana Muršič.

1. TOČKA JE DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 16. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, ki se bo začela v ponedeljek 29. januarja 2024.

Gradivo ste prejeli včeraj. In odpiram razpravo, če želi kdo besedo? Izvolite, kolegica Godec.

Najlepša hvala. Jaz imam samo vprašanje, ali ni možno, da se v bistvu nekako točke prerazporedijo in je v bistvu zadeva v sredo končana, ker v sredo je samo ena točka, pet ur sicer traja, po navadi, potem se kaj še skrajša, enako v četrtek. Jaz ne vidim, zakaj je v sredo samo ena točka. Zakaj ni to nekako združeno na torek in sredo?

Hvala lepa. Bi še kdo besedo? Koalicija, prosim? Hvala lepa.

Hvala lepa predsednica za izziv. Točka v sredo je pomembna. Opraviti je treba resno razpravo, se nanjo pripraviti, imamo pa zato, da damo v skrivnostni tudi resne popoldanske službene obveznosti. In nam tak razpored, večini poslank in poslancev ustreza.

Okej, dobro, hvala lepa. Še kdo besedo? Ne bi? Okej, potem na glasovanje dajem sklep: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 16. seje zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 29. januarja 2024.

Kdo je za? Soglasno. Super, hvala.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In s tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija in razpravljali in odločali bomo o dveh predlogih za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku. Najprej o tem, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v Državni zbor. In dajem besedo predstavniku predlagatelja. Boste vi, kolegica Godec? Okej, izvolite.

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo spremembo Zakona o volitvah v Državni zbor. Kot veste so sodniki pred časom v bistvu zagrozili oziroma stavkajo in zagrozili tudi s tem, da če ne bodo izpolnjene njihove zahteve, da bodo tudi v bistvu bojkotirali volitve. Namreč, v Državni volilni komisiji, volilnih komisijah volilnih enot in okrajnih volilnih komisij so za predsednike oziroma se za predsednike teh komisij in pa podpredsednike lahko imenujejo torej predstavniki, sodniki, če poenostavim, iz sodniških vrst. In s predlogom v bistvu zadeve nekako spreminjamo in gremo nasproti temu, da se vendarle, če bi se takšne stavkovne zahteve oziroma grožnje izpolnile, pred nami so namreč evropske volitve in moramo zagotoviti tisto, kar je po Ustavi zapisano, pa tudi drugače demokratično odločanje na volitvah. In s predlogom v bistvu ne posegamo v strokovnost in delovne izkušnje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih organov, torej Državne volilne komisije, volilne komisije volilnih enot in okrajnih volilnih komisij. Namreč, s predlagano rešitvijo se zgolj črta pogoj, da so predsedniki in njihovi namestniki v omenjenih volilnih organih lahko zgolj sodniki, ampak se na to mesto lahko predlaga kateregakoli pravnega strokovnjaka z izkušnjami na pravniških delih, pogoji so napisani, in pa z opravljenim pravniškim državnim izpitom ter torej z izkušnjami na področju volilnih opravil. S tem bi tudi utrdili načelo nepristranskosti oziroma pravico do poštene obravnave morebitnih volilnih sporih na podlagi pritožb zoper odločitve v volilnih organih, v katerih odločajo sodišča. Torej, s tem predlogom bi tudi poenostavili sestavo volilnih organov oziroma ne poenostavi, poenotili, se opravičujem, sestavo volilnih organov kot je pri sestavi občinskih volilnih komisij, kjer ni nujno, da je predsednik občinske volilne komisije sodnik.

Še enkrat, glede na to, da so pred nami evropske volitve, kjer je že datum jasen, predlagamo skrajšan postopek, da se v bistvu ta zadeva čim prej sprovede in se omogoči demokratično odločanje na volitvah.

Hvala.

Najlepša hvala.

Želi tukaj kdo besedo? (Ne.) Ne, potem pa dajem na glasovanje sklep: "Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v Državni zbor se obravnava po skrajšanem postopku."

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine soglasno.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo še na obravnavo, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva in dajem besedo predstavnici Vlade, namestnici generalne sekretarke mag. Barbari Peternelj.

Izvolite.

Barbara Peternelj

Hvala lepa.

Lep pozdrav vsem!

Vlada predlaga predlog zakona za obravnavo po skrajšanem postopku, gre namreč za manj zahtevno spremembo zakona, pravzaprav gre za tehnično rešitev, ki ne posega v trenutni koncept tega enoličnega identifikatorja posameznika. Namreč, dodajata se še dve, dodajajo se še dodatne šifre registra, ki so bile za Republiko Slovenijo rezervirane tudi že od prej.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Želi kdo besedo? (Ne.) Ne, torej na glasovanje dajem sklep: "Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva se obravnava po skrajšanem postopku."

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine Levica, Svoboda, SD in poslanec narodne skupnosti, proti Poslanska skupina Nova Slovenija.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In še TOČKA - RAZNO; če želi kdo besedo? (Da.)

Izvolite kolega Cigler Kralj.

Hvala, predsednica.

Lep pozdrav vsem!

Pod to točko bi želel v imenu Poslanske skupine NSi opozoriti na zavajanje, ki si ga je privoščila predsednica Odbora za infrastrukturo na 14. seji tega odbora. Predsednica Nataša Avšič Bogovič, ki je predlog Poslanske skupine Nove Slovenije za širitev dnevnega reda seje s predlogom za javno predstavitev mnenj glede Energetskega zakona pospremila z besedami, citiram:

"Vsekakor pa bi pričakovala od Poslanske skupine NSi, da v samem predlogu za sklic javne predstavitve mnenj, da se bolj potrudi in že pri predložitvi navede vsaj minimalen nabor vprašanj, na katera naj se odgovori v okviru javne predstavitve mnenj in tudi povabila vabljenih." Konec citata.

Naj povem za komentar in v vednost vsem, da je Poslanska skupina NSi 12. januarja - 12. 1. - vložila predlog vprašanj, obsežen predlog vprašanj, za javno predstavitev mnenj in tudi seznam predloga, predlog seznama vabljenih na to javno predstavitev mnenj glede Energetskega zakona, očitno pa se predsednica Avšič Bogovič ni dobro pripravila na to sejo in je v javnosti navedla zavajajoče besede, brez da bi se opravičila za te navedbe.

Zahtevamo, da se take stvari ne ponavljajo več, da se predsednica Odbora za infrastrukturo tudi na to napako in zavajanje opozori.

Hvala.