Tomaž Lah

Svoboda

koalicija

Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
Brez glasu
29. 9. 2022, 2. redna seja (Državni zbor)
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - Amandma: K 13. členu 20. 09. 2022 [V - Vlada]

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - Amandma: K 2. členu 20. 09. 2022 [V - Vlada]

Sprejet
ZA

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
ZA

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
ZA

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence - Uskladitveni amandma: K 25 . členu 29. 09. 2022 [Godec Jelka, Bah Žibert Anja, Breznik Franc, Černač Zvonko, Furman Karmen, Gladek Rado, Grims Branko, Helbl Alenka, Hoivik Andrej, Irgl Eva, Janez (Ivan) Janša, Jelen Jožef, Jeraj Alenka, Kaloh Dejan, Kepa Franci, Krivec Danijel, Lenart Jožef, Lep Šimenko Suzana, Lisec Tomaž, Logar Anže, Magyar Janez, Mahnič Žan, Mojškerc Zoran, Podkrajšek Bojan, Rosec Franc, Šturbej Anton, Tanko Jože]

Sprejet
ZA

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence - Evidenčni sklep da se tretja obravnava opravi na isti seji 29. 09. 2022

Sprejet
ZA

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence - Amandma: K 53. členu 20. 09. 2022 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet

Najmanjkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

Tomaž Lah
1.43540669856459%
1 %
16.1429151870778%
16 %
67.3306772908366%
Janez (Ivan) Janša
67 %