13. nujna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

15. 11. 2022

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam!

Pričenjam 13. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Na seji kot nadomestni članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo: gospa Lucija Tacer nadomešča gospo Terezo Novak, gospod Franci Kepa nadomešča gospoda Žana Mahniča in gospod Matej Tašner Vatovec nadomešča gospo Natašo Sukič. Ker k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik zadeve, je določen dnevni red seje, kot je bil opredeljen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA TEMATIKE UKREPI ZARADI NAČRTNEGA STOPNJEVANJA SOVRAŽNOSTI, SPODBUJANJA NASILJA TER NAPADOV PROTI POSAMEZNIKOM NA PODLAGI NJIHOVIH VREDNOT, PREPRIČANJ ALI SVETOVNEGA NAZORA.

Zahteva Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke za sklic nujne seje z dne 2. 11. 2022 je bila objavljena na spletnih straneh Državnega zbora sklica. Na mizo smo prejeli še dva predloga sklepov s strani koalicijskih poslanskih skupin.

K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni: gospa Jelka Godec, predstavnica vlagatelja zahteve, predsednik Vlade dr. Robert Golob, ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar in v. d. generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav.

Za uvodno predstavitev zahteve za sklic današnje seje odbora dajem besedo predstavniku vlagatelja, gospodu Franciju Kepa.

Postopkovno, gospod Vatovec.

Ja, najlepša hvala, predsedujoči.

Lep pozdrav vsem!

Jaz bi v bistvu imel postopkovni predlog za predlagatelje, ki je čisto dobronameren glede na resnost tematike, ki jo predlagajo za obravnavo na tej seji odbora. Zdaj, iz naslova, ki je sicer nekoliko zapleten, lahko na hitro potegnemo sklep, da bi danes morali razpravljati o sovražnem govoru, o nevarnem govoru in njegovih posledicah, ki jih ima za družbo. Tudi sklepi, ki jih predlagatelji predlagajo, predvsem tisti, ki se nanašajo na predhodne sklepe, sprejete na tem in na Odboru za pravosodje, govori o tem, da je to vprašanje, ki presega zgolj pristojnosti Odbora za notranje zadeve in javno upravo in se dotika vsaj še področja, ki so matična na Odboru za pravosodje oziroma Ministrstva za pravosodje. In bi predlagateljem predlagal, da se ta seja danes prekine in da skličemo skupno sejo več odborov, ki so pristojni za to, če smo iskreni v naših namenih, da se spopadamo s problemom sovražnega govora, ki ima, pa ne samo v zadnjem času, ampak kar nekaj let že resne učinke v družbi vsak dan. Tako še enkrat zelo dobronameren predlog, da se sejo prekine in da se skliče skupno sejo vsaj dveh odborov, če ne treh, morda tudi Odbora za kulturo, na katerem bi obravnavali problematiko sovražnega govora z več vidikov, tudi pristojnosti. Če govorimo o ukrepih, zagotovo ni Ministrstvo za notranje edino, ki lahko predlaga ukrepe. S tega vidika bi to lahko bila samo poostrena represija ali pa poostreno delovanje policije. Mislim pa, da imamo morda nekaj več manevrskega prostora tudi na področju kazenskega prava pa ostalih predpisov.

Seja je bila sklicana na podlagi 48. člena poslovnika, zato tudi predlagam, da sejo nadaljujemo.

Besedo dajem… / oglašanje v dvorani/ Postopkovno.

Ja predsedujoči, zdaj pač razumem, da ste se odločili, da sejo nadaljujemo, jo bomo pač nadaljevali. Vendar pa se mi je zdelo, če je res bil ta dobronamerno predlagan predlog s strani Levice, da bi mi kot predlagatelji potem ponovno sklicali sejo z ostalimi vabljenimi. Ne vem, morda bi bila res to dodana vrednost, mi bi podprli. Ampak predsednik se je že odločil in zdaj nima smisla, da okoli tega še telovadimo. Je pa nekaj, kar nekako vseskozi izpuščate. Mi se danes ne želimo pogovarjati samo o sovražnem govoru, mi imamo v Ustavi tudi zelo pomembno ustavno pravico, borba proti razpihovanju sovraštva in sovražnosti. Tudi o tem se moramo pogovarjati. Sovražni govor je eno, razpihovanje sovraštva in sovražnost, ki se manifestira tako in drugače in je že presegla samo besede, imamo že tudi fizične napade, pomeni, da je ta zadeva širša. Mi sicer nismo imeli proti temu predlogu nič, ampak predsednik je zdaj tako odločil in zdaj pač nima smisla, da res okrog tega zdaj še karkoli rečemo. Se vam pa zahvaljujemo za ta konstruktiven predlog, ki morda bi lahko koristil. Mislim, da Odbor za kulturo morda ne toliko, vsekakor pa Odbor za pravosodje, ker so bili že podobni sklepi sprejeti in bi lahko tudi videli, kaj se na tem področju sploh dogaja. Namreč, jaz se vsekakor bojim, da se vsi vrtimo samo okoli sovražne besede ali pa sovražnega govora, ki niti ni natančno opredeljen. Ne govorimo pa o sovraštvu in pa razpihovanju sovraštva, ki ima že tudi fizične napade. Tako bi zagotovo bila morda takšna seja tudi koristna; lahko jo pa še skličemo v prihodnje.

Postopkovno, kolegica Tamara Vonta.

Hvala lepa.

Jaz bi pa morda glede na slišano vseeno predlagala, če bi lahko o tem predlogu glasovali. Namreč, zdi se mi, da če bomo ostali danes samo ob tem, mislim, če se bomo pogovarjali samo o represivnih ukrepih, ampak mi vendarle vemo, da se sovražnega govora in tudi tako imenovanega nevarnega govora, ki vodi k nestrpnosti do drugačnih, predvsem do ranljivih skupin, moramo lotiti oziroma lotevati horizontalno, torej na področju več ministrstev. In se mi zdi, da bi bilo zelo smiselno, da bi res naredili eno sejo, ki bi bila – jaz bi sicer predlagala, da bi bil vključen tudi Odbor za kulturo. Zakaj? Zato, ker so ravno mediji, pa recimo, da pogojno rečemo, da so tudi družabna omrežja ali pa družbena omrežja, kakorkoli, del tega sveta, kajne? tisti ki širijo ta sovražni govor, lahko in imajo zelo velik doseg.

Tako da jaz bi predlagala, če lahko o tem predlogu vendarle glasujemo.

Hvala lepa.

Hvala.

Na podlagi 73. člena Poslovnika prekinjam sejo za 15. minut. To pomeni, da bomo nadaljevali ob 10 do petih, 16.50. / izklop mikrofona/

Samo malo, ali imamo mi prekinitev seje ali ne? (Da.)

Potem prosim, da se seja prekine in se pogovorimo.

Hvala lepa.

Seja je prekinjena do 16.50.

PODPREDSEDNIK TEODOR URANIČ: Nadaljujemo sejo.

V zvezi z obravnavo 1. točke dnevnega reda predlagatelj zadeve predlaga, da se na podlagi prvega odstavka 74. člena poslovnika razprava in odločanje o navedeni zadevi preloži na eno naslednjih sej odbora.

Želi besedo predstavnik predlagatelja preložitve? Gospa Anja Bah Žibert.

Hvala lepa, predsedujoči, za besedo.

Najprej moram povedati, da me veseli, ker se mi zdi, da morda pa bomo le uspeli narediti tudi korake naprej k temu, da zaustavimo razpihovanje sovraštva in netenje sovraštva po Sloveniji, ki ima že, kot sem povedala, tudi fizične napade ljudi na posameznike, na posamezne skupine. Tako verjamem, da bomo morda s tem, ko bomo to sejo preložili in sklicali širšo sejo, naredili res konkretno razpravo in sprejeli sklepe, ki bodo dejansko to ustavno kategorijo zaščitili.

Hvala lepa.