85. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

17. 5. 2024

Transkript seje

Dobro jutro!

Začenjam 85. sejo Kolegija. Vse prisotne lepo pozdravljam in vas obveščam, da poslanca oziroma vodjo Poslanske skupine SD Janija Prednika danes nadomešča poslanec Damijan Zrim.

1. TOČKA DNEVNEGA REDA - DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 20. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, ki se bo začela v ponedeljek 20. maja.

Gradivo ste prejeli s sklicem seje kolegija včeraj. Odpiram razpravo, če kdo želi? (Ne.) Nihče.

Na glasovanje dajem sklep: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 20. seje Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 20. maja 2024.

Kdo je za? Soglasno. Hvala lepa.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.

S sklicem seje Kolegija ste k tej točki kot gradivo prejeli dve zahtevi, in sicer zahtevo skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec ter zahtevo skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem za sklic izredne seje Državnega zbora.

Predlagam, da na podlagi obeh zahtev skličemo eno izredno sejo, pri čemer v zvezi s sklicem 71. izredne seje predlagam sledeče. Predlog dnevnega reda bi bil: prvič, predlog sklepa Vladi Republike Slovenije za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi in drugič, Predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, tretja obravnava. Datum seje bi bil v petek, 24. maja 2024, ob 10. uri do zaključka seje. Najava časa za razpravo za poslanske skupine ena točka po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika. Pri 1. točki do 15 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predloga sklepa, to je skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec in do 60 minut za razpravo predlagatelja ter do 15 minut za predstavitev mnenja vlade in do 60 minut za razpravo vlade ter do 5 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predloga zakona, to je Vlada, in do 30 minut za razpravo predlagatelja pri 2. točki. Najavljeni čas pride v poštev. Če bodo k predlogu zakona vloženi amandmaji.

Odpiram razpravo, če kdo želi razpravljati? (Da.)

Kolegica Godec, izvolite.

Najlepša hvala.

Jaz se moram opravičiti, jaz mislim, da smo 1. točko potrdili ravno to. To je moja, moja napaka, zato bom malo zdaj drugače razpravljala. Jaz se res opravičujem. V 1. točki smo potrdili seveda dnevni red redne seje časovnico… /oglašanje iz klopi/ samo čas, ne še pa časovni zadevo, še ne. Okej, v redu. Malo sem imela neke druge zadeve, se opravičujem.

Pa ne glede na to no, bom pa kar pri tej točki povedala. Jaz, jaz predlagam eno zadevo, očitno v torek so neke stvari, ne vem kdo ima karkoli, ker v torek ni seje, ne redne ne izredne seje. Verjetno so kakšni zadržki, razumem. Vendar pa po časovnici, ki sem jo gledala, redne seje in pa izredne seje, bi jaz predlagala nekaj, da se redna seja opravi v ponedeljek in sredo do 22. ure in v četrtek potem tisto, kar ostane in glasovanje in potem se na četrtek nadaljuje z izredno sejo. Jaz mislim, da po časovnici bi to šlo. Časovnica je sicer, mislim da vse skupaj 16 ur za redno sejo, ampak to nikoli ni, to vemo kako stvari tečejo. In da bi se potem pač časovni potek naredil tako kot je že v navadi bilo, da se do 22. ure v sredo, v četrtek kar ostane in glasovanje in se potem nadaljuje, ne vem, z nekim razmikom časovnim, potem kar izredna seja, ki, jaz mislim, da bi to šlo vse skozi.

To je moj predlog.

Hvala lepa.

Bi prosila še drugi, če poveste svoje mnenje, prosim.

Izvolite, kolega Sajovic.

Hvala lepa.

Predlog je čisto korekten in na mestu z vidika racionalizacije časa. Mi nimamo posebnih obveznosti, smo pa dali poslankam in poslancem že vedeti, da glede na to, da v ponedeljek ne bodo na terenu in v poslanskih pisarnah, da bo z veliko verjetnostjo torek prost. Še bolje bi bilo, če bi v petek, jaz razumem, vendar ne vem, ali je to lahko zdaj še… / oglašanje iz dvorane, medsebojni pogovor/

Oprostite, jaz sem razumela, kot da bi v bistvu samo izredna seja bila izvedena namesto v petek v četrtek, in v bistvu ne vpliva na torek. Ali je tako, kajne?

Ja, izvolite.

Ja, jaz sem na začetku povedala, da glede na to, da ste torek pustili prost, da očitno so neki zadržki, ker to v navadi ni, in zato ne bom spraševala, kakšni zadržki so, da v torek ni. Zato predlagam še enkrat, da se seja, redna seja, izpelje v ponedeljek, v sredo do 22. ure, in kar ostane, v četrtek zjutraj, ali glasovanja seveda potem, in se potem s prekinitvijo nadaljuje, pol ure prekinitve in nadaljujemo potem z izredno sejo. To pomeni, redna seja v ponedeljek, sreda in četrtek do izčrpanosti / smeh/, ne poslancev/ smeh/, ampak vseh točk dnevnega reda, in potem v četrtek nadaljujemo še z izredno sejo do konca - jaz mislim, da po časovnici gre - in je potem v petek tudi lahko na terenu.

Ja, prosim, če bi morda še drugi… Izvolite, kolega Cigler Kralj.

Na kratko, podpiram, je racionalen predlog in podpiram.

Še ostali, izvolite, kolega Zrim.

V Poslanski skupini SD nimamo zadržkov do take časovnice.