60. redna seja

Odbor za zunanjo politiko

15. 3. 2024

Transkript seje

Spoštovani kolegice, kolegi, nadaljujemo sejo odborov, ki je zdaj odprta za javnost.

In prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - ZASEDANJE SVETA EVROPSKE UNIJE ZA SPLOŠNE ZADEVE, BRUSELJ 19. 3. 2024.

Prosim, gospo Sanjo Štiglic, državno sekretarko na MZEZ, da nam predstavi izhodišča za udeležbo delegacije.

Izvolite.

Sanja Štiglic

Hvala lepa, gospod predsednik.

Spoštovani in spoštovane!

Dovolite, da vam predstavim izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na rednem Zasedanju Sveta za splošne zadeve 19. marca v Bruslju. Ključna tema tokratnega zasedanja bo osnutek sklepov za redno zasedanje Evropskega sveta, ki bo 21. in 22. marca v Bruslju. In ker ste bili z gradivom za Evropski svet seznanjeni že pri 1. točki te seje, predlagam, da predvsem povzamem katere bodo še ostale točke na dnevnem redu Sveta za splošne zadeve, in sicer, 2. točka bo evropski semester; gre za vsakoletni cikel usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik v okviru Evropske unije, katerega namen je utrjevanje ekonomske in monetarne unije. Dokumente je podrobneje obravnaval že Svet za ekonomske in finančne zadeve in so bili v tem odboru že tudi predstavljeni. Ministri za evropske zadeve se bodo tako seznanili z zbirnim poročilom o posamičnih prispevkih sestav sveta k procesu evropskega semestra 2024 kot odziv na jesenski paket poročil Evropske komisije in z dopolnjeno časovnico izvedbe evropskega semestra. Ta je letos nekoliko prilagojena zaradi volitev v Evropski parlament, zlasti pa zato, ker naj bi v maju začela formalno veljati nova pravila glede ekonomskega upravljanja. Svet se bo tudi seznanil s priporočili za ekonomsko politiko območja evra in jih posredoval evropskemu svetu v potrditev.

Slovenija se strinja z glavnimi priporočili za ekonomsko politiko območja evra, saj zadevajo ključne gospodarske izzive območja evra. Med delovnim kosilom o prihodnosti Evrope bo potekala razprava o notranjih reformah Evropske unije, ki so potrebne zaradi zahtevnih geopolitičnih razmer v svetu in v luči prihodnjih širitev Evropske unije, pri čemer se bodo ministri tokrat osredotočili predvsem na reformo skupnih evropskih politik. Slovenija meni, da bi morale notranje reforme Evropske unije potekati vzporedno s širitvenim procesom in podpira načrte, da se do poletja 2024 sprejme konkreten načrt za nadaljnje delo. Slovenija se tudi strinja, da bodo naslednje širitve Evropske unije potekale v zahtevnih geopolitičnih razmerah in da bi Evropska unija zaščitila svoje vrednote in interese, bo morala ohraniti svoj položaj v svetu in tudi postati močnejša gospodarska in geopolitična sila, kar bo zahtevalo tudi poglobitev Evropske unije v nekaterih njenih politikah, zato bo Slovenija na zasedanju sveta še posebej izpostavila pomen nadaljnje krepitve evropskega sodelovanja na področjih konkurenčnosti, pravičnega zelenega prehoda, obrambe ter skupne zunanje in varnostne politike. To bo šlo zgolj za neformalno razpravo. Formalna razprava o notranjih reformah Evropske unije se bo začela z novim institucionalnim ciklom letos jeseni in takrat bomo tudi v Sloveniji oblikovali podrobnejša stališča.

Pod točko razno so bile naknadno uvrščene tudi nekatere točke na željo držav članic, in sicer naj bi Poljska podala kratko poročilo o napredku pri uresničevanju svojega novega akcijskega načrta o vladavini prava. Španija bo poročala o nadaljnjem dogajanju glede predloga za spremembo uredbe Sveta številka 1 v uradnih jezikih Evropske unije, Nemčija bo podala opozorilo glede prihajajočih parlamentarnih volitev v Gruziji, Avstrija pa predstavila svoj načrt v desetih točkah za prihodnost enotnega trga Evropske unije.

Hvala lepa.

Najlepša hvala.

Odpiram razpravo poslank in poslancev.

Kolega Gregorič, izvoli.

Hvala lepa za predstavitev.

V glavnem nimam pripomb, imam pa samo eno vprašanje, pa ne vem ali se to tiče strateške agende 2024-2029, ampak glede na situacijo v svetu in na ojačano polarizacijo, na zmanjševanje vpliva določenih velesil, na zmanjšanje vpliva določenih finančnih mehanizmov in valut, je moje vprašanje, ali se EU zavzema, da bi imela dobre odnose in da bi bili dobri znanci do vseh, ali gremo v smer, da smo prijatelji z enimi in sovražniki z drugimi?

Hvala lepa.

Najlepša hvala.

Še kakšna druga razprava? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Kratek odgovor.

Sanja Štiglic

Hvala lepa.

Lahko samo rečem, da politika Evropske unije je vedno, da si želi dobrih odnosov in prijateljstva z vsemi in si ne želi tudi deliti držav na sovražnike in ne sovražnike in v tem smislu tudi deluje na vseh področjih.

Najlepša hvala za vaš odgovor.

Zaključujem razpravo pri tej točki dnevnega reda in na glasovanje dajem predlog sklepa, ki se glasi: "Odbor za zadeve Evropske unije se je seznanil z izhodišči za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Zasedanju Sveta Evropske unije za splošne zadeve, ki bo v Bruslju, 19. 3. 2024 in jih podprl."

Še enkrat opozarjam, glasovalne naprave 1 do 20.

Glasujemo. Navzočih je 11 članov in članic, za je glasovalo 11, proti ni bil nihče.

(Za je glasovalo 11.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet.

S tem končujem 3. točko dnevnega reda in 69. sejo Odbora za zadeve Evropske unije in besedo predajam predsedniku Odbora za zunanjo politiko, gospodu Bakoviću.

Hvala lepa, kolega.

Spoštovani kolegice in kolegi!

Ugotavljam, da so se članice in člani Odbora za zunanjo politiko seznanili z izhodišči za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Zasedanju Sveta Evropske unije za splošne zadeve, ki bo v Bruslju 19. marca letošnjega leta.

S tem končujem 3. točko dnevnega reda in hkrati tudi 60. sejo Odbora za zunanjo politiko.

Želim vam lep dan! Hvala lepa.