20. redna seja

Odbor za finance

11. 3. 2020
podatki objavljeni: 11. 3. 2020

Transkript

Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni! Pričenjam 20. sejo Odbora za finance. Nisem prejel nobenega obvestila o tem, da bi bil kateri poslanec ali poslanka zadržan, prejel pa sem kar nekaj pooblastil, in sicer na seji kot nadomestni člani sodelujejo poslanka Maša Kociper namesto poslanca Franca Kramarja iz Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Poslanka Alenka Jeraj namesto poslanca Anžeta Logarja iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Poslanec Edvard Pavlič namesto poslanca Roberta Pavšiča iz Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. Poslanec Dejan Kaloh namesto poslanca Andreja Širclja iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Poslanka Karla Urh namesto poslanke Andreje Zabret iz Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. In poslanec Franc Breznik namesto poslanke Suzane Lep Šimenko iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Prav tako kot nadomestni poslanec sodeluje poslanec Miha Kordiš namesto poslanca Primoža Siterja iz Poslanske skupine Levica. Prehajam na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red. Članice in člane Odbora za finance obveščam, da ste 4. marca letos sprejeli predlog za umik 3. točke dnevnega reda in 10. marca predlog za umik 2. točke dnevnega reda. Prehajamo na odločanje o umiku 2. točke dnevnega reda. 2. točka dnevnega reda je »Predlog zakona o Računskem sodišču.« Opozarjam, da v skladu z desetim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora, pri tej točki o odločanju o dnevnem redu ni razprave poslancev, ampak so samo stališča predstavnika predlagatelja, Vlade v kolikor ni predlagatelj in pa stališča poslanskih skupin. Vlada v kolikor ni predlagatelj ali pa stališče poslanskih skupin lahko traja predstavitev največ 3 minute, predlagateljeva pa 5 minut. Ali želi od predstavnikov predlagatelja za umik 2. točke dnevnega reda kdo besedo? Ne želi. / oglašanje iz dvorane/ Gospod Han, vi niste predstavnik predlagatelja. / oglašanje iz dvorane/ Ne, lahko govoriš kot predstavnik poslanske skupine oziroma lahko govorite, vendar vam bom dal besedo, ko pridete na vrsto. Tako. Ker za predstavnikom predlagatelja bom dal besedo oziroma sprašujem predstavnika Vlade iz Ministrstva za finance ali želi   (nadaljevanje) besedo. Zdaj prehajamo na stališča poslanskih skupin. Kolikor razumem gospod Han želi v imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov besedo. Gospod poslanec, imate besedo.
Ja, hvala lepa, predsednik. Geneza tega zakona je bila na takšen način narejena, da je v bistvu tudi na predlog Računskega sodišča smo šli v to prenovo te zakonodaje in se mi je zdelo to zelo modro. Na koncu koncev smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov to podpirali in tudi podpiramo. Seveda je jasno, da je prišlo do mnenja Zakonodajno-pravne službe in da bo potrebno verjetno nekaj amandmajev sprejeti, zato če bo, bom rekel, časovnica prava, mi zdaj ta umik sicer podpiramo, verjamem pa, da bomo v nadaljevanju znali, bom rekel ta zakon tako popraviti, da bo seveda napisan na kožo Računskemu sodišču in tudi v skladu z zakonodajo. Zato zaenkrat ta zakon mi… Oziroma podpiramo umik tega zakona.
Hvala gospod poslanec.  Naslednji se je prijavil za besedo poslanec Jože Lenart v imenu poslanske skupine. Izvolite, prosim.
Hvala lepa za besedo. Poslanska skupina LMŠ je proti umiku tega zakona iz naslednjega razloga. Ker je ta veljavni zakon sedanji bil sprejet že leta 2001 in je nujno potreben prenove, na kar opozarja samo Računsko sodišče in tudi ostala stroka. Omogočil bi bolj ekonomičen postopek revidiranja, uvedel poseben skrajšani postopek revidiranja, uveljavil bi tudi možnost, da Računsko sodišče ne izda porevizijskega poročila, če so si popravljalni ukrepi izvedeni zadovoljivo in še mnogo drugega. Z vsem tem bi se položaj Računskega sodišča kot neodvisne vrhovne revizijske institucije v Sloveniji okrepil in tako omogočil boljšo gospodarnost porabe javnih sredstev. A ni to tisto, k čemur v naši državi stremimo? Zato bomo pri umiku točke dnevnega reda nasprotovali, mislim… Tako. Hvala.
Hvala gospod poslanec. Gospe in gospodje, v imenu poslanske skupine želim tudi sam predstaviti stališče. Osnovni zakon ima 56 členov. Zakonodajno-pravna služba je na teh 56 členov podala pripombe k 38 členom zakona. Amandmaji, ki ji je vložila Poslanska skupina Liste Marjana Šarca zaobsegajo 34 členov predloga zakona. To je, mislim da tako pomembna materija in tako zahtevna materija, da je zadosten razlog, da to točko dnevnega reda umaknemo. Predvsem tudi zato, ker mislim, da je potrebno zlasti na področju 5. člena, 20. člena, ki govori o novih opredelitvah subjektov revidiranja na področjih od 30. člena, ki govori tudi nove zahteve o predložitvi podatkov in na področju 31. člena zakona, ki govori o dolžnosti tretjih oseb za predložitev podatkov, določene stvari še ponovno opredeliti in na ta način bom tudi glasoval za umik točke dnevnega reda.  Ne vidim nobenega interesa po dodatni razpravi, zato prehajamo na odločanje o predlogu, da se Predlog zakona o Računskem sodišču umakne z dnevnega reda današnje seje Odbora za finance. Začenjam glasovanje. Končujem glasovanje. Kdo je za? (14 članov.) Je kdo proti? (3 člani.) Ugotavljam, da je sklep sprejet in da je 2. točka dnevnega reda umaknjena iz seje odbora. Prehajamo na predlog za umik 3. točke dnevnega reda, to je »Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini.« Ali želi besedo predlagatelj zadeve? Vidim, da predlagatelja tudi ni prisotnega, tako da ne bo nič z besedo. Ali želi besedo predstavnica Ministrstva za finance? Ni potrebe. Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Gospod Han, izvolite.
Ja, tu pa je malo zdaj drugače. Jaz sicer ravno tako dolgo sem v tem parlamentu, da sicer ločim opozicijo, koalicijo,  (nadaljevanje) da vem, da ima opozicija zmeraj veliko idej kako svet obrniti na glavo in kako ga reševati, ko rataš koalicijski poslanec oziroma, ko rataš koalicija pa, bom rekel, so te rešitve, kar naenkrat izginejo iz dnevnega reda, ker niso, bom rekel na nek način, se ne izidejo.  Zdaj, mi imamo pred sabo recikliran predlog SDS. Kar se tiče Zakona o dohodnini gre za ključno rešitev z višjo na splošno davčne olajšave. Ko… Ne vem, 14 dni nazaj iz 190 milijonov evrov in pol smo sedaj koronavirus, pa vse težave, ki so, s tem se strinjamo, ni bilo nobenega problema najti in je to, bom rekel bila glavna tema, da je treba ljudem na tak način pomagati. Ne vem zakaj se ta zakon zdaj ne sprejme na tak način. Ker zdaj imajo drugi škarje in platno. Največji idiotizem pa je, se opravičujem, če so že proti, da ga zdaj umikamo z dnevnega reda. Potem dajmo bolj čisto varianto in ga okarakteriziramo kot neprimeren predlog oziroma kot predlog…
Da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
… da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. In je zadeva končana in boste lažje živeli in reševali svet po svoje. Ne pa, da ga umaknemo, ker to delamo zdaj v zadnjih dveh dneh in s tem »bremzamo« druge zakone, na primer Zakon za reševanje občin, ki bi pa lahko reševal nekatere problem pa, bom rekel, stojijo nekateri zakoni v vrsti. Ne govorim za ta zakon, ampak bodimo, bom rekel, vsaj malo imejmo čistega obraza, če smo že v tem parlamentu. In še enkrat, jaz sem imel takrat isto mnenje in ga imam danes. Ne podpiram tega zakona na ta način. Hvala lepa.
Hvala, gospod poslanec. Naslednji za predstavitev stališča poslanske skupine poslanec Luka Mesec. Izvolite, prosim.
Ja, hvala za besedo. Jaz tega zakona ne bi podprl nikoli, ampak ne podpiram pa umika tega predloga z dnevnega reda. Glejte, pač popolnoma neresno je, da predlagatelj, ki bo zdaj tudi finančni minister v kratkem postal, predlaga v opoziciji zmanjšanje tretjega največjega vira za proračun, to je dohodnina za praktično 20 odstotkov, ocene so 190 oziroma 2010 milijonsko zmanjšanje, ampak potem, ko se približa oblasti pa reče, uh, saj sem se samo hecal in zakon vzame iz obravnave in niti toliko ni, da bi prišel na to sejo in nam povedal zakaj ga umika. Pač, to je popolnoma neresno. Jaz bom glasoval proti umiku tega predloga z dnevnega reda enostavno zato, ker bi rad, da pride gospod Šircelj kot predlagatelj sem in pove pač kaj je delal v opoziciji in zakaj za tem ne stoji v koaliciji. Zakaj ne more kot finančni minister stati za predlogi, ki jih je zagovarjal v opoziciji. In tega niso predlagali prvič, to je bil sistematičen predlog SDS, ki so ga ves čas vlagali. Torej, naj pride sem in naj se sam distancira od tega predloga, ne bomo mu pa mi tukaj zdaj odnašali njegove odgovornosti in mu v bistvu pokrivali hrbta za neumnosti, ki jih je sam počel. Če je mož, bo stal za tistem kar je govori v opoziciji tudi zdaj, ko bo finančni minister. To je najmanj kar lahko od kredibilnega politika pričakujemo.
Hvala, gospod poslanec. Samo zaradi dejstvene natančnosti, predlagatelj zakona ni poslanec Šircelj, ampak poslanec Jože Tanko. Poslanec Šircelj se je za današnjo sejo opravičil, danes ob 16. uri pa imamo njegovo predstavitev kot ministrskega kandidata na seji Odbora za finance predvideno in mislim, da bo tam tudi prava priložnost, da se izpostavi zadeva, ki ste jo zdajle, gospod poslanec, izpostavili. Nadaljujemo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Gospod poslanec Marko Bandelli v imenu Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite, prosim.
Hvala, predsednik za besedo. Poslanska skupina SAB je absolutno proti umiku tega zakona. Zdaj, mi moramo razumeti kaj je tukaj 8 let dela za SDS-om v tem zakonu. Razumljivo je, da so vložili ta omenjen zakon, katerega cilj je bil zagotoviti višje neto plače. In tu mi vsi podpiramo, da bi bile višje neto plače. Noben ne nasprotuje temu. Želeli bi. Problem nastane, ko je posledica teh 190 milijonov, to pa je druga faza tega. To se pravi, tukaj moramo zelo dobro razmisliti. To je klasičen, čisto populistični predlog, ki so ga dali na mizo, ko so bili v opoziciji, zdaj pa v tem trenutku,  ko prehajajo v Vlado, ki so tik pred tem, bi pa vse te zadeve umikali. In takih so predstavljali vsak mesec. Tu imamo vsak mesec na mizi nekaj takega. Zdaj bomo videli koliko bo umaknjenih teh in koliko bo zdaj zdajšnja opozicija to spet ponovno predlagala koaliciji. Tako da bomo videli za kaj se gre. Mi razumemo to splošno olajšavo s 3 tisoč 500 na 4 tisoč 826. Vemo tudi zakaj, tudi… Zakaj… Koliko je denarna socialna pomoč, da tista je neobdavčena, da je praktično ta znesek olajšave nižji kot tisti, to se tudi strinjamo, ampak ne v tej obliki in zaradi tega bi mi želeli, da bi ta, ne odmaknili te točke z dnevnega reda prav zaradi tega, da bomo zavrnili zakon v taki obliki kot je opisan, ker ni sprejemljiv. Hvala lepa.
Hvala gospod poslanec.  Gospe in gospodje, prehajamo na odločanje o predlogu za umik točke dnevnega reda. Začenjam glasovanje. Končujem glasovanje. Kdo je za? (11 članov.) Je kdo proti? (8 članov.) Ugotavljam, da je sklep sprejet in na ta način ugotavljam, da je predlog 3. točke dnevnega reda umaknjen z današnje seje Odbora za finance.  Gospe in gospodje, tako PREHAJAMO NA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2020 IN 2021 TER IZREDNI USKLADITVI POKOJNIN. Predlagatelj zakona je Državni svet. K obravnavi te točke so vabljeni Državni svet, predstavniki, predstavnice Ministrstva za finance in Zakonodajno-pravne službe. Dodatno gradivo, ki smo ga prejeli k tej točki dnevnega reda je mnenje Vlade Republike Slovenije z dne 16. januarja 2020, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 25. februarja 2020 in dopis Zveze društev upokojencev Slovenije z dne 4. marca.  Rok za vlaganje amandmajev k predlogu zakona je potekel 5. marca letos in amandmaje so vložili Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek in sicer k 1. členu predloga zakona z dne 2. marca in spremembo z dne 10. marca. Prav tako Poslanska skupina SAB k 1. členu z dne 5. marca, Poslanska skupina Levica k 1. členu z dne 6. marca 2020, ta amandma ni bil vložen v skladu s Poslovnikom, zato je Poslanska skupina Levica predlagala tudi predlog za amandma odbora in sicer k 1. členu predloga zakona z dne 9. marca 2020. Gospe in gospodje, kot predsedujoči Odboru za finance predlagam, da se ta točka preloži na eno od naslednjih sej Odbora za finance in sicer dajem ta predlog v skladu s 74. členom Poslovnika Državnega zbora na glasovanje oziroma v odločanje. Odločali bomo v skladu z desetim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora, kjer je možno, da svoja stališča predstavijo predlagatelj, Vlada v kolikor ni predlagatelj in pa poslanske skupine. Enaka pravila veljajo, 5 minut za predlagatelja, 3 minute za Vlado v kolikor ni predlagatelj in za stališča poslanskih skupin. Ali želi besedo predlagatelj?  Gospod državni svetnik Branko Šumenjak. Izvolite prosim.
Branko Šumenjak
Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav. Zdaj, glede na to, da ste predlagali preložitev na naslednjo sejo…
Na eno od naslednjih sej.
Branko Šumenjak
…oziroma …/ nerazumljivo/ … Eno od naslednjih sej, jaz moram reči, da se s tem lahko tudi samo strinjam, ker dejansko to velja komaj v decembru letošnjega leta in je še dovolj časa, da se ta zadeva uredi tako kot smo jo mi v Državnem svetu predlagali.
Hvala, gospod državni svetnik. Ali želi besedo predstavnica Vlade? Ne želi. Ali želi besedo kdo od predstavnikov poslanskih skupin? Gospod Han v imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite.
Ja, super, no.  / smeh/  Zdaj, jaz predlagam, da pač tele hiringe naredimo, potem pa za ene 4 mesece zapremo ta Državni zbor, pa vse ugasnemo, vam damo možnost, da se ukvarjate s koronavirusom in s temi težavami, absolutno vas bomo podpirali, vse ostalo pa brez veze, da karkoli delamo, ker je vse kar smo do zdaj delali in kar ste predlagali, je zdaj kar naenkrat nemogoče speljati. Tako da, tudi Državni svet sem vesel, da je prišel do razmišljanj, da je treba malo pomagati. Verjetno zdaj vetov pa tega več ne bo, tako da tudi to je v redu, je pa malo, bom rekel, malo smešno vse skupaj. Hvala lepa.
Hvala, gospod poslanec. Naslednja je na vrsti poslanka Maša Kociper v imenu Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite, prosim.
Hvala lepa, predsednik. Ja, moram reči, da tudi jaz v imenu SAB in verjetno tudi državljank in državljanov pozdravljam kako je zdaj nenadoma postal Državni svet kooperativen. Jaz mislim, da je to v interesu države, jaz se strinjam s kolegom Hanom, tudi vetov ne bo več, tako da to zlizanost nove koalicije in Državnega sveta je prav lepo opazovati in mislim, da je v interesu normalnega delovanja države. Žal prejšnja koalicija ni imela te sreče in smo morali ves čas odločati o enih vetih. Jaz bom povedala v imenu Poslanske skupine SAB, da smo mi veseli, da se to preloži. Mi še vedno mislimo, da je ureditev kot je sprejeta popolnoma zakonita, lahko bi dali možnost Ustavnemu sodišču, da se enkrat za vedno o tem izjasni, to bi nam omogočilo tudi uskladitve in popravljanje pokojnin za tiste, ki so jih imeli po ZPIZ-2 bistveno manjše in jim je bila krivica narejena, samo z neenakim in verjetno nominalnim usklajevanjem bo njihove krivce možno popraviti. In če bi pustili ta zakon pri miru in pustili Ustavnemu sodišču presojo ali pri izrednih uskladitvah lahko določamo v nominalnih zneskih, pri rednih ne moremo, to nam je jasno, bi naredili en velik korak naprej pri reševanju teh zagat. Tako da mi v stranki SAB smo veseli, zakon velja kot velja, mislimo, da je povsem zakonit in pravilen in se s tem predlogom strinjamo. Hvala lepa.
Hvala, gospa poslanka. Naslednji za predstavitev stališča poslanske skupine, poslanec Jožef Horvat v imenu Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Izvolite, prosim.
Hvala lepa, gospod predsednik. Nova Slovenija podpira vaš predlog, gospod predsednik. Vesel sem, da je nekako soglasje k temu dal tudi državni svetnik gospod Šumenjak. Zdaj, te razprave, ki jih poslušam, ja, saj razumem, da boli, ampak mi nismo odstopili gospoda Šarca, on se je sam odstopil, gospodje, tako da… Mi pa imamo dolžnost, da oblast prevzamemo, da vodimo to državo. Malo berem statistike. Koliko je že gospodarska rast, koliko so prvi podatki za lansko leto? 2,4. Kar pomeni, da izredne uskladitve ne bo, mi pa jo želimo. Zato nam dovolite razmislek, da vidimo kaj je v državni vreči in da poskušamo najti neko rešitev, da bi tudi letos decembra upokojencem dali neko izredno uskladitev pokojnin. Ne me danes spraševati na kakšen način, kako, ampak to kar v tem zakonu piše in v obstoječem, kje je meja? 2,5 procenta gospodarke rasti. Res je, to, 2,4 so prvi podatki, lahko da bo 0,1 procenta plus oziroma odstotne točke plus ali pa tudi minus. Ampak piše, če bo presegla gospodarska rast 2,5 procenta. Tako da ne želim zdaj naprej nadaljevati. Naša želja je, želja Nove Slovenije je, da do izredne uskladitve pokojnin v letošnjem decembru pride, ampak dajte nam nekaj časa, da razmislimo kako bi to realizirali. Tako da danes, gospod predsednik, je veliko razlogov, da podpremo ta vaš predlog in ki je v tem trenutku tudi edini logični. Hvala lepa.
Hvala, gospod poslanec. Postopkovni predlog, poslanka Maša Kociper. Izvolite, prosim.
Ja, jaz pa bi glede na zadnjo razpravo predsednika NSi pa potem postopkovno predlagala, da se vendarle razmisli o tem predlogu za umik, kajti vidim, da je glavni razlog, da predstavnik koalicije ta umik podpira to, da bi radi znižali mejo pri kateri se gospodarska rast uskladi… Pri kateri se… / oglašanje iz dvorane./
Ne se prepirati, ne se prepirati, no, ne se prepirati…
…pokojnine uskladijo z gospodarsko rastjo in jaz bi opozorila, da imamo na današnjem odboru vložen amandma Poslanske skupine SAB, ki znižuje mejo za gospodarsko rast na 2,2 in v primeru gospodarske rasti 2,2 predvideva uskladitev pokojnin. Se pravi, točno to zaradi česar bi rada koalicija prestavila, lahko danes z že vloženim amandmajem SAB naredimo. Ta amandma je vložen. Znižuje gospodarsko rast na 2,2 in omogoča decembrsko uskladitev v vsakem primeru. Tako da predlagam, da …
Hvala, gospa poslanka.  Prehajamo na nadaljevanje stališč poslanskih skupin. Poslanec Jože Lenart v imenu Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. Prosim.
Ja, hvala lepa za besedo. Seveda v Poslanski skupini LMŠ se čudimo takšnim današnjim ukrepom, kajti uskladitev pokojnin je bila ena od največjih prioritet in največjih opozoril tudi s strani Desusa in teh, ki so se za to področje zelo zavzemali in zato nam je danes nerazumljivo, da danes umikamo to točko, da bi do tega prišlo in ne vem kaj si bo mislila ta javnost, ki je na to vezana, da danes pravzaprav nekateri obračate ploščo in tega ne bomo imeli na dnevnem redu. Hvala lepa.
Hvala, gospod poslanec. Ne gre za to, da tega ne bomo imeli na dnevnem redu. Gre samo za to, da to obravnavo in razpravo prestavimo na eno od naslednjih sej, najverjetneje na majsko.  Nadaljujemo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Poslanka Monika Gregorčič iz Poslanske skupine Stranke modernega centra. Prosim.
Hvala za besedo, predsednik. Tudi v SMC se strinjamo z vašim predlogom, da se današnja obravnava tega predloga zakona preloži na eno od naslednjih sej, bi pa na tem mestu v nekako pojasnilo danes že izrečenih stališč nekaterih poslanskih skupin samo želela spomniti zakaj ta zakon sploh moramo imeti in v naslednjem obdobju tudi obravnavati v Državnem zboru, namreč zato, ker so nekatere bivše koalicijske partnerice v okviru zakonodaje, sprejemanja zakonodaje vezane na proračun kar tekmovale kdo se bo bolj približal in bolj nagovoril populacijo upokojencev. S tega vidika je potem na predlog SAB obveljala inovativna pravna rešitev za izredno uskladitev pokojnin v absolutnih zneskih, kar je bilo direktno v nasprotju z 430. členom ZPIZ-2… / oglašanje iz dvorane./ Gospa Maša, dovolite, da dokončam. Ste pravnica, morala bi bolj poznati zakonske določbe kot jaz…
Samo trenutek, prosim, gospa Kociper. Poslanka Gregorčič ima besedo in prosim, da je ne motite pri njenem izvajanju. Izvolite.
S tega vidika je korektno, da nova Vlada, nov finančni minister naredi pregled javnofinančne situacije in nato potem ustrezno prilagodimo in popravimo, v SMC smo se vseskozi zavzemali, da mora tudi izredna uskladitev biti procentualno izražena, kajti le to odraža pravičnost in zaupanje v pokojninski sistem. Vemo, pokojninski sistem mora in je do zdaj temeljil, zaupanje temelji na vplačani višini prispevkov in dolžini pokojninske dobe. S tega vidika podpiramo umik, podpiramo pa tudi in pričakujemo nadaljnjo obravnavo potem, ko bo narejena nova javnofinančna ocena. Hvala.
Hvala, gospa poslanka. Gospe … A, pardon, vidim tamle še eno roko. V imenu Poslanske skupine Levica poslanec Luka Mesec. Izvolite, prosim.
Ja, hvala za besedo. Jaz, moje stališče oziroma tudi stališče Levice je, da je obstoječa ureditev boljša od te, ki jo bi uvedli s tem zakonom. Namreč obstoječa ureditev je, in tudi v Levici smo za to glasovali, vsakemu upokojencu namenila enak znesek dviga, 6,5 evrov. Ta zakon predlaga, da se gre nazaj na procentualne dvige. To je manj pravično iz dveh razlogov. Prvi je, da ko se podraži recimo cena kruha, se kruh podraži za pol evra za vse upokojence enako, ne glede na to ali ima nekdo 400 ali 2 tisoč evrov penzije. Ne podraži se za tistega s 400 evri za petkrat manj, kar v bistvu sporoča procentualni sistem. In drugič, ZPIZ ni edini financer pokojnin, ampak je tudi proračun. In proračun financira pokojnine zato, da rešuje predvsem socialno stisko upokojencev, če ne bi proračun financiral pokojnin, bi bila socialna slika med upokojenci še bistveno slabša, torej se ne moremo obračati edino na ZPIZ, ampak se je treba vprašati kaj je namen teh proračunskih sredstev, ki sofinancirajo izdatke za pokojnine. Iz navedenih dveh razlogov mi ne bomo nasprotovali prestavitvi obravnave, ker glede na glasove sumim, da bi bila danes sprejeta slabša rešitev, bi vas pa vse do naslednjič pozval, da razmislite o našem amandmaju, ki pa predlagani zakon Državnega sveta preoblikuje na način, da je boljši in bolj pravičen, odgovoriti tako na konceptualne zadržke, ki jih je izpostavila kolegica pred mano glede zavarovalniškega sistema, kot tudi uredi bistveno stvar, ki jo upokojenci potrebujejo in to je, da po skoraj desetletju odpravimo posledice varčevalnih ukrepov, zaradi katerih ima vsak upokojenec še vedno 5,7 odstotka nižjo pokojnino kot bi jo moral imeti, če varčevalnih ukrepov ne bi bilo, kar za povprečno pokojnino na leto znese 400 evrov. Mi te posledice z našim amandmajem odpravljamo in predlagam tako predlagatelju kot ostalim v dvorani, da do obravnave, ko jo bo predsednik uvrstil na dnevni red, razmislite o obeh ukrepih, se pravi o naši korekciji zavarovalniškega sistema in o tem kako odpraviti posledice varčevalnih ukrepov. Mislim, da tako javnofinančno kot gospodarsko je Slovenija v dovolj dobri kondiciji, da si to lahko privošči.
Hvala, gospod poslanec. Gospe poslanke, gospodje poslanci, prehajamo na odločanje o predlogu, da 1. točko dnevnega reda, razpravo in odločanje o tej točki prestavimo na eno od naslednjih sej Odbora za finance. Začenjam glasovanje. Končujem glasovanje Kdo je za? (11 članov.) Je kdo proti? (2 člana.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. O terminu za obravnavo predloga zakona boste obveščeni naknadno. Zaključujem 1. točko in 20. sejo Odbora za finance.