24. izredna seja

Državni zbor

14. 11. 2022

Transkript seje

Sejo je vodila podpredsednica mag. Meira Hot.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 24. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena, prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanc: Andreja Rajbenšu, dr. Anže Logar, Franc Breznik, Franc Rosec, Janez Magyar, Jernej Vrtovec, mag. Dejan Kaloh, mag. Janez Žakelj, mag. Matej Tonin, mag. Urška Klakočar Zupančič, Martin Marzidovšek, Suzana Lep Šimenko, Zoran Mojškrc.

Na sejo so bili vabljeni predstavniki Vlade. Vse prisotne prav lepo pozdravljam.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 24. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v ponedeljek, 14. novembra, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nismo prejeli. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje, poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in poslancev, za je glasovalo 72, proti 1.

(Za je glasovalo 72.)(Proti 1.)

Ugotavljam, da je dnevni določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O DOHODNINI.

Ker je bil 6. oktobra 2022 vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino Predloga zakona o spremembah Zakona o dohodnini, je Državni zbor moral pri odločanju o primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo na 19. izredni seji 6. oktobra 2022 upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kar pomeni, da je moral zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločiti, preden odloči o primernosti Predloga zakona o spremembah Zakona o dohodnini za nadaljnjo obravnavo. Zbor kasneje na 23. izredni seji 11. novembra 2022 ni sprejel predloga za razpis posvetovalnega referenduma o navedenem zakonu. Zato zdaj prehajamo na odločanje o primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo.

Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Glasujemo. / oglašanje iz dvorane/ Gospod Horvat, obrazložitev glasu, izvolite. V imenu poslanske? Izvolite.

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Gospod minister, lepo, da ste z nami- Kolegice in kolegi.

Poslanska skupina bo glasovala za predlog sklepa, ki pravi, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Po tehtnem premisleku smo se v Novi Sloveniji odločili in v državnozborsko proceduro predložili ta predlog zakona. Zakaj? Zato, ker se soočamo vsi mi, gospodinjstva, družine, prav vsi mi državljanke in državljani z izjemno draginjo, z inflacijo na splošno, z veliko negotovostjo. Ne vemo, kaj nas čaka v naslednjem letu, o tem, o tej negotovosti vsi govorimo in želeli smo z zelo enostavno rešitvijo zaščititi proračune družin, slovenskih družin oziroma gospodinjstev. Na ta način, da bi dvignili znesek splošne olajšave oziroma znesek olajšave za vzdrževane družinske člane. Vlada je izračunala, da bi to pomenilo, da v proračunih slovenskih gospodinjstev ostane približno 39 milijonov. Če je to veliko, ne vem, boste čez par minut oziroma čez nekaj trenutkov odločili.

Če država ne more zagotoviti za slovenska gospodinjstva na letni ravni, da bi blažila draginjo, 39 milijonov, potem te države, ta država ni dobro vodena in če pogledate podatke s katerimi, ki jih dobivamo iz Bruslja, potem lahko spremljate, kakšna bo gospodarska rast naslednje leto ali pa, da sem bolj konkreten, kaj v letošnjem letu poganja gospodarsko rast. Gospod minister se bo strinjal, med drugim tudi zasebna potrošnja in teh 39 milijonov, kaj bi pomenilo? Ja, saj to bi ljudje potrošili, to je en del te zasebne potrošnje in s tem bi gotovo prispevali tudi h gospodarski rasti, vsaj delno.

Tako da, kolegice in kolegi, mi smo, še enkrat ponavljam, tehtno razmislili o tem predlogu zakona, bil bi dobrodošel za slovenska gospodinjstva, za slovenske družine, torej za tiste dohodninske zavezance, / znak za konec razprave/ ki vzdržujejo družinske člane in mi bomo seveda ta predlog sklepa podprli.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

želi še kdo obrazložiti glas v imenu poslanske? V svojem imenu…? Andreja Živic v svojem imenu potem.

Ja, hvala za besedo.

Prav ne morem biti tiho, tudi če je toliko ura. Gospod Horvat, toliko imate za povedati kaj vse bi naredili in kaj bo Vlada in kaj ni Vlada. Vlada je tehtno premislila in vložila svoj predlog in smatramo, da je ta primeren. Ne moremo, ne moremo mimo tega, da so vaši predlogi, rast gospodarstva, nekaj. Slučajno sem prebrala, da tudi ste obljubil neke dinamične izračune, ki nikoli niso prišli na mizo. So prišli? Hvala.

Poslanska skupina bo proti predlogu.

Ja, saj preden nadaljujete s postopkovnim, sem slišala proteste, ampak nisem želela kolegici vstopiti v besedo. Namreč kolegica, med obrazložitvijo glasu se ne polemizira, se ne razpravlja, ampak se samo obrazloži, zakaj boste ali pa ne boste glasovali za predlagani sklep.

Postopkovno, gospod Horvat.

Hvala lepa, gospa podpredsednica.

Enako razmišljava. Kolegici bi rad povedal, da obrazložitev glasu pomeni, da se poslanec ukvarja s svojim glasom. To je povedal dr. Milan Brglez, vaš predsedniški kandidat.

Zdaj, postopkovni, ta, je bil seveda nepotreben, glede na to, da sem kolegico sama kot predsedujoča že, ne bom rekla poučila, ker je to grd izraz, ampak samo informirala o podrobnostih Poslovnika.

Želi še kdo obrazložiti svoj glas? (Ne.)

Torej prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 25, proti 50.

(Za je glasovalo 25.) (Proti 50.)

Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 24. izredno sejo Državnega zbora.

Hvala lepa, lahko noč!