34. nujna seja

Odbor za zdravstvo

15. 4. 2024

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, vsi vabljeni, prisotni na današnji seji odbora, prav vse lepo pozdravljam! Začenjam 34. nujno sejo Odbora Državnega zbora za zdravstvo, ki je bila sklicana na podlagi 47. in drugega odstavka 48. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora: magistra Bojana Muršič, Felice Žiža in na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: doktor Vida Čadonič Špelič nadomešča poslanko Ivo Dimic, Roberta Janeva nadomešča Sara Žibrat, magistro Tamaro Kozlovič nadomešča Darko Krajnc, Vero Granfol nadomešča Jožica Derganc, magistra Rastislava Vrečka nadomešča Andreja Rajbenšu. Imamo pa še eno zadržanost, in sicer poslanca Jožefa Jelena.

Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem, in sicer: 1. točka, Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA REFERENDUMA O PRIDELAVI, PREDELAVI, PROMETU IN UPORABI KONOPLJE V MEDICINSKE NAMENE, ki ga je Državnemu zboru na podlagi 184. člena Poslovnika Državnega zbora v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem.

Kot gradivo, objavljeno na spletni strani Državnega zbora, ste prejeli predlog za razpis posvetovalnega referenduma, zahtevo poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem za sklic izredne seje Državnega zbora, mnenje Zakonodajno-pravne službe. Na klop pa ste prejeli tudi predlog amandmajev Poslanske skupine Levica in Gibanja Svobode. K točki so bili vabljeni v imenu predlagatelja magister Darko Krajnc, Vlada, Ministrstvo za zdravje, Zakonodajno-pravna služba.

Odbor bo na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora po opravljeni razpravi o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma glasoval o mnenju, ali je podan predlog za razpis posvetovalnega referenduma primeren. Mnenje Odbora za Državni zbor sicer ni zavezujoče. Če bo Državni zbor na seji sprejel sklep o razpisu posvetovalnega referenduma, bo odbor na eni izmed naslednjih sej oblikoval Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma.

Pričenjam obravnavo predloga za razpis posvetovalnega referenduma, v kateri bomo najprej opravili razpravo in nato glasovali o predlogu mnenja.

Najprej dajem besedo predstavniku predlagateljev magistru Darku Kranjcu. Izvolite.

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem skupaj!

Če gremo iz uvoda, zakaj sploh posvetovalni referendum oziroma zakaj referendum o tej tematiki. To je tematika, ki je v slovenskem političnem prostoru že 20 let ali več aktualna politika, slovenska, se pa vrti v krogu različnih vprašanj za urejanje rabe konoplje v slovenskem prostoru. Imamo delno, parcialno urejene določene stvari v Uredbi o drogah pa v določenih področnih zakonih, vendar celostno zakonsko ni urejena. Vprašanje o tem, ali naj se konoplja uporablja v medicinske namene in naj se to uredi zakonsko in kasneje v sklopu z amandmaji. Bom še povedal, kakšna je končna opcija vprašanja, ki se bo na referendumu ponudilo ljudem.

Prepoved konoplje ovira in stigmatizira zdravnike, raziskovalce, druge strokovnjake, da bi se s to zdravilno rastlino več ukvarjali, ker je v nekem delu prepoznana zgolj kot droga. V praksi imamo tudi veliko argumentov, različnih, tako naravnih sestavin napram sintetiki. Droga kot taka ni prav, da je konoplja enostransko prepoznana, ampak ima na stotine izolatov, raznolikih, ki so lahko tudi v zdravstvene in medicinske namene uporabni, v obliki kapljic, smole, mazil, tudi vršičkov. Različne sestavine konoplje, THC, CVD, CBG in vsi ostali izvlečki iz konoplje, imajo seveda različne učinkovine. Ne pomagajo v vseh primerih in ne vsem ljudem enako. Dokazano pa pomagajo, dokaz temu so tudi razni zdravniki, ki so že dajali pobude skupaj s civilno iniciativo, raziskovalnimi institucijami za deklaracijo za rabo konoplje v slovenskem prostoru pred šestimi leti. Delno se pa uporablja v medicini, vendar v zelo ozkem obsegu, prvič zato, ker je pač konoplja kot taka na črni listi rastlin, in zato, ker je tudi neka negativna konotacija vedno pri uporabi konoplje, na tak ali drugačen način, zato se je tudi zdravniki ne lotevajo. Hkrati nimamo izobraževanja, raziskovanja dovolj razvitega na tem področju, čeprav je veliko raziskovalnih inštitucij že raziskovalo zdravilne učinkovine konoplje. Pred kratkim je bil tudi v Državnem svetu posvet, štiriurni, z zelo različnih zornih kotov predstavljeno, kako in kaj bi bilo potrebno še na področju konoplje urediti v Sloveniji. Poleg zdravljenja ljudi, živali, rastlin, imamo tudi druge rabe te rastline. Bila je to svoj čas zelo uporabna rastlina, je ena najbolj uporabnih. Že preko 20 tisoč let nazaj se je govorilo o uporabi konoplje, tudi pred našim štetjem, 2 tisoč let, so že prvi zapisi o uporabi konoplje v zdravstvene namene. Potem smo imeli veliko let uporabo tudi znotraj kitajske medicine, predvsem seveda pa je potem neko obdobje v 19., 20. stoletju, ko je v delnem obsegu ta konoplja bila prepovedana, se je začela izvajati prohibicija in zaradi tega se je pač zadeva ustavila. Raziskovanje, razvoj in učenje so pogoj in predpogoj za uporabo v medicini. Seveda pa menimo, da je tudi legalizacija uporabe, predvsem pa gojenja in pridelave v Sloveniji potrebna, ker sedaj še tisto uporabo, ki jo imamo, to je nekje 20 do 30 kilogramov izdelkov CBD, se iz tujine nabavlja, večina iz Makedonije, Češke, Združenega kraljestva. Konoplja kot droga ima psihoaktivne snovi, zaradi tega je na listi drog, ampak psihoaktivna aktivna snov je zgolj THC, vse ostalo je pa potrebno urejati zakonodajno, tudi pri odgovorni rabi te rastline in seveda vseh izvlečkov. Poznamo endokanabinoidni sistem v človeku, ki sam proizvaja in ima kanabinoidne receptorje in encime, ki predelujejo sestavine. Seveda pa je zadeva potrebna širše obravnave v Sloveniji, ker je to tabu tema. Velikokrat tik pred zdajci, pred sprejetjem v Državnem zboru, tako zakona kot deklaracije se je zadeva ustavila. Jaz menim, da je prav, da damo ljudem možnost, da o tem odločijo.

Omenjeni so bili amandmaji. Tudi glede na mnenje ZPS iz prvotnega besedila sprašujemo sedaj pri točki ena: "Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi v prometu in uporabi konoplje v medicinske namene" se nadomesti z besedilom "Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo." Torej, dve vprašanji, prvo, "ali ste za to, da bi bila v Republiki Sloveniji pridelava, predelava in promet in uporaba konoplje za medicinske namene dovoljena," se spremeni v "ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene," ter drugo: "Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?" Amandmaji so vloženi s strani poslanskih skupin Levica in Svoboda in ste jih prejeli.

O dekriminalizaciji, ki pri nas ni popolna, in rabi konoplje v osebne namene, lahko preverimo tudi v drugih državah situacijo. Nemčija je pred kratkim sprostila to področje, s 1. aprilom je bila pri njih uvedena zakonodajno raba konoplje tudi v osebne namene, omejeno gojenje konoplje na tri sadike, tudi posest določena. Z vsemi temi vprašanji, če jih uredimo, uredimo tudi prenormiranost, ki jo imamo, in procesiranost, ki se v Sloveniji izvaja velikokrat tudi nepoučeno, včasih z vidika Kazenskega zakonika, v časih ZPPPD, odvisno, in potem smo priče temu, da ti postopki padajo tudi na Vrhovnem sodišču. Konec koncev pa tudi ljudje, ki so jim določene stvari zasegli, predvsem posekali tudi konopljo, industrijsko, ki so jo imeli nasajeno, so potem dobili velike odškodnine s strani države. Enostavno menimo, da je potrebno tudi v celotnem sistemu ljudi ozavestiti, izobraziti. In seveda šele potem, ko bo referendum povedal svoje, bomo sprejeli zakonodajo, ki bo te stvari uredila. In če bodo zadeve smiselno urejene, bo potem takih anomalij tudi manj.

Toliko za iztočnico. Mislim, da je to dovolj.

Hvala lepa, predlagatelj.

Besedo dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe magistri Saši Bricelj Podgornik. Izvolite.

Saša Bricelj Podgornik

Hvala lepa.

Zakonodajno-pravna služba je o vloženem predlogu za razpis posvetovalnega referenduma pripravila pisno mnenje. Iz mnenja je razvidno, da se kot ključno zastavlja pravno vprašanje, ali je vprašanje, o katerem naj bi odločali volivci, jasno. Vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, mora biti namreč jasno izraženo, kar zahteva prvi odstavek 184. člena Poslovnika Državnega zbora. Zahteva po jasnosti vprašanja je odraz pravice volivca, da je njegov glas za ali proti referendumskem vprašanju pravilen oziroma korekten odraz njegove svobodne volje. Nejasno vprašanje oziroma nejasen del vprašanja je v nasprotju z načelom pravne države, pa tudi s samim bistvom referenduma kot oblike neposrednega odločanja volivcev. Državni zbor z določitvijo jasnega referendumskega vprašanja omogoči jasen referendumski izid, prepreči različne interpretacije in omogoči njegovo realizacijo z zakonom ali drugim aktom, ki ga sprejme Državni zbor. Iz zahteve, da mora biti referendumsko vprašanje jasno a contrario, izhaja tudi da referendumsko vprašanje ne sme biti zavajajoče. Predlog je bil vložen, da naj bi volivci odločali o vprašanju, ali so za to, da bi bila v Republiki Sloveniji pridelava, predelava, promet in uporaba konoplje v medicinske namene dovoljena. Jasnost tako določenega vprašanja smo presojali z vidika veljavne pravne ureditve glede načinov ravnanja s konopljo kot prepovedano drogo v medicinske namene. Ključna predpisa v naši pravni ureditvi sta Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in na njegovi podlagi sprejeta Uredba o razlastitvi prepovedanih drog. Upoštevaje veljavno pravno ureditev, ki je v mnenju podrobneje predstavljena, je po mnenju ZPS predlagano referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče, saj izhaja iz predpostavke, da v veljavnem pravnem sistemu vsebina, na katero se nanaša vprašanje, kot celota ni dovoljena, čeprav po veljavni pravni ureditvi ni dovoljena le v delu, ki se nanaša na gojenje konoplje v medicinske namene. Prav tako pa uporabljeni termini nimajo povsem tudi enoznačnega pomena. Hvala.

Hvala lepa.

Prehajamo na razpravo članic in članov odbora. Želi kdo razpravljati? Nataša Sukič, izvolite.

Lep pozdrav.

Zdaj, jaz sem vesela, da odpiramo ponovno vprašanje, ki smo ga imeli na mizi že v preteklih mandatih, ker v Levici si namreč že od našega prvega mandata močno prizadevamo za ureditev področja rabe konoplje. In sicer na pobudo Levice se je uredilo področje industrijske in prehranske rabe konoplje že leta 2015. Prav tako je na predlog Levice Državni zbor leta 2016 sprejel sklep, s katerim je Vladi naložil legalizacijo medicinske rabe in pridelave konoplje in Vlada je marca leta 2017 del sklepov Levice realizirala s sprejetjem sprememb Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, s katero je bila na seznamu skupine dve dodana konoplja, in sicer ekstrakti, rastlina, smola. Njena uporaba pa je s tem od takrat naprej dovoljena v medicinske namene, skladno s področno zakonodajo ter predpisi in smernicami, ki urejajo njihovo predpisovanje. Smiselnost uporabe konoplje v medicinske namene namreč ni več strokovno vprašanje. Pozitivne lastnosti konoplje pri zdravljenju mnogih bolezni in stanj, sploh nekih določenih težjih bolezni so raziskane in znanstveno potrjene. Konoplja se lahko med drugim uporablja za lajšanje posledic kemoterapije, lajšanje kroničnih bolečin pri nekaterih bolezenskih stanjih, kot sta multipla skleroza ali artritis, nadzorovanje epileptičnih napadov in za lajšanje bolečin v paliativni oskrbi in vse to je še kako aktualno, glede na to, da smo vzporedno odprli tudi vprašanja paliative pred nedavnim, če se spomnimo. Po sprejemu sklepov, ki smo jih predlagali v Levici in iz tega sledečim spremembam uredbe je Ministrstvo za zdravje že izdalo dovoljenje Biotehnični fakulteti za raziskave pri vzgoji hibridov konoplje, ki bi se lahko uporabljali v medicinske namene, kar pomeni, da so pravne podlage za širšo podelitev dovoljenj sicer že zagotovljene že nekaj let. Ministrstvo bi samo moralo sprejeti podzakonske akte, pravilnike in podobno, ki bi določili kriterije za podeljevanje dovoljenj za pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene. Zdaj, seveda kot rečeno je to vprašanje, ki je na nek način tabu v tej družbi. To je predlagatelj pravilno ugotovil in v tem smislu je seveda prav, da se ljudstvo, ki je edini suvereno v tej državi, nekako posvetovalno opredeli do tako pač občutljivega vprašanja. Je pa seveda dejstvo, da ministrstvo več kot v sedmih letih od spremembe uredbe, se pravi že nekaj vlad se je medtem zamenjalo in sprejema sklepov v Državnem zboru tega ni uredilo in to je pravzaprav zelo zanimivo in domnevam, da je to seveda povezano z bojaznijo in strahom politike, da je pač stigma povezana s konopljo tako huda in da je pač ta zadeva še zmeraj tak tabu, da pač se politika zato raje posvetuje z ljudstvom in v tem primeru pač se bo posvetovala in tukaj pač nimam pripomb, če bomo sledili referendumskemu vprašanju, kot smo si ga skupaj v Poslanski skupini Svoboda in Levica zamislili. Jaz sicer ocenjujem, da je vprašanje jasno, da je popolnoma jasno, da se razume kaj sprašujemo. Tako da ne razumem mnenja, zakaj naj ne bi bilo jasno. Je pa že, kot rečeno, pred sedmimi leti bila jasno izražena politična volja Državnega zbora, da se bolnikom, ki potrebujejo konopljo za zdravljenje ali lajšanje simptomov bolezni omogoči dostop do konoplje in seveda njena varna uporaba. In takrat ni bilo v bistvu nasprotovanja nekega hudega ne z leve pa tudi z desne ne. Zdaj, kot rečeno, naj ljudstvo svoje pove. Upam, da se bo dovolj množično odzvalo in to povedalo, da bomo res imeli nek relevanten odgovor. Ker če ne, ne vem, kako si bomo interpretirali rezultat, če bo bolj malo ljudstvo prišlo na to vprašanje, odgovoriti ne, mi pa imamo že med tem pač neke določene stvari, v bistvu bi morale biti urejene. Bolj se bo treba vprašati po mojem to pač čisto tako razmišljam zdaj na glas, ali to pomeni, da v Sloveniji bomo potem takem omogočili uporabo konoplje v medicinske namene, prepovedali pa njeno gojenje, pridelavo in predelavo? Ali pomeni, da bomo recimo uvozno odvisni od tega zdravila, ki ga sicer bi lahko pridelovali doma v ogromnih količinah, se pravi, da bi bili samooskrbni, pa morda bi lahko celo izvažali to zadevo? In ali bi torej, če bi bil recimo rezultat negativen, to se pač čisto na glas sprašujem, na referendumu pomenilo, da bi s tem povozili sklepe Državnega zbora iz preteklosti in potem ne bi bila več dovoljena niti uporaba konoplje v medicinske namene, kaj šele pridelava in predelava? To so pač malo, malo, bom rekla, zagatne stvari v tem primeru, ampak kot rečeno, sem za to, da ljudstvo svoje pove, da bomo enkrat naredili piko za tem poglavjem ali pa celo klicaj in zadevo implementirali v praksi.

Zdaj, če morda sklenem to svojo razpravo. V preteklem desetletju je torej bilo na področju legalizacije konoplje narejenih veliko pomembnih korakov, kot sem povedala že uvodoma. Najpomembnejši in najodmevnejši je bil recimo, če pogledamo mednarodne vidike, je bil zagotovo legalizacija konoplje za rekreativno uporabo v nekaterih ameriških zveznih državah in v Kanadi, poleg tega se je konoplja legalizirala še v Gruziji, Mehiki, Južni Afriki, na Tajskem in Urugvaju. Leta 2021 je konopljo za rekreativno uporabo legalizirala tudi Malta, ki je članica Evropske unije, nedavno je to naredila tudi Nemčija, tako da to so pozitivni zgledi. Ampak zakaj pozitivni, da ne bo spet tega takoj tistega odboja, joj, konoplja pa za osebno rabo. Kaj to pomeni? Takšna legalizacija je namreč imela, in to je dokazano povsod, pozitivne učinke in ne negativnih. Med pozitivnimi se pogosto izpostavlja destigmatizacija uporabnikov, razbremenitev policije, vzpostavitev nadzora nad trgom davčni prilivi v proračun, večja informiranost in ozaveščenost uporabnikov in širše populacije. Med negativnimi pa se rado izpostavlja povečan odstotek tistih, ki so konopljo že kdaj poizkusili, povečanje bolnišničnih obravnav, zaradi zastrupitev in tako naprej. Skratka, to je seveda stvar, kjer je treba se je lotiti resno, odgovorno, ljudi osveščati, če bomo prišli do tega, za to, da se ne zlorabijo te stvari, ampak, da se odgovorno in pametno uporabljajo v dobro ljudi in konoplja gotovo ima številne, kot smo ugotovili, pozitivne učinke in ni razloga, da jo stigmatiziramo na način, da je popolnoma prepovedana in da ne služi ničemur, sploh pa, če se še enkrat vrnem k medicinski rabi, ljudem, ki so v izjemno hudi situaciji, konoplja še kako olajša njihovo preživljanje ali pa boj z boleznijo.

Toliko z moje strani. Hvala.

Hvala lepa. K besedi se je prijavil predlagatelj, izvolite.

Ja, hvala za razpravo, gospa Sukič.

Sam sem želel poudariti, da ravno zaradi tega, ker smo sledili mnenju ZPS pri reformaciji tega vprašanja, ki je bilo prvotno postavljeno, iz katerega smo izvzeli zdaj v novi verziji promet in uporabo, ki sta že urejena, se izognemo temu, če bi se slučajno na referendumu pa ljudstvo odločilo, da odreče podporo uporabi konoplje v medicinske namene, čeprav menim, da temu ne bo tako, ker je javno mnenje krepko na tej strani.

Glede drugega dela vprašanja. Pa je vprašanje, spet jasno, da se dopusti gojenje in predelavo oziroma gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Tako da, tu mislim, da sta zdaj obe vprašanji zelo jasni in ne bo prihajalo do zmede.

K besedi se je prijavila tudi poslanka Karmen Furman, izvolite.

Ja, hvala lepa za besedo.

Zdaj jaz se bom vrnila na odbor pred tednom dni približno, kjer smo obravnavali, sicer malce drugačno tematiko, ampak enako je odbor odločal oziroma podal mnenje k referendumskemu vprašanju. Zdaj me pa zanima, glede na takrat uvodoma pojasnila predsedujoče, kaj se je do danes spremenilo. Namreč, tukaj imam zapis magnetograma, ko je predsednica uvodoma povedala: "Obveščam vas, da amandmiranje v tej fazi postopka ni mogoče." Zdaj pa, danes imamo pa uvodoma z vaše strani, koalicija na mizi predloge amandmajev, ki sledijo mnenju ZPS, kar je seveda prav, ampak kaj se je spremenilo od takrat. Ali ste takrat na tisti seji odbora, torej v koaliciji, zavajali preostale člane odbora, da se amandmiranje oziroma popravki referendumskega vprašanja niso mogoči? Namreč takrat je to trdila predsednica odbora, pa me zanima, da kaj se je takrat torej spremenilo in želim, da se na to tudi odgovori. To je zdaj ena zadeva.

Zdaj drugo, kar se pa tiče današnje tematike in postavljenega referendumskega vprašanja, ki se je tik pred 12. uro v bistvu, striktno spremenil tudi glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe. Zdaj, jaz sem mnenje poslušala in predstavnica ZPS je danes povedala mnenje glede na prej postavljeno referendumsko vprašanje, ki je bistveno drugače kot to, ki ga imamo sedaj z vašimi popravki na mizi. Namreč, vi precej širite legalizacijo oziroma legalizacijo uporabe konoplje tudi za osebne namene, po prej postavljenem referendumskem vprašanju se je dotikalo zgolj uporaba za in predelava za medicinske namene. Zdaj jaz menim, da je še vedno vprašanje predvsem nesmiselno in pa nepotrebno. Namreč zakaj? Glejte, vi v koaliciji ste se s koalicijsko pogodbo oziroma dogovorom, ki ste ga podpisali pač zavezali, da boste področje uredili. Zdaj, glasov imate več kot dovolj. Toliko glasov, kot jih ima sedaj koalicija v tem sklicu parlamenta, še jih nikoli ni imela in zdaj me res zanima kaj vas ovira pri tem, da zadevo tudi uredite? Zdaj, sklicevanje na to, da bodo ljudje svoje povedali. Kot prvo, mi vemo, kakšna je že volja ljudi v tem primeru in to tudi vi dobro veste, ker ste to pisali v svoji obrazložitvi referendumskega vprašanja. Namreč, da uporabo konoplje v medicinske namene podpira 80 % ljudi in to je že znana statistika iz leta 2016 in o tem je lansko leto konec leta javno govorila tudi sekretarka iz kabineta predsednika vaše Vlade, da to podpira 80 % ljudi, tako da ne vem, ne razumem kaj bi vi želeli s tem sedaj doseči, s tem referendumskim vprašanjem? Razen to, da spet trošite po nepotrebnem davkoplačevalski denar in da pač spreobračate zadevo na ramena ljudi, še zlasti ob dejstvu, da gre za posvetovalni referendum, kar pomeni, da nič tega kar je kolegica Sukič navajala ne drži. Ker posvetovalni referendum vas k ničemer ne zavezuje, če želite voljo ljudstva upoštevate ali pa ga ne upoštevate, to ni noben zakonodajni referendum. To je ena zadeva.

Je pa res, da pa s popravkom širite uporabo oziroma legalizacijo marihuane tudi za osebne namene. Je pa tukaj en, bom rekla, drugi keč, namreč tukaj pa volja ljudstva ni takšna kot bi si vi želeli. Namreč po uradnih podatkih pa tukaj ljudje zelo, bom rekla, slabo podpira oziroma ne podpirajo uporabo konoplje v osebne namene. Kajti tudi tukaj je že bila narejena raziskava in podatki kažejo, da zgolj 35 procentov ljudi pa podpira to uporabo oziroma legalizacijo konoplje v zasebne namene. Zdaj vi ste pa to lepo elegantno zapakirali v eno referendumsko vprašanje malce pod pretvezo, da pač gre za medicinske namene, ampak gre pa v širitev legalizacije tudi v osebne namene. Tako da jaz, oziroma moje osebno mnenje je, da še vedno ostaja to referendumsko vprašanje za povprečnega državljana, ki bo moral o tem odločati, povsem nejasno. Bi pa prosila Zakonodajno-pravno službo, jaz vem, da je v nelagodnem položaju glede na to, da ste pore pred sejo odbora pripravili te amandmaje, ampak vseeno želim, da se Zakonodajno-pravna služba o tem izjasni, kajti ključno je ali je sploh izpolnjen osnovni temeljni kriterij, da lahko ljudje na posvetovalnem referendumu o tem sploh odločajo. Torej, ali je s tem popravkom, ki so ga prinesli s strani koalicije referendumsko vprašanje jasno in torej ni zavajajoče in je s tem torej izpolnjen ta kriterij 184. člena Poslovnika, da lahko ljudje tudi o tem odločajo.

Po drugi strani pa glede na to, da ste pa očitno dali ta del glede uporabe ven, je pa, naj bi bilo vsaj pravno dopustno, ampak me pa zanima, če je izpolnjen pa tisti osnovni kriterij, torej ali je referendumsko vprašanje jasno in prosim Zakonodajno-pravno službo, da se o tem tudi izjasni, ker tega glede na popravke nismo slišali. Hvala.