29. nujna seja

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide

8. 3. 2024

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter preostale prisotne lepo pozdravljam in začenjam 29. nujno sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Obveščam vas, da sta zadržana in se seje ne moreta udeležiti poslanec Zvone Černač in dr. Matej Tašner Vatovec. Na seji kot nadomestni člani in članice odbora s pooblastili sodelujejo: Gašper Ovnik nadomešča Jurija Lepa in mag. Miroslav Gregorič nadomešča poslanko Terezo Novak.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: Poziv k izpolnitvi vladnih obljub in zavez za izboljšanje finančnega ter socialnega položaja slovenskih upokojencev. Ker v poslovniškem roku ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen dnevni red seje kot ste ga prejeli s sklicem.

Na sejo sta bila vabljena v imenu predlagatelja mag. Karmen Furman in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prehajamo na 1. TOČKO, TO JE POZIV K IZPOLNITVI VLADNIH OBLJUB IN ZAVEZ ZA IZBOLJŠANJE FINANČNEGA TER SOCIALNEGA POLOŽAJA SLOVENSKIH UPOKOJENCEV.

Zahteva Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke je objavljena na spletni strani Državnega zbora.

Besedo dajem predstavnici predlagatelja za dopolnilno obrazložitev zahteve. Mag. Karmen Furman, izvolite.

Ja, hvala lepa za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani.

V Slovenski demokratski stranki menimo, da so upokojenci v času te Vlade ena izmed najbolj zapostavljenih skupin slovenskih državljanov. S sklicem te seje pristojnega odbora torej Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivamo k izpolnitvi koalicijskih zavez in obljub za izboljšanje njihovega finančnega in socialnega položaja. Namreč konec leta 2022, torej v letu najhujše draginje, je Vlada javnost, predvsem pa upokojence zavajala s predčasnim dvigom pokojnin, ki pa ga v resnici ni bilo. 27. oktobra 2022 je namreč minister za delo Luka Mesec na novinarski konferenci po seji Vlade dejal, citiram: "Vlada se je odločila, da bo vsem stopila naproti s približno enakimi zneski. Ker smo plače v javnem sektorju zvišali za 4,5 %, bomo tudi pokojnine za 4,5 % pika". A čas je danes pokazal svoje in dejstva kažejo drugače. Predčasnega dviga pokojnin v letu 2022 ni bilo, saj v koaliciji takrat niste izvedli predčasne uskladitve pokojnin, upokojencem ste izplačali zgolj draginjski dodatek. Najrevnejši med njimi so takrat dobili dodatek v višini 13 evrov pa še to zgolj za mesec november in december. In ker je šlo za dodatek in ne za uskladitev, kot ste zatrjevali, so se januarja 2023 pokojnine za ta procent znova znižale. Če pa bi, tako kot ste takrat tudi javno obljubljali, pokojnine dejansko uskladili, bi kot prvič potem upokojenci prejeli višje pokojnine za 4,5 % tudi v mesecu januarju 2023, ker je pač uskladitev trajna za naprej. In kot drugič, potem bi skupaj z redno uskladitvijo, ki je zakonska zaveza in je potem sledila v mesecu februarju 2023, upokojenci prejeli višjo pokojnino za 9,7 % in ne zgolj za 5,2 % tudi v letu 2023. Ker tega niste storili, pomeni, da so bili upokojenci že v letu 2023 prikrajšani za najmanj 60, 60 % pokojnine, kar pa konkretno za upokojenca, ki je 40 let delal in prejemal zagotovljeno pokojnino, pomeni, da je bil v letu 2023 glede na vaša zagotovila in obljube prikrajšan za povprečno 27 evrov na mesec oziroma 325 evrov na leto in glede na dejstvo, da so uskladitve pokojnin trajne, so glede na neizpolnjene vladne obljube pokojnine za najmanj 4,5 %, sedaj nižje tudi v letu 2024. Zdaj, v teh dneh lahko poslušamo hvalo Vlade in pa koalicije z zgodovinskim dvigom pokojnin, hkrati pa ostaja zamolčano dejstvo oziroma dejstvi, da je ta tako imenovani zgodovinski dvig kot, prvič, posledica zakonske zaveze, ki pač določa formulo za redno uskladitev pokojnin, in kot drugič, da glede na vse drastične podražitve hrane in energentov, pa tudi drugih nujno potrebnih osnovnih življenjskih potrebščin, veljavna redna uskladitev pokojnin po zakonski formuli ne zadošča niti za pokritje dejanskih stroškov za preživetje upokojencev. Namreč, redna uskladitev pokojnin, ki je bila izvedena v višini 8,78 %, če pogledamo zgolj položnice za električno energijo, so bile le te v januarju letos v primerjavi z lanskim letom ponovno višje kar za 12 %. Z letom 2024 pa morajo upokojenci plačevati še obvezni zdravstveni davek oziroma prispevek, ki ste ga v lanskem letu uzakonili poslanci koalicije. Zdaj tudi v, če gremo nekoliko nazaj, v prvih dneh draginje, torej v letu 2022, ko se je torej ljudem vse bolj dražila hrana in pa položnice, med drugim tudi položnice slovenskih upokojencev, je ta Vlada z interventnimi ukrepi najprej poskrbela za prejemnike socialnih transferjev. Dvignili ste oziroma dali draginjski dodatek vsem prejemnikom socialnih transferov, takrat pa ste pozabili tudi na upokojence. Namreč energetski dodatek je prejelo zgolj 10 % upokojencev, kljub dejstvu, da ima več kot polovica upokojencev pokojnino nižjo od praga tveganja revščine. V Slovenski demokratski stranki smo vas že takrat opozorili, da bodo s takšnim predlogom spregledani številni revni upokojenci. Na vaš zakonski predlog smo takrat vložili amandmaje z namenom, da bi ta dodatek prejeli vsi upokojenci, ki imajo pokojnino nižjo od praga tveganja revščine. A, žal, ste takrat v koaliciji naše amandmaje zavrnili. Kasneje je bil zavrnjen tudi naš zakonski predlog za dvig pokojnin in zmanjšanje socialne revščine med upokojenci, pa čeprav je ta predlog vseboval tudi zaveze iz vaše koalicijske pogodbe. Tako pa imamo sedaj, bom rekla, skoraj že po dveh letih vladanja Svobode med upokojenci vedno večjo revščino, kajti kar 51 % upokojencev prejema pokojnino nižjo od praga tveganja revščine, in pa kar 15 % upokojencev prejema pokojnino celo nižjo od 500 evrov in če je ta Vlada oz. koalicija našla denar oziroma 1,2 milijardi evrov davkoplačevalskega denarja za sanacijo energetskih družb, za preplačane pravosodne stavbe, pa za nakup 13 tisoč računalnikov, ki sedaj neuporabljeni ležijo v skladišču, za širitev ministrskih mest, nove zaposlitve vladnih uradnikov, za prejemnike socialnih transferjev, migrante, pa tudi tiste nevladne organizacije, ki so vam pomagale priti na oblast, je prav, da svoje obljube izpolnite in denar najdete tudi za upokojence, torej za tiste, ki so s svojim delom gradili Slovenijo, vzdrževali naš sistem, vplačevali v pokojninsko blagajno, danes pa očitno ostajajo te vladne koalicije pozabljeni. Tako v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke za to celotno koalicijo oziroma Vlado pozivamo da izpolni svoje lastne koalicijske zaveze oziroma obljube do upokojencev ter kot prvič zagotovi finančna sredstva in upokojencem izplača razliko v višini 4,5 % mesečne pokojnine, za katero so bili prikrajšani v letu 2023 in kot drugič, da izvedete dodatno redno uskladitev pokojnin v višini 4,5 %. Toliko za enkrat uvodoma z moje strani. Hvala.

Hvala lepa. Besedo dajem predstavniku Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, minister Luka Mesec, izvolite.

Luka Mesec

Hvala lepa in lep pozdrav. Zdaj svojo predstavitev problema ste začeli z opažanjem, da naj bi bili upokojenci v času te Vlade ena izmed najbolj zapostavljenih skupin. Nobena kritična presoja tega ne zdrži. In če vas smem opomniti na raziskavo, ki je bila 5. marca objavljena v časopisu Delo, delala jo je pa ena francoska agencija, ki se ukvarja z analizo pokojninskih sistemov v 44 razvitih državah po 18-ih kazalnikih, je ta raziskava pokazala naslednje. Prvo, da so po kazalcu materialno blagostanje slovenski upokojenci na drugem mestu med temi državami danes takoj za Norveško. Drugo, da je po vseh kazalcih skupaj, ki kažejo na kakovost življenja, Slovenija leta 2012 bila na 15. mestu. Od reforme vašega ministra Vizjaka, ki je med drugim zmanjšal odmerni odstotek na sramotnih 57,25 % smo s 15. mesta 2012 drseli na 21. mesto leta 2022, letos smo se po dveh letih vrnili na 15. mesto. Tako, da mislim, da je tukaj zelo jasno kaj je vaša vlada naredila za upokojence in kaj je ta Vlada naredila naša vlada za upokojence. V dveh letih smo nadoknadili izgubljeno v 10-ih letih. Z vašo reformo smo padli s 15. na 21. mesto, z našimi ukrepi smo se povzpeli v dveh letih iz 21. na 15. mesto, pri čemer smo po kazalcu materialno blagostanje takoj za Norveško. Seveda je to relativno, da me ne bo kdo zdaj za besedo držal, da imajo slovenski upokojenci v absolutnih zneskih take pokojnine kot norveški, ampak ko se pogovarjamo o tem, kakšna je njihova kupna moč, kaj si lahko s svojimi pokojninami privoščijo, kolikšna je stopnja tveganja revščine in tako naprej, se pa držimo dobro. To je stanje, ki ga kaže mednarodna primerjava.

Druga stvar, ki bi jo želel povedati je, da se moramo vprašati o teh 4,5 %. Mi smo naredili več ukrepov v prid blaginje upokojencev. Zdaj, prva stvar, na katero bi opozoril je, da so vdovske pokojnine, vemo, da so starejše ženske, ki živijo same, dostikrat so to vdove, namreč, moški umirajo nekoliko prej od žensk, med najbolj zapostavljenimi družbenimi skupinami v Sloveniji in dostikrat so to podeželske ženske, kmečke ženske, ki trpijo revščino. Mi smo s 1. januarjem letos po dolgih letih prizadevanj uvedli zagotovljeno vdovsko pokojnino, kar pomeni, da če sta, ne vem, recimo, dva kmečka upokojenca imela zelo nizke pokojnine in vem, da imajo zelo nizke, konec koncev je moja stara mama med njimi, recimo, dajem primer, da sta imela eden 400, drugi pa 450 evrov pokojnine, pa je mož umrl, je ženska podedovala njegovo pokojnino, 450 evrov. Od naše reforme naprej, 1. januarja letos ji pripada pokojnina v znesku 747 evrov. In s takim ukrepom smo bistveno izboljšali stanje med eno od najbolj ogroženih skupin upokojencev.

Druga stvar, ki smo jo z letošnjim letom uvedli, je izboljšanje stanja invalidskih upokojencev. Ko pogledamo invalidska gospodinjstva v Sloveniji ugotovimo, da je tveganje za revščino med njimi kar 37 % in bistveno je, da popravljamo stvari tam, kjer so tveganja res velika. Zato imajo od 1. januarja letos vsi delovni invalidi ki so delali skrajšani delovni čas boljšo odmero pokojnine kot so jo imeli do zdaj in za to njihovo tveganje za revščino v pokoju bistveno manjše.

Tretja stvar, varstveni dodatek, ki varuje upokojence, je približno na ravni zagotovljene pokojnine, ko seštejemo pokojnino in varstveni dodatek. Kar pomeni, da mi na sistemski ravni skrbimo za to, da je pač ta težka revščina med upokojenci čim manjša. Vem pa in se strinjam, da med nekaterimi skupinami ta še obstaja in tudi te skupine bomo poskušali ustrezno nasloviti. Poleg tega, ker se zavedamo, da so življenjski stroški v preteklih letih narasli, smo se posluževali izrednih ukrepov, kot so, da smo v letu 22 upokojencem dali ta 4,5 % višje pokojnine v novembru in decembru, v letu 2023 so vsi dobili zimski dodatek v višini 40 % letnega. Skratka, poskušali smo pozimi, ko so položnice za ogrevanje višje vsako leto nasloviti tudi upokojence s posebnimi dodatki, da bi se lahko z naraščajočimi življenjskimi stroški elektrike, ogrevanja tako boljše kosali. In pa predvsem na upokojencih na noben način nismo šparali. Samo letošnji dvig 8,78 odstotek je nad ravnjo inflacije. December inflacija je bila, 4,2 odstotka se pravi enkrat manjša od tega dviga. Povprečna letna inflacija je znašala, 7,5 odstotka se pravi, dvig, bistveno večji od povprečne letne inflacije, stal pa je 603 milijone evrov. Tako, da na noben način ta Vlada ne špara in ni šparala na upokojencih. Nasprotno, izvedli smo več ukrepov, da bi najbolj ranljive skupine upokojencev lažje živele. Na prvo mesto tukaj postavljam vdove in vdovce ter invalide, to so najbolj ogrožene skupine. Hkrati pa smo vsem ostalim poskušali priti naproti z uskladitvami pokojnin in z ustreznimi dodatki, da bi lahko upokojenci lažje preživeli zime, ko so stroški življenja, zaradi stroškov ogrevanja višji. Pred nami je pa zdaj največji izziv tega mandata, ki je pokojninska reforma. Ta pa vam takoj na začetku, še preden z obravnavo te pokojninske reforme začnemo, obljubim, da ne bo šla v smer zniževanja blaginje najrevnejših upokojencev, ampak obratno.

Toliko mogoče za moj kratek uvod.

Hvala lepa. Izčrpali smo uvodne predstavitve in sedaj odpiram razpravo članic in članov odbora. Kdo želi razpravljati? Predlagateljica, mag. Karmen Furman, izvolite.

Ja, hvala za besedo! Jaz se bom kar odzvala na te navedbe pristojnega ministra, torej gospoda Mesca.

Glejte, zdaj vi se lahko tukaj pohvalite, kaj vse je vaša Vlada naredila za upokojence, ampak dejstva in pa teren pa tudi navsezadnje sporočila upokojencev pa kažejo zelo drugačno sliko. Namreč, kljub temu, da smo se oz. nekako posledično se še v času vaše Vlade nahajamo v času hude draginje. Kot prvič niste izvedli nobene izredne uskladitve pokojnin, pa čeprav so vas na drugi strani k temu pozvale pa večkrat tudi organizacije, upokojenci sami in pa tiste organizacije, ki spremljajo motnje in socialni položaj upokojencev in to kar večkrat govorim o ZDUS pa o ZPIZ-u. Zdaj, da se vi pohvalite s tem, da ste v tem letu uskladili pokojnine za 8,78 % glejte spoštovani minister, ne zavajati, to je zakonska formula, ki ste jo morali upoštevati in po tem izračunu je pač bil procent takšen kot je, ne. Je pa dejstvo, da na koncu je pomembno to kar ljudem ostane v žepu. In če imamo na drugi strani skoraj 8 % stopnjo inflacije in takšna uskladitev pokojnin, ne morete govoriti o nekakšnem zgodovinskem uspehu, kajti formulo za uskladitev, kot sem že dejala, vam določa zakon. In na koncu na drugi strani, za koliko so se zvišali dejanski stroški, da lahko človek preživi iz meseca v mesec, nam pa pove, kakšna je bila stopnja inflacije.

Zdaj, da se še nekoliko vrnem nazaj na tisto večno, bom rekla, reformo iz leta 2012, ki nam jo v koaliciji, bom rekla, tako radi oponašate, in gre tudi tukaj za eno veliko zavajanje z vaše strani. Namreč, takrat v letu 2012 se je spremenil celoten koncept izračunavanja pokojnin in če bi ne prišlo do tega ZPIZ-2, to ne pomeni, da bi bile danes te pokojnine, o katerih govorimo, dejansko višje, ampak celo nižje, kajti takratni ZPIZ je prinesel zaustavitev nadaljnjega padanja pokojnin. In tega so se prav dobro zavedali tudi vsi poslanci takratnega sklica Državnega zbora, kajti potrebno je povedati, da takratna reforma je bila sprejeta brez glasu proti. Za reformo so glasovali tudi vaši ministri, trenutne Vlade, koalicijski poslanci, pa še kdo, če kar naštejem, minister Matjaž Han pa ministrica Alenka Bratušek, sekretar današnji, bivši minister Dejan Židan, pa poslanka Svobode Tamara Vonta, Maša Kociper, državna sekretarka, Matevž Frangež, državni sekretar. Vsi ti takratni poslanci so glasovali za spremembo oziroma za sprejem ZPIZ-2. Zdaj, če je bil takrat ta predlog tako slab, potem se pogovorite tudi s svojimi koalicijskimi kolegi, zakaj so ga sprejeli in potrdili.

Glejte, dve leti ste v Vladi oziroma kmalu bo dve leti, to sovpada z mandatom prejšnje Vlade in potrebno je marsikaj povedati, koliko je prejšnja Vlada upoštevala to kategorijo, torej upokojence, kaj vse je bilo narejeno v tistem času, od trikratnega izplačila solidarnostnega dodatka, trikratnega ob bistveno nižji stopnji inflacije ob izplačilu energetskega dodatka, o uvedbi brezplačnega medkrajevnega prevoza za upokojence. Dvakrat je sledila izredna uskladitev pokojnin o bistveno nižji stopnji inflacije plus seveda redna, ki je tako zakonska obveza in izračunana formula. In če samo primerjam potem leto 2021 v času naše Vlade in pa leto 2023 v času vaše Vlade, glejte, tukaj je lep prikaz grafa. V času 2021, torej v času naše Vlade, je bila uskladitev pokojnin 5,2 %, enaka torej kot v času vaše Vlade leta 2023, v prejšnjem letu ob bistveno drugačni stopnji inflacije. V letu 2021 smo imeli negativno stopnjo inflacije, torej deflacijo, leta 2023 pa je bila inflacija kar 10,3 %. In vi ste enako usklajevali pokojnine kot mi ob deflaciji, torej ob negativni stopnji inflacije, kar seveda posledično pomeni, da je ljudem takrat ob 5,2 % uskladitvi pokojnin ostalo dejansko nekaj v žepu, potem ko so pokrili te stroške, ki jih pač imamo ljudje za preživetje. Medtem, ko ob 10,3 % stopnji inflacije, da ste uskladili pokojnine za, 5,2 % , glejte, spoštovani minister, jaz se na vašem mestu zagotovo s takšnim "dosežkom", pod narekovaji, ne bi hvalila. Je pa dejstvo, da danes vas v Slovenski demokratski stranki pozivamo k izpolnitvi zgolj tega, kar ste sami obljubili. Vi ste bili tisti, ki ste po seji Vlade prišli na novinarsko konferenco in javno izjavili in obljubili upokojencem, da jim boste pokojnine uskladili za 4,5 %, in kasneje je to trdil tudi predsednik Vlade, da se pokojnine usklajujejo za 4,5 %. In sedaj glede na dejstvo, da se niso, da je čas pokazal, da ste zavajali, da ste izplačali zgolj dodatek, ker če bi takrat to tudi dejansko storili, bi bile danes pokojnine morale biti seštete tudi s tem 4,5 % pa niso. In pozivamo vas zgolj k temu, da izpolnite to, kar ste ljudem obljubili, ničesar drugega. In prav je, da če kot minister nekaj obljubite in to javno ljudem oziroma v tem primeru upokojencem, da to tudi izpolnite.

Hvala lepa. Glede na to, da je za besedo prosil predstavnik Vlade, bi jaz predlagal, da opravimo najprej nekaj razprav pa se potem odzovete. Naslednja se je k besedi prijavila poslanka Alenka Helbl, izvolite.

Hvala za besedo, lep pozdrav vsem!

Ja, spoštovani minister, na začetku ste povedali kako pravzaprav so naši upokojenci na drugem mestu po materialnem blagostanju. Jaz upam, da vas je pač slišalo čim manj upokojencev, ker bi zagotovo rekli kdo, kdo je tisti, jaz nisem. In na koncu lahko rečemo, ja saj naši upokojenci pa super živijo, takoj za Norvežani v Evropi in jaz upam, če sem prej rekla, da jih sliši čim manj, pa morda se začnejo upokojenci spraševati, kako pravzaprav lahko nekdo govori takšne besede. Namreč.. /oglašanje iz dvorane/ Ja, saj, ampak vse raziskave so zelo relativne in mnenje tistih, katerih se tiče ta raziskava, je zagotovo drugačna in je to pač verjetno vzeto tudi iz konteksta. Jaz ne vem, če je to, če je to lahko kupijo naši upokojenci. Ali pa želite, da kupijo, pa da imajo občutek, da fajn živijo, pa sami sebe prepričujejo ob skorjici kruha. Obljubili ste 4,5 % oz. povprečno 27 evrov na mesec, obljubili ste. Ja obljuba je obljuba, dolg je dolg kakorkoli obračamo. In vedno, ko prihajamo do tega vprašanja, ko se pogovarjamo o tem, o upokojencih slišimo, to je zdaj zdaj zopet nek politični boj za glasove, to je populistično govorjenje, itn., ampak to so besede, ki jih ljudje nam sporočajo. Saj verjetno vam tudi. Verjetno Vlada, koalicija pa dobiva, hvala vam za moje materialno blagostanje, kako dobro živim očitno. Poglejte, kmalu se bodo dvignile oskrbnine v domovih za starejše. Ljudi, to zelo skrbi. Ni poskrbljeno, torej ta dolgotrajna, ta skrb za starejše, za upokojence dolgotrajna oskrba ne funkcionira, šele bo nekoč, nekdaj, bomo videli kako, sploh bo, Ko bi naj po vaših besedah. Obljubljate pokojninsko reformo, obljubljate zdaj, da ne bo šlo v slabo pokojnin. Glejte, glejte, da vas te besede ne bodo zopet postavile na laž. In ko kar naprej ponavljate kaj je pa Vlada Janeza Janše v letu 2012 storila, od tega je 12 let. Dragi moji, 12 let. Od 2013 naprej so bili vsi tisti, ki jih je že prej kolegica Furman naštela v vladah različnih, takšnih in drugačnih. Pa če mislite, da je bilo tisto tako hudo narobe, bi v 12 letih lahko vse naredili, pa popravili, ampak peljete voz na istih temeljih, na tistih o katerih trdite, da ni, ampak vam je kolegica Furman povedala kaj bi bilo, če bi bilo drugače. In ves čas ta zavajanja, ta neka čudna, čuden odnos do torej piarovsko, ki ga kar prodajate torej v medije in ljudem je v bistvu zavajanje, je manipulacija. Dolžni ste 4,5 % pokojnin upokojencem, to ste jim obljubili in jim dajte, čisto enostavno. Mislim, kar ste obljubili, kar ste rekli boste morali narediti in je bolje čim prej, saj vse prosto. In potem bomo prišli mi verjetno v naslednjih raziskavah že kar na prvo mesto, bomo skočili čez Norvežane. Mislim, to, ta mednarodna raziskava, glejte, ljudem ne bo dala nobenega upanja in povprečno 27 evrov na mesec vsakemu penzionistu, sploh tistemu, ki se bo znašel v težkem položaju v domu za starejše, veliko, veliko, zelo veliko. In pomemben je ta odnos, saj vam sporočajo, saj so na ulici, saj imate izkušnje, kako nekateri živijo, razen če se pogovarjate samo s tistimi, ki pa res živijo v materialnem blagostanju, kakorkoli in hvala bogu, da je nekaj tudi takih. Sicer pa še enkrat, kar ste obljubili izpolnite, če ne vas nihče več ne bo, ne more in tudi nikoli več ne bo jemal resno. Hvala lepa.

Hvala lepa. Naslednja je k razpravi prijavljena poslanka Anja Bah Žibert, izvolite.

Hvala lepa, predsedujoči. Najprej čestitke za vodenje odbora, uspešno delo vam želim. Zdaj, ravno sem imela težave s tehniko, kako nerodno je, ko tehnika zablokira. Zato se moramo morda ravno danes pri tej temi še toliko bolj osredotočiti na to, kako pomemben je človek in kako pomemben je tisti človek, ki je leta in leta dejal tej državi za to, da je ta lahko ne samo funkcionirala, ampak da je lahko ustvarjala tudi pogoje za prihodnost. Se pravi, tudi za nas in nenazadnje tudi za naše zanamce.

Spoštovani minister, res ste govorili o neki anketi, ki je bila narejena, mimogrede pozdravljam vsak napredek v Sloveniji ne na raziskavi, se opravičujem, saj boste vse lahko povedal in da ste zelo navdušeni, vas že dolgo ni bilo v Državnem zboru, pa ste zelo...boste povedal. Se opravičujem, absolutno ni anketa raziskava, vendar pa kot sem želela povedati, preden ste me prekinili, vsak napredek jemljem kot pozitiven, vendar pa je biti pri teh zadevah, ko si delamo gor pentlje za uspeh, biti pa le nekoliko realen. Tam notri so, če zadevo dobro pogledate, zadeve, ki so del napredka, ne zaradi vas, spoštovani minister in tudi ne zaradi ministrstva kot takega v celoti, ampak pustiva to. Jaz se bom raje te zadeve lotila drugače. Tudi če tako dobro kaže, mislim da napredujemo, in povedala sem, kaj si mislim o tem. Poglejmo, kako živijo naši upokojenci. Mislim, da je to ključni kazatelj. Nič nam ne pomagajo napredki, nič nam ne pomagajo neke številke, če naši ljudje ne živijo dobro in ne živijo dobro, to je dejstvo. In na tem področju, spoštovani, se ne naredi dovolj. Meni je zelo zanimivo in moram to tukaj izpostaviti preden pokažem ali pa povem še nekaj številk. Članek, ki sem ga brala, državljanski priročnik za razumevanje aktualnega političnega novoreka, zelo zanimiv prispevek in eden od teh govori tudi o zelo vaših znanih minister vaših vladnih bom rekla besednih zvez, ki nekako opredeljujejo ta čas, pa bom izpostavila samo dve, eno je naslavljanje problema. Kaj pravzaprav lahko iz tega na koncu potegnemo? Naslavljanje problema je prepričevanje državljanov, da odgovorni funkcionarji dnevno rešujejo njihove težave, čeprav tega v osnovi ne znajo. Naslavljanje problema učinkovito nadomešča definicijo reševanja problema, saj bi pri omenjenem reševanju državljani lahko zahtevali predstavitev načina dinamike reševanja, naslavljanje pa ima povsem neotipljivo, nedefinirano vsebino, ki omogoča dolgotrajnejše izogibanje odgovornosti. In za to gre, kajne? Kar naprej, kadarkoli, opozorimo na nek problem, želimo rešitev. Saj če bo prišlo do rešitve, bo prišlo v vaši Vladi, ampak namesto, da bi dobili neke učinkovite predloge, neke rešitve, se potem sklicujete na neke, neka obdobja iz leta 2012 celo. Mogoče bi šli pa še nazaj, pa bi šli na tisto obdobje, ko ni bilo banan v Sloveniji. Tudi o tem se lahko pogovarjamo. Pa ko so bile Leviske samo na televiziji. Tudi o tem se lahko pogovarjamo. Ampak glejte, to, jaz ne vem, če je to dodana vrednost danes za boljše življenje upokojencev, pa tudi državljanov kot takih.

Druga taka zanimiva beseda, ki smo jo večkrat slišali, pa ste jo zdaj mogoče malo dali v, bom rekla, v ozadje, ampak vas opredeljuje, je pa časovnica in kaj pravijo o časovnici? Namenoma povsem nejasna opredelitev dejanskega trenutka reševanja določene problematike, izvedbe investicije, odpravljanja težav ljudi, kot je na primer to, kar se danes ukvarjamo, pa za mlade, starejše, ki naj bi v javnosti vzbujala občutek, da imajo odgovorni v nasprotju z odsotnostjo kakršnihkoli realnih izvedljivih idej dejansko pripravljen operativni načrt z ukrepi, ki bodo pripeljali do odprave problema. Se pravi, to je pa časovnica. Nič od nič, z drugimi besedami povedano.

Zdaj, jaz mislim, da pač, minister, da bi bilo prav, da slišite te predloge, ki smo jih pripravili v Slovenski demokratski stranki, da vendarle aktivneje pristopite k reševanju problematike, ki je zahtevna. Nikoli nismo rekli, da ni zahtevna, je težka, ampak rešitve so dejansko potrebne. Naši upokojenci, ni prav, spoštovani, da živijo pod pragom revščine. Tisti, ki so delali, si predstavljate, ki so tudi plačevali v ta sistem, živijo pod pragom revščine. Spomnite se, minister, da smo celo skupaj takrat v enem obdobju poskušali doseči dvig invalidskih pokojnin, nismo imeli zadosti glasov, ampak Levica je takrat naš predlog podprla, da se te vendarle dvignejo na nivo, da se vendarle te dvignejo na nivo socialne pomoči. To, ta zadeva zopet nekako ni enaka. Malo me čudno gledate. Ja, včasih je bila invalidska pokojnina nižja - ne, ne vam, ne govorim vam, ne govorim vam - nižja od socialne podpore In smo takrat z ukrepom dvignili, da se vsaj to izenači. Se pravi, tisti, ki ni imel leta delovne dobe, je dobil več kot tisti, ki je, na primer, delal deset let in takrat smo to potem v naši vladi uredili, ampak poskušali smo tudi v levi vladi in takrat moram reči, da je pač Levica to podprla, ampak ni bilo zadosti glasov, potem smo to uredili in vsaj nekoliko izboljšali ta položaj invalidskih upokojencev, ampak tudi ta je danes še slabši.

Skratka, če pa že gremo na nivo, kaj pa se je zgodilo, kaj pa je kdo naredil in tako naprej, kaj te vaše uskladitve pomenijo, pa spoštovani, poglejte tale graf. Ta graf je, mislim, da skoraj ne rabi besed, ampak ker se nekoliko slabše vidi, je prav, da zaradi javnosti povem. Od leta 2020 vidite pa tam nekje do 2022, ne samo, da ni bilo inflacije, deflacija je bila. Po tem, ko ste prišli na oblast, ne, graf podivja, ne. Takšne inflacije, poglejte, tudi 2016, ko greste radi nazaj, kje je bila takrat. Poglejte podivjan graf, ne. Samo ta podivjan graf nima samo številk, ne, za temi podatki so ljudje, ki živijo slabše zaradi inflacije, ki je bila takšna kot je. In še vedno je visoka, se zmanjšuje, ampak še vedno je visoka in zaradi tega so pač redne uskladitve. Nekaj drugo pa je, kaj boste naredili za ljudi zaradi stanja. Zdaj pa pozor, ker pač radi govorite o preteklosti. V času deflacije, se pravi, ko pač cene niso divjale tako kot so divjale in še divjajo v vašem času, sploh ko govorimo o trgovini. Jaz sama pri sebi vidim, spoštovani, včasih sem za eno vrečko v trgovini nekaj dobila, če po domače povem. Danes za tisto vrečko oz. za isti denar dobim mnogo manj. In to tisti, ki morajo gledati na vsak cent, tudi ko gre za hrano, je seveda problem, ampak da vam povem, v času deflacije, se pravi, ko ni bilo dviga cen in je bil ta položaj boljši, poglejte, kaj vse so dobili. / pokaže zboru/ To je to obdobje, da še enkrat pokažem. To obdobje, res je, da je bilo to v času vlade Janeza Janše, je bilo za upokojence storjeno naslednje: izplačan je bil enkratni solidarnostni dodatek za prejemnike poklicnih pokojnin v višini 150 evrov, uvedena enkratna solidarnostna dodatka v višini 50 evrov, to je pa v bistvu potem še tudi za otroke, starše, ampak marsikateri upokojenec je imel še tudi otroke, potem dvig pokojninskih odmernih odstotkov za moške na 63,5 % že v letu 2023 in ne, kot je bilo prej predvideno, v letu 25, seveda je pač potem prišlo pač tudi do zvišanja žensk, s 1. majem 2021, zvišanje višine najnižje pokojnine na 620 evrov. Pol pa še zanimiv podatek morda, ker pač ste sami pripeljali na te primerjave podatkov, povprečna mesečna bruto starostna pokojnina izplačana v obdobju januar-december 2020, torej v času Janševe vlade, je znašala takrat 693 in še nekaj evrov, medtem ko je bila v času mandate, mandata Alenke Bratušek, vaše ministrice tudi v tej Vladi, izplačana v obdobju januar-december 2014 566 evrov, se pravi razlika, ki je verjamem, da bistvena. V mandatu aktualne Vlade je bil letni dodatek v letu 2020 izplačan 653 tisoč, 653 tisočim prejemnikom, se pravi letni dodatek, in to v zneskih od tam 130 do 140 evrov. In še podatek, ki je pomemben: zvišana je bila tudi urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev z nič cela, z 5,05 na 5,5. Se pravi, jaz sem navedla zdaj samo nekatere ukrepe. Morda je pa prav, ker tudi to se pozna v denarnicah upokojencev, brezplačni javni prevoz za vse upokojence in seveda tudi turistični boni in še nekateri drugi, bom rekla, pomoči v različnih oblikah, ki so položaj upokojencev izboljšale oz. ga v nekem obdobju naredile bistveno boljši napram podatkov, ki jih imamo tudi danes, se pravi, ko govorimo o inflaciji in deflacij. Ampak ker ste pač šli tako nazaj, sem si dovolila iti tudi jaz za nekatero primerjavo, ampak primerjava z vlado Janeza Janše pa ni tako daleč nazaj kajne. Je zelo blizu in, glejte, govori sama po sebi, govori sama po sebi. In res bi bilo prav, da tisto, kar obljubite, ni del časovnic, da tisto, kar obljubite, ni del nekega novoreka v obliki naslavljanja problema, ampak da tisto, kar ste obljubili, tudi realizirate. Jaz mislim, največ težav je tudi zato, ker ta Vlada že od samega začetka ogromno obljublja, ogromno obljublja, potem pa realizacije ni, ne da je slaba, počasnejša, ampak je sploh ni. In ljudje so upravičeno ne samo zaskrbljeni, nezadovoljni so. Nejevoljni so. In to seveda pač ni pravi način. In jaz seveda mislim, da bi morali minister z ekipo, pa tudi vlada prisluhniti sejam, kot je današnja, tudi zato, ker pač želimo z njo nekako pomagati, da vendarle naredite pač konkretne korake naprej, da tisto, da ni denarja ali pa česarkoli, to pa seveda sploh ob tem, kar počnete v tej Vladi res ni problem. Denarja je še tako zelo preveč, da šele potem, ko mediji ugotovijo, da nekdo preplača neko stavbo za namene sodnikov pride do težav, prej pa seveda to se nekdo, se pravi minister za finance in ostala ekipa brez težav podpiše. Tako da dajmo biti, oz. dajte minister biti proaktivni. Prvič ste na taki funkciji, jaz menim, da bi pač taka funkcija od vas terjala ali pa kot osebnost zagotovo še večjo motivacijo in to, da pač nekdo, ko prvič zasede neko tako funkcijo, pokaže morda ali pa si želi biti še uspešnejši kot sicer in ne jemati vsako zadevo kot neko obliko kritike in samega nasprotovanja in že v začetku padati v besede samo zato, ker pač nekih stvari ne morete slišati, morate jih slišati, pa ne zato, da vam zato nekdo hoče nekaj slabega, ampak zato, da naredimo to družbo boljšo, bolj uspešnejšo in da bodo ljudje v njej živeli dobro. Že tako imamo na drugi strani odhajanje ljudi v tujino zaradi boljšega stanja, zdaj imamo že, ne vem, okrog 150 milijonov, pač podjetja selijo, zaradi selitve podjetij v tujino, okoli 150 milijonov je izračunano, da nas bo to stalo zaradi nekonkurenčnosti.

Skratka, jaz mislim, da je toliko težav, toliko problemov, da ni časa več, da ni nobenega časa, da se jih naslavlja, ampak da se jih z vso vnemo začne reševati.

Hvala lepa.