Tomaž Lah

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 6226 glasov v okraju Maribor I
: 1
: Agencija za energijo, Maribor
: univerzitetna diploma na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
: 58 let
:

Zadnje aktivnosti

29. 9. 2022

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Tomaž Lah
0%
0
0.788888888888889%
< 1
17%
Eva Irgl
17

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Tomaž Lah
99.5215311004785%
100 %
86.366163454523%
86 %
100%
Soniboj Knežak
Miha Lamut
Aleš Rezar
mag. Franc Props
Gašper Ovnik
Monika Pekošak
dr. Matej Tašner Vatovec
100 %

Članstva