11. nujna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

5. 6. 2019

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Spoštovani, lep pozdrav. Za 11. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor vas lepo pozdravljam. Obveščam vas, da me je zaradi odsotnosti, predsednik odbora, gospod Edvard Paulič, tudi za to sejo pooblastil, da današnjo sejo odbora vodim jaz. Obveščam vas, da se ni nihče opravičil, na seji pa bodo kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelovali gospa Tina Heferle namesto kolega Edvarda Pauliča, poslanec Igor Peček namesto Lidije Divjak Mirnik, gospod Žan Mahnič namesto gospoda Borisa Doblekarja, gospod Boštjan Koražija namesto Željka Ciglerja, gospa Janja Sluga namesto Igorja Zorčiča, gospod Nik Prebil namesto Jerce Korče in gospod Primož Siter namesto Nataše Sukič.

Prehajamo na določitev dnevnega reda odbora. S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, druga obravnava. Ker do pričetka seje nisem prejel nobenega predloga za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem odbora.

Prehajamo na prvo / oglašanje iz dvorane/ Ah, izvoli. Mesec, postopkovno.

Ja, hvala za besedo.

Jaz imam postopkovni predlog in sicer, da se to točko umakne iz dnevnega reda in se jo uvrsti na redno sejo, na eno od rednih sej Odbora za infrastrukturo. Razlog je sledeč: seja oziroma postopek obravnave zakona je reden, takšnega je predlagala tudi Vlada. Zdaj smo pa sredi postopka, je na predlog koalicije se postopek spremenil v nujen in zato tudi imamo danes nujno sejo. Razlog, ki ga koalicija navaja za spremembo postopka, sredi postopka, kar je res nenavadno, izrednega v nujen postopek je, da je treba ujet rok za prenos evropskih direktiv.

Glede tega je treba malo »historiata«, pač tega zakona povedat. Zakon je namreč v pripravi že več kot leto in pol. Prvi zakon je bil pripravljen 21. 12. 2017, se pravi pred letom in pol in takrat so bile vanj prenesene te direktive, ki jih danes prenašamo, poleg tega pa so bile vanj vnesene še nekatere stvari, ki so sporne, ampak z samimi direktivami nimajo nobene veze. To so te stvari, načeloma, ki jih mi z amandmaji skušamo črtat – uvajanje plačljive primarne regulacije, spremembe potrdil o izvoru in podobno. Te stvari niso predmet direktiv, ampak so v zakon vnesene naknadno. Prvič se je to zgodilo, kot rečeno, decembra 2017. Takrat je podoben zakon kot je ta, ki ga imamo danes pred sabo, prišel, bil v parlamentu močno kritiziran in zato je 22. 2. 2018 ta zakon padel.

Potem pa je 1. 3. 2018 Vlada Republike Slovenije predlagala nov zakon – to je bila še prejšnja Vlada – ki je bil očiščen teh spornih določb. V njem ni bilo primarne regulacije, v njem ni bilo sprememb glede potrdil o izvoru in podobno in ta predlog je bil, je užival široko javno podporo – tako stroke kot politike – ni pa zaradi volitev prišlo do konca obravnave.

Oprostite, 3 minute ste porabil.

Sem pri koncu, samo to hočem povedat – v tem mandatu smo od začetka imeli ta predlog s 1. 3. 2018 letos nared in ta zakon bi bil lahko vložen kadarkoli, ampak, vseeno se je očitno pač nekdo v Vladi ali pa na ministrstvu odločil, da bo nazaj v zakon vnesel sporne določbe, ki so bile iz njega ob koncu leta 2017 črtane in zato imamo danes ta zakon pred sabo in ker ne gre za prenašanje direktiv, ampak gre za vsebinsko poseganje v Energetski zakon, je bil ta zakon predlagan po rednem postopku. Zato je nesprejemljivo, da imamo danes nujni postopek.

Prosim, zaključite.

Da se ga sredi postopka spreminja in da smo dobili amandmaje, zadnji je prišel ob 14.49, se pravi, pred 20 minutami, v krovni zakon o, enega od krovnih zakonov o energetiki. Jaz predlagam, da se to umakne, da se amandmaje in popravke predebatira in da uvrstimo to na redno sejo Odbora za infrastrukturo naslednji teden.

Jaz vašega predloga ne bom upošteval. Rok za vlaganje kakršnihkoli sprememb je bil do pričetka seje. / oglašanje iz dvorane/ Prosim.

Predlagam, da o mojem predlogu glasujemo. Umik hočem.

Do pričetka se je rok za vlaganje kakršnih koli predlogov za spremembo, vi to vlagate po pričetku seje, tako da, o tem ne bomo glasovali. / oglašanje iz dvorane/ Potekel je rok in po roku ni glasovanja.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ENERGETSKEGA ZAKONA, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku posredovala Vlada. Predlog zakona je bil uvrščen na dnevni red te seje na podlagi zahteve Poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, Desus in SAB, za sklic nujne seje odbora z dne 28. 5. 2019, ki je objavljena na spletni strani DZ, s sklicem oziroma na e-klopi. Državni zbor je na podlagi 122. člena Poslovnika Državnega zbora na 8. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona in sprejel sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Za obravnavo je bilo posredovano naslednje gradivo: predlog zakona z dne 26. 4. 2019, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 30. 5. 2019, mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 4. 6. 2019 in pripombe Greenpeace Slovenija z dne 5. 6. 2019. Vsa navedena gradiva so objavljena na spletni strani Državnega zbora.

Rok za vložitev amandmajev je do začetka obravnave predloga zakona. Do sedaj so bili vloženi amandmaji Poslanske skupine Levica k 12., 30., 32., 39., 40., 41. in 44. členu ter sprememba amandmajev k 12. in 44. členu, koalicijskih poslanskih skupin k 11., 12., 15., 17., 28., 30., 33., 36., 53., 59., 61., 69. in 71. členu ter za nov 69.a člen ter Poslanske skupine SAB k 44. členu.

Na sejo so bili k obravnavi te točke povabljeni: Ministrstvo za infrastrukturo, Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Agencija za energijo, ELES d.o.o., GIZ – distribucija električne energije in Zakonodajno-pravna služba. Po sklicu, sta bila naknadno dodatno vabljena še Focus – društvo za sonaraven razvoj in Greenpeace Slovenija.

Pričenjam drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo na podlagi 126. člena Poslovnika opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona.

Kolega Černač, izvoli, proceduralno.

Ja, hvala lepa predsedujoči, lep pozdrav vsem. Zdaj, ne vem, ali sem jaz mogoče kaj spregledal, ampak, ugotavljam, da danes ne moremo kvalitetno odločati o temu gradivu ali pa je kakšen dokument priletel v zadnjih nekaj sekundah, predno se je ta seja začela. Jaz imam pred sabo pregled amandmajev, v katerem pa ni cele vrste amandmajev, ki ste jih vi uvodoma citirali – ni amandmajev v temu pregledu, k 30. Členu, k 32. členu in tako naprej. Mi smo imeli neko situacijo pred časom na Odboru za notranje zadeve, kjer je šlo za nek relativno enostaven zakon. In po tistem, ko je bil ta zakon mesec in pol v Državnem zboru, je koalicija ugotovila, da ni uspela v mesecu in pol napisati amandmajev, in smo zaradi tega preložili obravnavo tega zakona za mesec dni. Danes pa imamo situacijo, da imamo pred sabo neko novelo Energetskega zakona, pomembno temo vsebinsko gledano, celo vrsto amandmajev, katerih večina je bila vložena tekom današnjega dne. Jaz se ne štejem med tiste, ki smo najbolj neumni ali pa ne znamo dokaj hitro brati, ampak, oprostite, jaz tega nisem uspel danes predelati. Do dveh sem vodil sejo odbora, ob dveh sem prišel sem na prejšnjo sejo Odbora za infrastrukturo, pa tudi če bi imel čas eno uro in šestnajst minut, tega ne bi uspel predelati.

Tako je moj proceduralni predlog - in prosim, da ga daste na glasovanje -, da se današnjo sejo prekine in da se jo nadaljuje prihodnji teden.