67. izredna seja

Državni zbor

17. 4. 2024

Transkript seje

Dober dan. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 67. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Najprej vas obveščam, da je umrl gospod Roberto Battelli, dolgoletni poslanec Državnega zbora v sedmih mandatnih obdobjih, v letih od 1992 do 2018. Prosim vas, da spomin nanj počastimo z minuto molka.

/ minuta molka/ Najlepša hvala.

Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi.

Lep pozdrav vsem prisotnim!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 67. izredne seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v petek. 12. aprila s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejela. V zvezi s predlogom Poslanske skupine Nova Slovenija za umik Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene z dnevnega reda 67. izredne seje Državnega zbora, vas obveščam, da umik te točke z dnevnega reda skladno s petim odstavkom 64. člena Poslovnika ni mogoč, saj gre za zadevo, ki je bila na dnevni red seje uvrščena na podlagi prvega odstavka 58. člena Poslovnika Državnega zbora in zato zaradi navedenega Državni zbor o tem predlogu za umik ne bo odločal.

Izvolite, kolega Cigler Kralj, postopkovno.

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica.

Razumem vašo razlago, ampak se pa z njo v Poslanski skupini Nove Slovenije nikakor ne strinjamo in ne moremo strinjati. Naš predlog oziroma naša zahteva je, da se omenjena točka umakne iz dnevnega reda tudi zato, da se ohrani integriteta vas in tega Državnega zbora, in da se ohrani parlamentarni red in predvsem, da se prepreči velika škoda, ki nastaja z različnimi interpretacijami možnosti amandmiranja predlogov aktov na odborih.

Konkretno o dveh, lahko rečemo, proceduralno podobnih predlogih za razpis posvetovalnega referenduma se je v roku enega tedna interpretiralo različno možnost njunega amandmiranja. Na seji Odbora za zdravstvo, ki je potekala 9. aprila o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice, o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je predsednica odbora, kolegica Kozlovič, interpretirala, da v tisti fazi amandmiranje predloga ni mogoče, da, če bo predlog spoznan kot primeren, da se bo potem oblikoval predlog odloka, o katerem pa bo možno amandmiranje.

Na seji istega odbora 15. aprila. manj kot en teden kasneje, je bil na točki dnevnega reda Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene (EPA 1401-IX). Sejo je vodil podpredsednik odbora, kolega Premik, ki pa je kar v isti fazi interpretiral, da je amandmiranje možno, in sprejel amandmaje Svobode in Levice na ta predlog. Torej, dve popolnoma različni interpretaciji na isti ali pa zelo podoben akt v roku enega tedna. In zato, ker je bil zaradi sprejetja teh amandmajev bistveno spremenjen ta predlog o posvetovalnem referendumu, se je tudi bistveno spremenil, menimo, da pravzaprav akt z EPA številko 1401-IX sploh ne obstaja več in bi morali imeti novo sejo Odbora za zdravstvo, na kateri bi omenjeni predložili nov predlog, ki je vsebinsko drugačen, ker je bistveno drugačen, ker ne gre samo za uporabo konoplje v medicinsko rabo, ampak tudi osebno rabo. / opozorilni znak za konec razprave/ Pozivam vas, da zaradi ohranitve reda umaknete to točko, skupaj z Zakonodajno-pravno službo pa podate interpretacijo, ali je amandmiranje v tej fazi mogoče ali ne... / izklop mikrofona/

Najlepša hvala. Žal, umik ni možen, sem vam že povedala. Če pa želite, bom dala seveda tudi jaz neko svoje stališče o tem. Razumem vse, kar ste povedali, in moram reči, da vse to, kar bom zdaj povedala, je pač moje mnenje. Jaz nimam vzvodov, da bi lahko kakorkoli spreminjala oziroma posegala v sklep matičnega delovnega telesa Odbora za zdravstvo. To se pravi, če vas prav razumem, naj bi v postopku prišlo do nepravilnosti. Postopek naj bi bil nepravilen oziroma naj bi prišlo do odločanja o amandmajih, čeprav v tem primeru amandmajev, vlaganje amandmajev in odločanje o njih naj ne bi bilo mogoče; tako sem jaz razumela vaš postopkovni predlog. Jaz lahko, kot še enkrat povem, podam svoje mnenje, nisem pa nekdo, ki bi o tem lahko razsojal. Tudi če je v postopku prišlo do nepravilnosti, je s sprejetjem sklepa, s katerim je bilo sprejeto mnenje o zahtevi za posvetovalni referendum, pač sklep bil sprejet, zdaj bomo o njem odločali na seji. Vidim pa, da je Poslovnik interpretiran lahko tako ali pa drugače, da obstaja pravna praznina v Poslovniku. Sicer interpretiranje oziroma tudi Zakonodajno-pravna služba, kolikor je bilo meni rečeno, je podala neko mnenje tudi na sami seji odbora, v smislu, da zahteva za razpis zakonodajnega referenduma ni akt Državnega zbora. Jaz še enkrat - to je moje osebno mnenje - pravim, da tudi predlog zakona ni akt Državnega zbora. Akti Državnega zbora so zakoni, odloki, resolucije, deklaracije, potem, ko jih Državni zbor sprejme. To so akti Državnega zbora. Kako in na kakšen način se vlečejo pravne analogije potem in razlage pri postopkih, to je pa stvar interpretacije. Se strinjam z vami, da ni prav, da prihaja do različnih interpretacij, ker to ne vpliva dobro na integriteto Državnega zbora. In Državni zbor bo svojo integriteto dokazal s tem, da bodo postopki konsistentni in da se bodo pravila, sprejeta, napisana v Poslovniku, upoštevala. Tam, kjer jih ni, pa da se upošteva parlamentarno prakso oziroma neko sprejeto stališče, v tem primeru Komisije za poslovnik ali pa, če ugotovimo skupaj, da bi bilo dobro, da se Poslovnik morda dopolni, tudi to je ena od stvari. Jaz bom seveda zahtevo, ki sem jo dobila, oziroma dopis, ki sem ga dobila sicer s strani Poslanske skupine SDS, od vodje poslanske skupine, tudi dala naprej, in sicer Komisiji za poslovnik, da sprejme mnenje oziroma stališče glede tega, ki ga bomo potem vsi upoštevali oziroma eventualno, če se potem odloči, da se Poslovnik v tej zvezi dopolni. Razumem vaše pomisleke. Seveda dejstvo pa je, da je sklep sprejet takšen kakršen je sprejet in nobenega vzvoda ni ne po Poslovniku, ne po kakšnem drugem aktu, da bi jaz lahko zdaj v to posegla. Sama ne morem nič dati z dnevnega reda. In prav tako ne morem poseči v sprejet sklep matičnega delovnega telesa. Jaz verjamem, da to razumete, da je Državni zbor kot naslednja stopnja v postopku odločanja o zahtevi za razpis posvetovalnega referenduma vezan sedaj na spremenjeno referendumsko vprašanje, ki ga je matično telo tudi obravnavalo.

Izvolite, kolegica Godec, imate postopkovno. Izvolite.

Spoštovana predsednica, ni res, da nimate možnosti, da umaknete točko z dnevnega reda. Po 19. členu v šesti alineji piše, da skrbite za izvajanje tega Poslovnika. In prav je, da skrbite tudi za izvajanje tistih točk oziroma, ja, točk, ki niso po poslovniku in lahko pozovete predlagatelja te točke, da točko umakne. Mi smo že včeraj na vas naslovili in tudi preko vas na Zakonodajno-pravno službo, da dokler se stvari ne razjasnijo, mislim, da želimo, da se razjasnijo tako preko zakonodajnopravne službe, da vi podate mnenje in da zaseda tudi Komisija za poslovnik in tudi v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke glede na več členov poslovnika, ne bom naštevala, predlagamo torej, da se ta točka umakne. Dokler se zadeve ne razjasnijo. Še enkrat vas opominjam na 19. člen po katerem imate možnost da odločate. Če ne morete, glede na to, da mi nismo predlagatelji, umakniti točke, torej ne more biti glasovanje, pozovete predlagatelje te točke, da točko umaknejo, dokler se zadeve ne razjasnijo. Namreč, če na 10. redni seji predsednica Odbora za zdravstvo reče, da pri točki o posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni možno vlagati amandmajev in potem na naslednji seji predsedujoči reče, da se lahko vlagajo amandmaji, potem je nekaj narobe. Parlamentarna praksa vam pa kaže, da amandmaji niso bili vloženi na matično delovno telo in so se vlagali v bistvu na odloke in spremembe datumov razpisa posvetovalnega referenduma.

Torej, predsednica, še enkrat, umaknite to točko z dnevnega reda tudi glede na poziv Slovenske demokratske stranke včeraj, ali pa pozovete predlagatelje, da točko umakne na eno izmed naslednjih sej oziroma danes umaknejo in jo pač obravnavamo, ko bodo zadeve jasne.

Hvala lepa. Takoj vam bom dala besedo, gospod Cigler Kralj. Bom upoštevala vaš drugi predlog in pač pozivam oziroma sprašujem zahtevatelja za sklic izredne seje ali bo umaknil to točko dnevnega reda? Se ne strinjate z umikom? Se ne strinja z umikom.

Izvolite, kolega Cigler Kralj.

Hvala, predsednica. Podoben predlog kot kolegica Godec imamo tudi v Poslanski skupini Nove Slovenije. Ni res, da nimate vzvodov. Kot predsednica Državnega zbora ste tisti, ki imate vse vzvode za to, da držite red in vzdržujete parlamentarno prakso. In pazite, če boste dopustili, da se ta točka z neobstoječim aktom EPA 1401, ker je bil bistveno spremenjen na nekorekten način na seji Odbora za zdravstvo 15. aprila, če boste dopustili, da ta neobstoječi akt ostane v dnevnem redu današnje izredne seje Državnega zbora, boste ustvarili precedens in boste ustvarili novo parlamentarno prakso, za katero boste vi odgovorni. Vi boste najbolj odgovorni za njo. In vemo vsi kaj to pomeni za nadaljnje delo Državnega zbora v naslednjih letih in desetletjih. Jaz mislim, da si tega ne želite. Vsi pa vemo iz tega siljenja tega akta, ki je bil nekorektno spremenjen na seji Odbora za zdravstvo, da se z lomastenjem po Poslovniku želi ujeti roke za to, da se ti nekorektni referendumi izvedejo na dan evropskih volitev in zato smo priča temu posiljevanju parlamentarnega postopka. V Poslanski skupini Nove Slovenije res odločno protestiramo in opozarjamo vse posledice takega delovanja. Naš predlog je, če predlagatelj še vedno ne želi umakniti na podlagi 64. člena drugega odstavka tega predloga, potem predlagamo, da se prekine seja dokler Zakonodajno-pravna služba ne predstavi tukaj jasnega pravnega mnenja: ali je v tej fazi kot sta bila oba predloga za razpis referenduma obravnavana na Odboru za zdravstvo možno amandmiranje ali ni možno. Sklicevanje na pravno praznino, na poslovniško, na pravno praznino v poslovniški določbi pa je milo rečeno lahko rečemo izogibanje odgovornosti in odločitvi.

Hvala lepa. Takoj vam dam besedo.

Kolega Cigler Kralj, to je nekorektno, da na mene zvračate odgovornost. Vi zelo dobro veste, vi zelo dobro veste kakšne vzvode imam. Jaz, da name ne vračate odgovornost in da bom jaz ustvarila neko parlamentarno prakso to je nekorektno z vaše strani in moram to kar povedati. Zelo dobro veste, da jaz kakšne vzvode imam in kakšnih nimam in kakšne so moje pristojnosti in kakšne niso. Če je prišlo do postopka pred matičnim delovnim telesom, kjer jaz ne tolmačim Poslovnika, ampak ga tolmači predsedujoči do nepravilnosti jaz na to vplivati ne morem, če imam sedaj sklep, s katerim je matično delovno telo sprejelo mnenje o zahtevi za razpis posvetovalnega referenduma. Tako da to zavračam, takoj te vaše navedbe. Kolega Sajovic, izvolite. Imate postopkovno.

Hvala lepa, spoštovana predsednica, za besedo.

»Ali prav se piše kaša ali kaša?« - to so zgodbe, ki jih v tej državi poslušamo že dolgo. Govorili smo, da gre za parlamentarni red, za demokratične standarde in še kaj. Največji demokratičen standard na svetu je demokratično odločanje ljudi. Jaz razumem, da nekateri očitno državljankam in državljanom ne zaupajo, da bi se znali odločati o vprašanju, ki zadeva njihovo življenje, ampak ljudje to pravico imajo. Smo globoko v neki kampanji, ki naj jo pa ne zamegljujejo naslednja dejstva. Jasno je, da 20. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi med drugim določa, da je referendumsko vprašanje možno spremeniti in popraviti. Drugo dejstvo. Zakonodajno-pravna služba je v svojih mnenjih že večkrat poudarila, da je treba ločene vsebine urejati v ločenih vprašanjih, kar smo upoštevali. Tretje dejstvo pa je, da je bila v preteklosti v nekaterih primerih obravnav referendumskih pobud ustvarjena parlamentarna praksa, da se amandmaje lahko vlaga in tudi o njih glasuje. Kljub temu je predsedujoči na Odboru za zdravstvo, Dean Premik, sledil tej najnovejši parlamentarni praksi, ki je bila udejanjena. Kdaj že? V mandatu 2020 posvetovalni Referendum o investicijah v Slovensko vojsko. Skladno s tem je, tako predsedujoči, vložene amandmaje tolmačil kot predlog za spremembe vprašanja. In glej čudo, tisti, ki se danes oglašajo, so takrat bili prisotni in tej parlamentarni praksi niso nasprotovali. Parlamentarna praksa na tem področju torej že obstaja. Pri tem pa velja pomembna razlika, seveda, da takrat tej niste nasprotovali. Strinjamo se z razlago predsednice Državnega zbora korektno. Njene odgovornosti in naloge so jasne za to njeno razlago in opredelitev seveda popolnoma podpiramo. Je pa dejstvo, da v izogib takim zapletom se usedemo, pogovorimo o Poslovniku in te stvari dorečemo, danes se pa lotimo vsebine in ne forme.

Hvala lepa. Kolegica Godec, izvolite.

Ja, proceduralni predlog bom povedala na koncu, na začetku bi pa rada dejala, da danes ne odločamo o vsebini, gospod Sajovic govori o vsebini. Pa če že govorimo o vsebini, pa poglejmo amandmaje, ki so bili dani na odbor. Amandmaji so bili dani tako oziroma tako je bilo sprejeto na koncu na odboru, da se je predlagano referendumsko vprašanje popolnoma vsebinsko spremenilo. Namreč predlagano referendumsko vprašanje se je glasilo o predelavi, uporabi, proizvodnji in ne vem čem še v medicinske namene, danes pa imamo sedaj na razpolago oziroma na glasovanju dve referendumski vprašanji in eno izmed njih govori v uporabo v osebne namene. To je tako, kot če bi nekoga vprašal za, najprej je dal vprašanje na referendumsko vprašanje ali je Sonce rumeno, potem bi pa z amandmajem rekel, ne bomo to spraševali, bom spraševal, če se lahko Luna vrti okoli Zemlje. Popolnoma vsebinsko različno vprašanje.

Zdaj pa, kar se tiče pa 20. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, gospod Sajovic, preberite celoten člen. Tam piše, seveda se lahko referendumsko vprašanje spremeni, vendar na poziv predsednice Državnega zbora in to v treh dneh. Kaj je problem tukaj? Nastal je ta problem, da ste dobro vedeli, da ko boste spremenili referendumsko vprašanje, bo začel teči, ponovno mora začeti teči 30-dnevni rok za sprejem na matičnem delovnem telesu, zato ste izvedli ta manever z amandmaji.

Zdaj pa, kar se tiče proceduralnega predloga. Predsednica Državnega zbora, še enkrat. 6. alineja 19. člena pravi, da skrbite za izvajanje poslovnika oziroma poslovniških določil. V tem mandatu so se stvari spremenile do te mere, da Poslovnik v bistvu ne velja več, velja pa vsa ostala parlamentarna praksa, ki si jo izmislite ali naredite sami. Torej, bolj pomembno od tega Poslovnika te knjige je tistih pet strani, a štiri liste, ki jih imamo zraven, kako razlagati oziroma kako potekajo parlamentarne prakse. Torej, prišli smo tako daleč, da se govori o tem, da Poslovnik pač še kako je, če pa ni pa naredimo tako kot smo si pač zamislili kot parlamentarno prakso.

Moj proceduralni predlog je nov in sicer, na 74. člen predlagam, da se ta točka preloži oziroma, jo daste na glasovanje, preložitev te točke do nadaljnjega oziroma na eno izmed naslednjih sej, dokler se ne izjasni Zakonodajno-pravna služba, Komisija za poslovnik in predsednica Državnega zbora. Hvala.