Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
11. 4. 2024, 25. redna seja (Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide)
ZA

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Glasovanje o delih predloga akta

Sprejet
Vzdržan

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K poglavju 5. Viri 5. 04. 2024 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
Vzdržan

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K poglavju 4. Kratice 5. 04. 2024 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
Vzdržan

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K podpoglavju 3.7. Izboljšana organizacija področja preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, človeški in finančni viri za trajnostno delovanje sistema ter okrepljeno in usklajeno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov 11. 04. 2024 [24 - Odbor za delo; družino; socialne zadeve in invalide]

Sprejet
Vzdržan

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K podpoglavju 3.6. Zagotovljeni kakovostni podatki o nasilju v družini in nasilju nad ženskami 11. 04. 2024 [24 - Odbor za delo; družino; socialne zadeve in invalide]

Sprejet
Vzdržan

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K podpoglavju 3.5. Izboljšani, posodobljeni ali nadgrajeni predpisi na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter pomoči žrtvam tovrstnega nasilja, z vključitvijo vidika spola 5. 04. 2024 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
Vzdržan

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K podpoglavju 3.4. Ničelna stopnja tolerance do nasilja v družini in nasilja nad ženskami, velika ozaveščenost družbe na tem področju in preventivno delovanje 11. 04. 2024 [24 - Odbor za delo; družino; socialne zadeve in invalide]

Sprejet
Vzdržan

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K podpoglavju 3.3. Visoko strokovno usposobljen kader, ki se pri svojem delu srečuje s problematiko nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter žrtvami tovrstnega nasilja 5. 04. 2024 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda; SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov; Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
Vzdržan

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K podpoglavju 3.2. Izboljšana obravnava, položaj in zaščita žrtev nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter izboljšani postopki (prakse) urejanja te problematike 11. 04. 2024 [24 - Odbor za delo; družino; socialne zadeve in invalide]

Sprejet
Vzdržan

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K podpoglavju 3.1. Raznoliki, trajni, kakovostni in široko dostopni socialnovarstveni in drugi programi pomoči žrtvam nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter programi, namenjeni povzročiteljem nasilja v družini in nasilja nad ženskami 11. 04. 2024 [24 - Odbor za delo; družino; socialne zadeve in invalide]

Sprejet

Največkrat glasujejo enako

Najmanjkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

Zoran Mojškerc
23.0769230769231%
23 %
14.1967321626576%
14 %
40.3394255874674%
Janez (Ivan) Janša
40 %