Lucija Tacer

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 5099 glasov v okraju Ljubljana Vič - Rudnik III
: 1
: študentka
: univerzitetna diploma na Univerzi Vanderbilt
: 27 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

29. 4. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi z Istanbulsko konvencijo
19. 3. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s spodbujanjem mladih k diplomatskem poklicu
31. 1. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
5. 12. 2023
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s prenovo kazenskopravne zakonodaje
15. 9. 2023
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z institutom sledenja

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Lucija Tacer
16%
16
38.1123595505618%
38
300%
Anja Bah Žibert
300

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Lucija Tacer
92.3532313764183%
92 %
87.290163602989%
87 %
99.6610169491525%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva