Največkrat glasujejo enako

Najmanjkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

Jelka Godec
20.110847189232%
20 %
16.3064960351407%
16 %
41.0926365795724%
dr. Anže Logar
41 %