37. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

14. 6. 2019
podatki objavljeni: 14. 6. 2019

Transkript

Lepo pozdravljeni vsi skupaj.  Začenjam 37. sejo kolegija.  Na začetku vas obveščam, da ste bili dne, 13. junija 2019, z dopisom obveščeni, da boste na dnevni red uvrščeni tudi točki A1. - Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora - in B1. - Predlog za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku. Ter hkrati, da vam je bilo gradivo posredovano k 1. točki dnevnega reda. Naj preberem še pooblastili - Mašo Kociper nadomešča danes gospod Vojko Starović in pa gospoda Horvata nadomešča gospod Jernej Vrtovec.  Prehajamo na TOČKO A1. - DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.   Gradivo torej zahtevo za sklic izredne seje ste prejeli včeraj z obvestilom o širitvi dnevnega reda današnje seje v zvezi s sklicem 24. izredne seje Državnega zbora predlagam sledeče. Predlog dnevnega reda je določen z zahtevo in se glasi: Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za obrambo Karla Viktorja Erjavca. Datum seje je določen za petek 21. junija z začetkom ob 9. uri in do zaključka seje ter najava časa za razpravo za poslanske skupine ena točka pod tretjem odstavku iz 67. člena Poslovnika zbora do 30 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja interpretacije in do 120 minut za razpravo predlagatelja ter do 30 minut za obrazložitev pisnega odgovora ministra na interpelacijo ter do 120 minut za razpravo ministra. Želi pri tej točki kdo besedo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje.  Dajem prvi sklep na glasovanje: »Poslanske skupine k eni točki dnevnega reda 24. izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika zbora.«  Kdo je za? (Ugotavljam, da vse poslanske skupine soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.)  Dajem drugi sklep na glasovanje: »Za dopolnilno obrazložitev ima predlagatelj interpelacije, to je skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem na voljo do 30 minut za razpravo pa do 120 minut za obrazložitev pisnega odgovora ministra na interpelacijo do 30 minut ter do 120 minut za razpravo ministra.«  Kdo je za ta sklep? (Ugotavljam, da soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.)  S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo na TOČKO B1. - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO NUJNEM POSTOPKU. Razpravljali in odločali bomo o treh predlogih Vlade ta obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku. Najprej o tem, da se po nujnem postopku obravnava predlog zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave.  Želi besedo predstavnik Vlade, gospod generalni sekretar. Gospod Tramte, izvolite, imate besedo.
Stojan Tramte
Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj! Predlog zakona je pripravljen zaradi posledic sodnega zadržanja odstrela za namen uravnavanja populacije velikih zveri, ki je prevedlo do povečanja gostote obeh vrst do te mere, da so te živali v zadnjem obdobju spremenile način vedenja, ki tako predstavlja neposredno grožnjo za prebivalce in njihovo premoženje. Vrsti sta v ugodnem stanju in trend rasti populacije je bil v zadnjih letih izrazit. Obe vrsti zaradi velike gostote ogrožata življenje, zdravje in premoženje državljanov. Današnje situacije se ne da več reševati le z izjemnimi odstreli po odločbah, ker se s temi odstreli ne vpliva dovolj na uravnavanje velike gostote populacij. Če se ne bo velike populacije začelo uravnavati takoj, bosta le ti še naprej rasli in zelo verjetno povzročali vse večje škode tudi v naseljih. Ob stalnem kontaktu z ljudmi se velike zveri lahko na ljudi v relativnem kratkem času navadijo in se vse pogosteje pojavljajo tudi v naseljih in površinah, kjer najlažje pridejo do hrane. Ob takšni situaciji obstaja zelo visoka realna bojazen napada medveda na človeka, zato ni druge zadovoljive možnosti za rešitev nastale situacije kot je takojšnje uravnavanje številčnosti populacije obeh zadevnih vrst. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da razširi dnevni red 9. redne seje Državnega zbora, ki bo 17. junija 2019 s tem predlogom zakona.  Hvala.
Hvala za obrazložitev. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Gospod Tašner Vatovec, izvolite.
Ja, najlepša hvala, podpredsednica.  Zdaj, nekoliko nenavadno je, da neko sodišče zadrži izvajanje nekega odloka in potem se Vlada odloči, da ta odlok dobesedno spremeni, tako da besedo odlok preimenuje v zakon, ker pač ta zakon je dobesedni prepis tistega odloka, tako da že tu gre za neko bom rekel kar nevarno izogibanje sodnim v bistvu tem sodnim postopkom po eni strani, po drugi strani pa mislim, da je tudi ta stvar v neskladju z določenimi konvencijami. Zdaj ne vem ali ste pri pripravi tega zakona upoštevali Bernsko konvencijo in njene določbe, tisto kar je ključno pa je, da ni bilo nobenih, kot je tudi tam notri določeno, drugih sredstev bilo izrabljenih tako kot bi bilo potrebno. Vemo, da subvencije ostajajo na ministrstvu, se jih ljudje ne poslužujejo in - odstrel ne odvzem iz narave. Odstrel je zelo skrajna rešitev. In za dve zavarovani vrsti. Tako, da tu mislim, da je že iz tega samega vidika, da se z zakonom po nujnem postopku izogiba nekim težavam, ki so trenutno že prisotne v zakonodaji in kar je tudi ugotovilo sodišče, se pravi da tisti odlok ni v redu, mislim, da je nedopustno. Tako, da mi tega postopka ne moremo podpreti in bi rad tudi odgovor kako je sploh možno, da je na tak način ta zakon nastal in ali je upoštevana bernska konvencija, ki smo jo ratificirali že pred 20 leti?
Hvala lepa.  Želi kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep: Predlog zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave se obravnava po nujnem postopku. Glasujemo. Kdo je za? (Poslanska skupina SMC, SD, SAB, DeSUS, LMŠ, SDS in SNS.) Kdo je proti? (Poslanska skupina Levica.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo predloga, da se po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.   Zeli besedo generalni sekretar Vlade? Izvolite, gospod Tramte.
Stojan Tramte
Hvala lepa. S predlaganim zakonom bodo na področju transferjev med posameznikom in gospodinjstvom sprejeti ukrepi, ki bodo še vedno zagotavljali ustrezno socialno ekonomski položaj posameznikov. Predlog zakona usklajevanja transferjev vsebinsko ne spreminja, določa pa usklajevanje transferjev enkrat letno in sicer 1. marca, kar pomeni večjo preglednost, poenostavitev in pravno varnost, saj bo višina uskladitve vnaprej predvidljiva. Z enotno uskladitvijo z rastjo cen življenjskih potrebščin se zasleduje primarni namen transferjev, ki je kritje višjih življenjskih stroškov. S tem se posameznikom in gospodinjstvom znesek transferjev ne bo znižal, le usklajevanje se bo poenotilo in poenostavilo. Hkrati to pomeni razbremenitev centrov za socialno delo, zavodov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in upravnih enot. Prvostopnim organom bo tako ostalo več časa za neposredno delo s strankami. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da razširi dnevni red 9. redne seje Državnega zbora, ki bo 17. junija 2019, s tem predlogom zakona. Hvala.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Gospod Vatovec, izvolite.
Ja, hvala. Zdaj, jaz imam eno čisto, najprej eno čisto formalno težavo – v katerem vidiku ustreza ta zakon pogojem za nujni postopek? Vemo, kaj določa Poslovnik, se pravi, gre za interese varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali da se preprečijo težko popravljive posledice. Zdaj, jasno je, kar je Vlada zapisala v zakon, da gre predvsem za varčevalni ukrep, ki mislim da, ni utemeljen – 6 milijonov letno. Ne vem, ali je to res težko popravljiva posledica za delovanje države po eni strani. Drugo, kar je mogoče bolj vsebinsko je, da je to izjemno proti socialen zakon. Res je, da je bila že prva intenca, ko je bil sprejet ta zakon, da se te stvari usklajujejo enkrat letno, ampak, potem se je noveliral leta 2008, ko sta takrat Poslanski skupini SDS in NSi predlagali, da gremo dvakrat letno usklajevat, ker je to tudi za socialno šibkejše posameznike v tej družbi najugodnejše in jaz ne razumem zakaj, se zdaj, v tej fazi pač gleda skozi to varčevalno optiko in skušate zgolj privarčevat no, teh 6 milijonov, kolikor ste ocenili. To je napačno, ampak tisto, kar je bolj ključno, je pa ta formalni pogoj. Jaz mislim, da ta zakon ne izpolnjuje pogojev za nujni postopek. Mislim, da je to zelo jasno in tudi iz obrazložitve, ki jih predlaga Vlada, ni tega pogoja jasno izpostavljenega. Tako da, tu, ne kot pri prejšnjem zakonu, bi prosil, da se Vlada odzove na to, da dobim odgovor in, mislim, mi ne bomo podprli že iz teh formalnih, kaj šele vsebinskih razlogov, tega zakona.
Hvala lepa. Gospod Tramte, izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa. Tu gre za pravni standard, kajne, ki se ga da lahko razlagat tudi širše, vsekakor je pa to vsebinska debata, ki je najbrž primerna za debato na odboru. Hvala.
Gospod Vatovec.
Ja, ni tu, mislim, obstaja ja, pravni standard, in je zelo jasno zapisan v Poslovniku, kajne? Še enkrat, pogoji za to, da lahko zakon sprejmemo po nujnem postopku so interesi varnosti ali obrambe države - mislim, da to ni – odprava posledic naravnih nesreč – to tudi ni – ali da se preprečijo težko popravljive posledice. Jaz hočem odgovor, ali je to, ta zakon, odpravlja kakršnekoli težko popravljive posledice in zelo jasno, katere so te težko popravljive posledice? Naj mi pa povejo, da je to 6 milijonov proračuna, ker to ni težko popravljiva posledica.
Hvala lepa. Še kdo želi besedo za razpravo? Gospod Tašner Vatovec, še enkrat, izvolite.
Ja, jaz bi rad obrazložitev Vlade, po katerem od določb 143. člena Poslovnika, se ta zakon sprejema po nujnem postopku? Kaj je utemeljitev?
Saj gospod Tramte vam je že odgovoril, če pa želi še enkrat besedo…? Gospod Vatovec.
Ja, ni odgovoril. Rekel je, da je zelo širok pravni standard, kar je zelo nevarno, če pristanemo na to, da bomo zdaj nujne postopke  (nadaljevanje) zelo široko pravno interpretirali. Mislim, da so… se sicer večkrat zlorabijo, ampak to je tako še korak dlje.  Jaz bi resnično rad slišal, zakaj je ta zakon potrebno sprejeti po nujnem postopku skladno s Poslovnikom Državnega zbora?
Hvala. Še enkrat, gospod Tramte odgovoril. Če vi niste zadovoljni z vsebino odgovora, ne vem, je na vas, da se odločite ali boste glasovali za ali pa proti. Tako da predlagam, da če ni, še razprava. Gospod Krivec, Izvolite.
Ja, hvala. lep pozdrav vsem! Saj je… podobne primere smo imeli že v preteklosti, tako da jaz moram reči, da ne pričakujem nekega bolj konkretnega odgovora od Vlade, vsekakor bi pa lahko bila obrazložitev malo bolj konkretna, podrobna, čeprav smo - kot sem rekel v preteklosti že kar nekaj nujnih postopkov sprejeli, pa verjetno ta podlaga, na katero kolega Vatovec opozarja, definitivno ni bila eksplicitno izpolnjena, tako glede na to, da smo neko prakso že v preteklosti povozili, bi jaz pričakoval, da se kolega Vatovec o tem posvetuje na Vladi, glede na to, da imajo neko težo tam, pa jih opozori, ne pa da zdaj zapne, ker že v preteklosti smo najmanj pet, šest podobnih zadev sprejeli, tako da, če je taka podobna praksa že uveljavljena, tudi ne pričakujem, da bo Vlada kaj bolj pojasnila glede tega, ker tudi v preteklosti tega ni. Je pa to na Vladi, da se dogovorijo, tako glede na vaš status pričakujem, da jih opozorite, da so striktni pri spoštovanju zakonodaje.
Hvala, gospod Krivec. Še kdo?  Gospod Vatovec, izvolite.
Ja, saj pozivamo zdaj v tem trenutku, bom pa pozval tudi vas, predvsem tudi kolegi iz NSi in SNS, da mogoče glasujete proti temu nujnemu postopku. Kot rečeno, 2008 ste sami predlagali to kar je trenutno v veljavni zakonodaji, se pravi, da se transferji usklajujejo dvakrat letno. Mislim, da je to socialno pravičnejši način, ker je tudi vezan na rast stroškov in da vsaj na tak način rešimo to zagato, ki je formalna, ampak seveda tudi vsebinska.
Hvala. Želi še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji se obravnava po nujnem postopku.« Kdo je za? (SMC, SD, SAB, Desus, LMŠ.) Kdo je proti? (Levica.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  Prehajamo še na obravnavo predloga, da se po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Želi besedo gospod Tramte? Izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa. S predlogom zakona se predlaga ukinitev efektivnega izračuna pravice do katere bi posameznik oziroma družina lahko upravičena, če bi jo uveljavljala v skladu z vrstnim redom, kar poenostavlja socialno zakonodajo. Sprejetje zakona v začetku julija je nujno zato, da se lahko od 1. avgusta dalje zagotovi hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije oziroma zmanjšajo zaostanki pri reševanju vlog za t.i. letne pravice iz javnih sredstev v mesecu avgustu in septembru. V mesecu avgustu 2019 poteče približno 110 tisoč letnih pravic iz javnih sredstev, v ostalih mesecih le približno 10 tisoč. O podaljšanju katerih pa bodo morali centri za socialno delo odločati po uradni dolžnosti. Hvala.
Hvala lepa. Predno nadaljujemo, še obvestilo, da Matjaža Hana nadomešča gospa mag. Meira Hot. Sedaj pa odpiram razpravo pri tem predlogu. Želi kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. In sicer predlog sklepa: »Predlog zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se obravnava po nujnem postopku.« Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.) Sklep je sprejet.   (nadaljevanje) (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.)  Sklep je sprejet.  S tem zaključujemo to točko dnevnega reda.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČKE DNEVNEGA REDA 9. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO PRIČELA V PONEDELJEK 17. JUNIJA.   Gradivo k tej točki ste prejeli včeraj, zato odpiram razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo.  Prehajamo na glasovanje. Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 9. seje zbora. Gospa Janja Sluga, imate besedo.
Želela bi popraviti čas poslanske skupine pri 9. točki iz 30 na 20, pri 11. točki iz 25 na 20 in pri 1.a točki iz 30 na 20.
V redu. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? (Ne.) Bomo upoštevali ta vaš predlog.  Dajem na glasovanje sklep skupaj s tem vašim novim predlogom: »Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 9. seje zbora, ki se bo pričela v ponedeljek 17. junija.«  Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.)  S tem zaključujemo to točko dnevnega reda.  Prehajamo na 2. TOČKO - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.   Predlog ste prejeli s sklicem seje kolegija in razpravljali ter odločali bomo o štirih predlogih za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, zato dajem najprej v obravnavo predlog po skrajšanem postopku in sicer, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Želi besedo generalni sekretar Vlade, gospod Tramte?  Izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa.  Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve potrebe, zaradi uskladitve Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah s pravom Evropske unije. Rok za prenos določb navedene direktive je potekel 11. oktobra 2018. S predlogom zakona se v slovenski red prenašajo določbe direktive Evropskega parlamenta in sveta o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravici za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ter direktive o usklajevanju določenih vidikov avtorske pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi. S to direktivo so v evropski pravni red unesene določbe o obvezni in enotni določeni izjemi in omejitvi avtorske in sorodnih pravic za zagotovitev izvajanja Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja. S tem zakonom bo vsem invalidom slepim in slabovidnim osebam ter osebam z drugimi motnjami branja olajšan dostop do objavljenih del, ki so varovana z avtorskimi ali sorodnimi pravicami in izboljšanja kakovost njihovega življenja. Nove določbe bodo tem opravičenim osebam olajšale dostop do knjig in drugih tiskanih del v izvodih o dostopnih formatik, ki so prilagojene za uporabe slepe, slabovidne osebe ali osebe z drugimi motnjami branja to recimo bralci povečanem tisku ali zvočni knjigi. Izdelava izvodov v dostopnem formatu bo omogočena za opravičeno osebo ali pooblaščeni subjekt s sedežem v katerikoli državi članici EU. V predlogu zakona so spremenjene tudi določbe v zvezi s prekrški, ki jih določa zakon. Predlagane so manj zahtevne spremembe za odpravo pomanjkljivosti kot so določitev glob v evrih saj so te določene še v tolarjih. Ureditev globe v razponu in določitev prekrška za posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Slednje so nujne, zaradi uskladitve z notranjo zakonodajo.  Hvala.
Hvala lepa.  Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.)  Prehajamo na glasovanje. Predlog sklepa se glasi: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah se obravnava po skrajšanem postopku.«  Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.)  Sklep je sprejet. Prehajamo na obravnavo predloga Vlade, da se po skrajšanem postopku obravnavata Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah. Ker sta predloga zakona vsebinsko povezana, predlagam da, o predlogih za njuno obravnavo po skrajšanem postopku, razpravljamo skupaj, odločali pa bomo o vsakem posebej. Gospod Tramte, imate besedo.
Stojan Tramte
Hvala lepa. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru da predloga zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, ki bi se pričele uporabljati s 1. septembrom 2019. Predlaga se posodobitev nekaterih določil zakona, upoštevajoč nove nastale okoliščine zaradi spremenjenih družbenih razmer in uveljavljene prakse, ki bo olajšala njihovo organizacijo in izvedbo. S predlaganimi rešitvami se bolj natančno opredeljuje in definira opravičevanje odsotnosti polnoletnih dijakov od pouka in posredovanja podatkov njihovim staršem, ki jih preživljajo vzgojno delovanje ter razlogi za izključitev. Na področju izrednega izobraževanje se ob predlaganih spremembah jasneje opredeljuje, kdo se lahko izredno izobražuje in kakšni so pogoji za vključitev. Hvala.
Hvala lepa. Želi kdo besedo? Če ne, zaključujemo razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji sklep: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju se obravnava po skrajšanem postopku.« Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.) In še drugi sklep: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah se obravnava po skrajšanem postopku.« Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.) Prehajamo še na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Želi besedo gospod Jernej Vrtovec, kot predlagatelj? Izvolite.
Najlepša hvala, en lep dober dan vsem skupaj. Zakon je kratek oziroma, manjše stvari se popravlja v tem zakonu, dve ključni stvari in sicer, na leto 2023 se zamakne, po predlogu, uvedba enotne embalaže za tobačne izdelke. V tem obdobju se opravijo vse potrebne raziskave, ki od leta 2016 oziroma 2017 in prej, niso bile narejene, kljub obljubam in sicer, raziskave, ali bi sprejem enotne embalaže sploh koristil ali bi bolj koristil črnemu trgu in v kolikor bi bil to tudi poseg v zasebno oziroma poseg v poslovno pobudo in še en bistven del je v tem zakonu in sicer, da se podvoji financira preventivnih programov za zmanjševanje uporabe tobakov v družbi. Se pravi, da se še enkrat toliko nameni finančnih sredstev iz naslova pobranih trošarin.
Hvala lepa. Odpiram razpravo, želi kdo besedo? Gospod Vatovec, izvolite.
Ja, saj, ne toliko glede postopka, ampak mogoče samega načelnega stališča do tega zakona. Zdaj, med drugim predlagatelji navajajo, da bi v Sloveniji bila ena od edinih držav, ki bi imela enotno embalažo. Mislim, kar že tu ne drži. Avstralija in Francija imata to že nekaj časa, Velika Britanija tudi, Irska, Madžarska in tako naprej in tisto, kar je ključno, so tudi pozivi, ki prihajajo iz strani Svetovne zdravstvene organizacije, ki jasno govori o tem, da je to ukrep, ki pomaga pri zmanjševanju porabe tobačnih izdelkov in mislim, da so tudi uradni podatki zdravstvenih ministrstev Avstralije in Francije, kjer so delali te analize po uvedbi enotne embalaže, zelo jasni in kažejo na to, da se delež uporabe tobačnih izdelkov zmanjšuje zaradi tega ukrepa. Tako da mislim, da je nekoliko nevarno, če raje verjamemo tobačnim lobistom z njihovimi podatki, kot je rekel eden od poslancev: »Nima smisla slepomišiti, oni so nam pripravili podatke«, kot pa uradnih podatkov nekih zdravstvenih organizacij ali pa zdravstvenih ministrstev, je mislim da, zelo nevarno. Tako da, mi bomo iz načelnih razlogov nasprotovali temu skrajšanemu postopku, seveda v nadaljevanju tudi zakonu, ker mislim, da tukaj je zelo jasno, da skuša nek partikularni interes tobačne industrije prevladati nad javnim zdravstvenim interesom.
Hvala.  Gospod Vrtovec, izvolite.
Ja, samo dopolnitev temu, kar je gospod Vatovec dejal. Madžarska je preložila uvedbo na enak način kot mi predlagamo zaradi tega, ker ni nobenih empiričnih podatkov in druga stvar, če ste brali, francoska ministrica za zdravje je enako odgovorila lansko leto, da učinkov tega ni, zaradi tega smo mi predlagatelji predlagali, da se opravijo dodatne raziskave, kajti sam izhajam iz stališča, da bi ta problem morali reševati ne z restrikcijo države z omejevanjem poslovne pobude ob tem, pri tem se sklicujemo tudi na gospodarstvo, gospodarske subjekte v državni lasti in bi morali zlasti več nameniti področju izobraževanja, preventive, zlasti med mladimi, ker tam nastaja ta problem. Če pa enkrat pridemo do tega, da začnemo dajati stvari, ki so škodljive vrat na nos brez raziskav v enotne embalaže, potem bomo imeli lahko … bolj potrebno bi bilo, ne, če primerjam otroke, da bi imeli vse izdelke, ki so vezani na sladkor v enotnih embalažah, če bi to res tako koristilo, če pogledamo kakšne so posledice uživanja sladkorja in sladkornih pijač. Ampak okej, o tem bo debata na drugih področjih, tako da to je to.
Hvala Lepa.  Če ni več razpravljavcev zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep: Predlog zakona o spremembah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov se obravnava po skrajšanem postopku. Glasujemo. Kdo je za? (Poslanska skupina SMC, SD, SAB, DeSUS, LMŠ in NSi.) Kdo je proti? (Poslanska skupina Levica.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. In s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - RAZNO, kjer v skladu z dolgotrajno parlamentarno prakso ugotavljam, da dve uri pred sejo kolegija nismo prejeli nobene zadeve za obravnavo pod to točko. Sprašujem pa, če želi kdo razpravljati o zadevah, ki so zgolj formalne oziroma tehnične narave? Če ne, zaključujem tudi to točko in 37. sejo kolegija. Hvala lepa.