Število izgovorjenih besed

Felice Žiža
502%
502
5662.92222222222%
5663
28451%
Andrej Hoivik
28451

Povprečno število govorov na sejo

Felice Žiža
0.125%
< 1
2.15934499328978%
2
18.0833333333333%
mag. Urška Klakočar Zupančič
18

Raznolikost besedišča

Felice Žiža
0.0617039343334277%
0,06
0.0200969895641487%
0,02
0.280876494023904%
Mateja Čalušić
0,28