Osnovne informacije

: SDS
Prejel 4580 glasov v okraju Logatec
: 1
: zaposlen na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
: diplomirani pravnik
: 46 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

11. 3. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s podeljevanjem koncesij za rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin
12. 2. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z izkopom v peskokopu Smolevec
30. 11. 2023
21. 11. 2023
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s pravniškim državnim izpitom
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z sanacijo športnih objektov po poplavah
17. 11. 2023

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Zoran Mojškerc
32%
32
37.9325842696629%
38
300%
Anja Bah Žibert
300

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Zoran Mojškerc
79.7086368366285%
80 %
87.290163602989%
87 %
99.6610169491525%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva