Število izgovorjenih besed

mag. Branko Grims
21126%
21126
4692.24444444444%
4692
27127%
Janja Sluga
27127

Povprečno število govorov na sejo

mag. Branko Grims
4.88888888888889%
5
2.04311050242423%
2
18%
Tereza Novak
18

Raznolikost besedišča

mag. Branko Grims
0.000363584110477161%
< 0,01
0.01951109217247%
0,02
0.280876494023904%
Mateja Čalušić
0,28