18. nujna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

15. 3. 2023

Transkript seje

Članice in člane obeh odborov, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam!

Pričenjam 20. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor!

Obveščam vas, da kot nadomestni članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo: Tereza Novak, ki nadomešča Tomaža Laha, Anja Bah Žibert, ki nadomešča Zvoneta Černača, in Aleksander Reberšek, ki nadomešča mag. Janeza Žaklja.

Besedo sedaj, aha, še eno pooblastilo sem pravkar prejela, in sicer Jonas Žnidaršič nadomešča Predraga Bakovića.

Besedo sedaj dajem predsednici Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Tereziji Novak, ki bo v nadaljevanju vodila današnjo skupno sejo obeh odborov.

Hvala lepa.

Tudi v mojem imenu pozdravljam vse članice in člane obeh odborov in vse vabljene in vse prisotne!

Pričenjamo še 18. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Ob tem obveščam o nekaj pooblastilih: poslanka Nataša Avšič Bogovič nadomešča poslanko Tamaro Vonto, poslanec Miha Lamut nadomešča poslanko Sandro Gazinkovski, poslanec Franc Props nadomešča poslanko Tamaro Kozlovič, poslanec Franc Rosec nadomešča poslanca Žana Mahniča, poslanec Aleksander Reberšek nadomešča poslanko dr. Vido Čadonič Špelič in poslanec Lenart Žavbi nadomešča poslanko Janjo Sluga.

Prehajamo na določitev dnevnega reda. S sklicem ste prejeli dnevni red današnje seje in ker k temu dnevnemu redu ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik zadeve, je določen dnevni red, kot je bil opredeljen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - UKREPANJE ZA ZAŠČITO PITNE VODE NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA VODONOSNIKA IN ZLORABA MOČI TER UPORABA NASILJA PRI TEM.

Zahteva Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke z dne 6. 3. 2023 je objavljena na spletnih straneh Državnega zbora.

Zaradi večjega števila vabljenih vas obveščam, da so vabljene osebe na sejo razvidne iz sklica in dodatnih vabil, tako da vseh ne bom naštevala.

Za uvodno predstavitev zahteve za sklic današnje seje pa dajem besedo predlagateljici, poslanki Anji Bah Žibert.

Izvolite.

Obe predsedujoči, lepo pozdravljeni!

Spoštovani gostje in gostje, kolegice poslanke in poslanci!

Današnja seja pravzaprav sploh ne bi bila potrebna, če bi v tej državi pristojne institucije in organi delovali v skladu z zakonodajo in tako, kot je treba. Če bi vse to bilo, današnja seja pravzaprav sploh ne bi bila potrebna, kajti ne bi govorili o spornem kanalu C0.

Gradnja tako imenovanega kanalizacijskega kanala C0 nad vodonosnikom Kleče pravzaprav že dlje časa vznemirja prebivalce Ljubljane, pa tudi širšo javnost. Glede na vsa znana dejstva gre za tempirano ekološko bombo, saj je ogrožena voda za 300 tisoč in več prebivalcev. Zadeva se je pravzaprav zaostrila pred kratkim, ko je župan Jankovič, - ki smo ga danes mimogrede tudi vabili, ampak njemu se ne zdi pomembno priti na takšno sejo, - začel graditi naprej, čeprav za to nima ustreznih dovoljenj. Skratka, dopušča se nekomu nekaj, kar ne bi smelo biti.

Zadeva, spoštovani, pa je dobila še nove razsežnosti. Tisti, ki se borijo za svojo lastnino, za svoja zemljišča v skladu s 33. členom Ustave in tisti, ki se borijo za čisto pitno vodo, ki smo jo vnesli tudi v Ustavo, torej gre za 70.a člen Ustave, jih policija in neka najeta varnostna služba s strani župana dobesedno pretepa in to se dogaja pred našimi očmi. Skratka, govorimo o okoljevarstvenem problemu, če tako rečem, ki pa je dobil nove razsežnosti še na, bi rekla, varnostni problem.

Če najprej nekoliko izpostavim samo okoljevarstveno problematiko izgradnje. Poznavalci razmer že dlje časa opozarjajo, da je celotni način, kako se je Mestna občina Ljubljana lotila pridobivanja ustrezne dokumentacije, pogodb in soglasij, povsem netransparenten. Izgradnja ima cel kup pomanjkljivosti. In naj vas spomnim, spoštovani, da smo v tej dvorani leta 2019 opravili razpravo o tej problematiki in s 67. glasovi za in nobenim proti, sprejeli konkretna priporočila oziroma konkretne sklepe.

Danes bom izpostavila samo enega, ker se mi zdi ta ključni tudi za vse ostale. Takrat smo sprejeli, spoštovani, »Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bodo pridobitve vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje zadržal oziroma ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježic.«

A kaj je danes? Gradnja se nadaljuje. Skratka, ne spoštuje se niti sklepov, ki jih je sprejel ta Državni zbor. Kot vsi vemo, ni narejena presoja vpliva na okolje. Pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja ni, na podlagi katerega se v skladu z zakonom lahko opravi poseg, torej gre za nezakonito početje.

Naj mogoče ta trenutek spomnim na, bom rekla, odločitev Ministrstva za okolje in prostor iz 7. 12. 2022, ki je izdalo 27 zahtev, kaj vse mora Mestna občina Ljubljana še narediti, da pride do ustreznih soglasij. Tukaj je tale dokument, kot sem povedala, 27. točk. Med njimi, naj vas spomnim, da niso narejene, kar se tiče alternativnih rešitev, predvsem v zvezi z gradnjo kinete in tukaj je poziv, da se upoštevano navedeno dopolni, tega ni. Potem imamo tudi, kar se tiče samih podatkov o izvedbi presoje vplivov z vidika vpliva posega na podnebne ranljivosti posega do podnebnih sprememb, se pravi, tudi teh zadev ni urejenih. Prav tako ni narejena končna analiza tveganja, narejena je samo delno. Prav tako se pravi ni nekaterih, kar se tiče vgradnje kinete in vsega tega, ni zgrajeno v skladu s standardi ISO 16134 in tako naprej. Skratka, ogromno je teh pomanjkljivosti, ne bom vseh naštevala, ampak dejstvo je, da je bilo tukaj naloženo kaj vse je potrebno spremeniti in dopolniti. Že to samo po sebi, da je toliko tega, kaže na to, kako slabo so ti postopki potekali. Potem je za to pomemben tudi dokument, zapisnik o inšpekcijskem nadzoru, o pravnem, kjer se jasno izkaže, da so postopki, ki bi morali potekati v skladu z ZUP niso dogajali in da so se zadeve vršile nezakonito in nepravilno. Tukaj je ta inšpekcijski zapis, ki zahteva, da se pač poročilo seveda dopolni, ampak hkrati pogovori, kaj vse je bilo v upravni enoti narejeno narobe. Spoštovani, narobe in to v odnosu do državljank in državljanov. Po mojih informacijah in mojem znanju na Evropskem sodišču, če bi zadeva prišla do tja bi bil dovolj samo ta zapisnik in zadeva bi padla, kajti kršene so bile osnovne pravice, kar se tiče ZUP-a, se pravi, Zakona o upravnem postopku. Še več. Imamo tudi dokument 6. 3., kjer ministrstvo pač zadevo predaja Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in energijo in naravne vire in prostor, ker je jasno ugotovljeno, spoštovani, poslušajte me, kajti tukaj govorim o zemljiščih, ki so v lasti državljank in državljanov. V zvezi z navedenim bi želeli opozoriti na 63. člen zakona, ki določa, da nosilec posega lahko izvede poseg le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, ki pa v danem primeru ni bilo izdano. Čisti dokaz, da gre za nezakonito delovanje, spoštovani, a gradi se naprej. Seveda so o tej zadevi govorili številni. Zadeve ste poskušali pred časom obelodaniti tudi na seji mestnega sveta, žal so z valjarjem večine, se pravi, z Listo Zorana Jankoviča in pa seveda Svobodo in tistimi, ki niso pač povzročili nesklepčno sejo in do te razprave ni prišlo, ampak bi bila zelo pomembna. Naj povem, da je tudi obelodanjen dokument iz februarja 2023, se je ugotovilo, da je cirka 300 metrov kanalizacijskega / nerazumljivo/ poteka po privatni parceli brez gradbenega dovoljenja. Se pravi, danes lahko nekdo pride k vam na vrt in vas začne kopati in noter pač polagati neke cevi in vi, ko boste hoteli zaščititi svojo lastnino, bo prišla policija ali pa neka varnostna služba, vas bo namlatila, odpeljala in delala naprej. To je ravno tako, spoštovani. Naj spomnim, da so nevladne organizacije, nekateri ste tudi prisotni: in posamezniki, posamezni strokovnjaki opozarjali na negativne posledice, ki jih ima gradnja kanala CO. Nevarnost gradnje na potresnem območju, tudi to ni, se pravi, tudi ta zadeva ni dokončno urejena, gre samo za en del, ne pa popolnoma. Zadeva poteka, se pravi, gradnja čez vodovarstveno območje, odsotnost garancije za popolno nepropustnost cevi s fekalijami, obrambne ogroženosti prestolnice, s prebojem vojaških sredstev bi hitro ogrozili oskrbo prestolnice s pitno vodo itn. Veliko so te nevladne organizacije in ostali strokovnjaki opozarjali, ampak jaz se v to ne bi spuščala. Danes, kot rečeno, so nekateri z nami in bodo več o tem povedali sami.

Je pa mogoče pomembno še poudariti sklep Agencije Republike Slovenije za okolje iz leta 2021, kjer je razvidno, da je sprejela odločitev, ki nalaga celovito presojo vplivov na celotni trasi. Se pravi celovito presojo vplivov na celotni trasi, s tem pa je bila gradnja zaustavljena in tudi pridobitev manjkajočih gradbenih dovoljenj. Se pravi, takrat je bilo ustavljeno, zdaj se pa zadeva nadaljuje. S tem je Agencija Republike Slovenije za okolje prepoznala, da je bil način pridobivanja gradbenih dovoljenj po posameznih parcelah - dobro veste o čem govorim - izogibanje enovitemu gradbenemu dovoljenju. Pridobivanje posamičnih gradbenih dovoljenj je bilo izogibanje celoviti presoji vpliva na okolje na celotni trasi, saj majhne parcele take presoje niso zahtevale. Se pravi, šlo se je za, bi rekla, izogibanje zakonodaji in iskanje načina kako izobiti tisto kar bi v skladu z zakonom moralo biti.

Oglasil se je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je dne 31. aprila 2020, izdal negativno mnenje, ki izpostavlja neustreznost trase kanalizacije, možnost onesnaženja vodonosnika in s tem ogroženo oskrbo vseh prebivalk in prebivalcev Mestne občine Ljubljana, možnost razširitve nalezljivih bolezni ter drugih bolezni zaradi pomanjkanja vode. Toliko s strani inštituta. Jaz sem zdaj na kratko orisala okoljevarstveni problem.

Prej sem pa povedala, da imamo še drugega. Se pravi, da se na eni strani gradi brez zakonske podlage, na drugi strani pa se pošilja nad prebivalce policijo in varnostno službo. Naj spomnim, da je predsednica tega Državnega zbora kmalu po začetku mandata izjavila, da se bo prva oglasila, če se bo poslalo policijo nad protestnike, in da nihče ne bo preganjal protestnike. Kaj pa je danes? Jaz nobene reakcije nisem slišala. Vam pa lahko povem, da sem sama zastavila poslansko vprašanje po tistem, ko se je, bom rekla, zgodil ta prvi incident, ko so policisti pretepli lastnika zemljišč in sem vprašala, kako in kaj s tem postopkom. In naj vam povem, da je to približno tako, da je policija v bistvu zaščitila močnejšo stranko, Mestno občino Ljubljana, ne da bi preverila, ne da bi preverila za kaj gre in kje se to dogaja, in je v bistvu zaščitila tistega, ki posega v okolje nezakonito in napadla tistega, ki je branil svojo lastnino. Prav sem tako vprašala o samem postopku, glede na to, da je bilo tam nekaj posameznikov in res en kup policistov in dobila sem odgovor, da je sicer policija ukrepala v skladu z zakonom, vendar je bila izvedba izpeljana nestrokovno. Se pravi, fizično postopanje policije je bilo izpeljano nestrokovno. Jaz upam, da veste kaj to pomeni? Če rečem po domače, nekdo jih je dobil in jih na ta način ne bi smel. Skratka, to je bil ta tako imenovani prvi incident. Zadnji takšen incident se je zgodil v soboto, 25. februarja 2023, ko so skušali lastnika zemljišč odstraniti s silo, pri tem je seveda prišlo do spopada z zasebno varnostno službo, ki je seveda bila najeta s strani župana. Dve osebi sta zaradi nasilnega ravnanja varnostnikov potrebovali zdravniško pomoč. Spoštovani, takole so te zadeve izgledale na samem terenu! Se vam zdi ta oseba, varnostnik - po čem lahko sklepamo, da je varnostnik? Niti nekega / nerazumljivo/ ne nič nima, da gre za varnostno službo. Nenavadno, vendarle varnostna služba se mora vedeti, da je, ampak tako je to potekalo in ljudje so potrebovali zdravniško pomoč. Se pravi, ni šlo za to, da bi bili poškodovani policisti, kot je bilo to pri izgredih petkovih, ampak so bili poškodovani lastniki parcel.

Skratka, poglejte, jaz sem pač zdaj nanizala en kratek, bi rekla, vidik, zakaj je potrebna današnja seja, zakaj je potrebno sprejeti še določene sklepe in upam, da bomo vendarle imeli pamet na pravem mestu in te sklepe tudi podprli. Naj povem, da smo pri samem sklicu že navedli konkretne sklepe, ki ste jih dobili, spoštovane članice in člani, v gradivu. Jaz bi mogoče zdaj te sklepe ponovila, zato ker se mi zdi pomembno tudi za tiste, ki ste danes zraven, pa mogoče tega gradiva nimate. V Slovenski demokratski stranki predlagamo Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, da po razpravi sprejmemo naslednje sklepe: »Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obsojata nespoštovanje ustav in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije v primeru gradnje kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježic.«

»Odbora pozivata Vlado Republike Slovenije, da spoštuje priporočilo v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in v okviru enega meseca poročata o njegovem izvajanju ter spoštovanju.«

»Odbora pozivata Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter policijo, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi veljavnih pravnih sredstev nemudoma sprejmeta vse ukrepe, s katerimi bodo pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržana gradnja kanalizacijskega kanala C0 na spornem kanalu oziroma kraku od Broda do Ježic ter s tem zagotovljeno spoštovanje ustavne pravice do zasebne lastnine, zaščito vseh virov pitne vode, zdravega življenjskega okolja, zbiranja in združevanja, sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, osebnega dostojanstva.«

»Odbora pozivata Vlado Republike Slovenije in policijo, da v postopkih, ki so povezani z gradnjo kanalizacijskega kanala C0 preveri pravilnost postopanja policije glede uporabe prisilnih sredstev in o tem poročata odboroma. Odbora pozivata Ministrstvo za notranje zadeve, da v roku enega meseca pripravi podrobno poročilo o delovanju varnostnih služb, ki so sodelovale pri aktivnostih, povezanih z gradnjo kanalizacijskega kanala C0 nasilnega ravnanja posameznikov do lastnikov zemljišč in z njimi seznani oba odbora.

Glede na to, spoštovani, da dnevno prihaja do novih dokumentov, pa predlagamo še dodatni sklep, ki ga boste sedaj dobili na svoje klopi in sicer:

»Odbora pozivata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo ter Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor, da sta pristojna v posegu izgradnje povezovalnega kanala C0, da v okviru svojih pristojnosti in pooblastil nemudoma ukrepata in sledita ugotovitvam ministrstva, pristojnega za okolje, podnebje in energije v povezavi z dne 7. 12. 2022 in z dne 6. 3. 2023 ter zadržita gradnjo povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 in s tem zagotovita spoštovanje ustavne pravice do zasebne lastnine, zaščito vseh virov pitne vode in zdravega življenjskega okolja in sodelovanja pri upravljanju javnih zadev do izdaje vodovarstvenega soglasja.«

Naj zaključim, spoštovani. Dovolj je prvo in drugorazrednosti. Zakaj lahko župan Ljubljane kot prvorazredni, kot privilegiran gradi naprej brez ustreznih soglasij, na drugi strani, spoštovani, pa Koroška in Dolenjska, ki nujno potrebujeta tretjo razvojno os, je gradnja le te ustavljena, ker naj ne bi bilo vseh ustreznih soglasij. To pomeni, so drugorazredni državljani. Dovolj je bilo tega, naj zakonodaja velja za vse enako in nehajmo ustvarjati družbo privilegirancev in družbo drugorazrednih.

Toliko zaenkrat, se bom pa vsekakor verjetno še oglasila.

Hvala lepa.

No, preden nadaljujemo, samo predajam opravičilo predsednice Državnega zbora, ki se današnje seje ne more udeležiti zaradi drugih službenih obveznosti, je pa sporočila, da je v tej predmetni zadevi se angažirala na način, da je postavila poslansko vprašanje in da je ravnanje policije izpostavila na februarski redni seji Državnega zbora.

Zdaj pa nadaljujemo in besedo dajem predstavniku Ministrstva za naravne vire in prostor, državnemu sekretarju mag. Mateju Skočirju.

Izvolite.

Matej Skočir

Spoštovani predsednici, spoštovani članice in člani odbora, ostali vabljeni, hvala za besedo.

Torej Ministrstvo za naravne vire in prostor nastopa v tej zadevi v vlogi posredniškega organa pri velikem kohezijskem projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Na osnovi pravnomočnih in veljavnih gradbenih dovoljenj iz leta 2014 in sklepa Agencije Republike Slovenije za okolje v predhodnem postopku iz leta 2016, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, je investitor pripravil investicijski projekt za črpanje sredstev iz naslova kohezijske politike 2014 do 2020.

Ocenjena vrednost projekta z vključenim DDV znaša 135 milijonov evrov oziroma 111 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost, upravičeni stroški znašajo 107 milijonov evrov, od tega bo kohezijski sklad prispeval 68 milijonov evrov, državni proračun 12, občine skupaj 30, od tega Mestna občina Ljubljana 26 milijonov evrov, občina Medvode 3,1 milijona evrov in občina Vodice 1,3 milijone evrov.

Investicijo sestavljajo trije deli, v prvem delu gre za izgradnjo sekundarne kanalizacije v občini Medvode v dolžini 22 kilometrov, izgradnja kanalizacije v občini Vodice v dolžini 9 kilometrov ter izgradnja zbiralnika C0 v Mestni občini Ljubljana 9 kilometrov ter izgradnja zbiralnika C0 v Mestni občini Ljubljana v dolžini 12 kilometrov. V drugem delu gre za nadgradnjo obstoječe Centralno čistilne naprave Ljubljana iz 360 tisoč populacijskih ekvivalentov na 550 tisoč populacijskih ekvivalentov z izgradnjo terciarnega čiščenja in v tretjem delu gre za izgradnjo sekundarne kanalizacije na 39 območjih v Mestni občini Ljubljana v dolžini 88 kilometrov. Projekt se izvaja. Sklep o potrditvi projekta s strani Evropske komisije je bil izdan dne 14. 8. 2017, Ministrstvo za okolje in prostor pa je dne 23. 11. 2017 tudi izdalo Sklep o sofinanciranju projekta. Pogodbe upravičencev z izvajalci gradnje in storitev za vse tri dele projekta so podpisane. Kontrola postopkov javnega naročanja je bila izvedena in Pogodbo o sofinanciranju za vse dele projekta so prav tako podpisane. Občine redno posredujejo zahteve za izplačilo za gradnjo. Zahtevki so bili pregledani, potrjeni in plačani oziroma nekateri so še v pregledu. Nepravilnosti pri pregledu zahtevkov za izplačilo niso bile ugotovljene in na tem mestu bi tudi želel opozoriti, da naše ministrstvo vse zahtevke preverja v skladu z nacionalno in EU zakonodajo ter v skladu z navodili organa upravljanja. V primeru, da bi bile ugotovljene nepravilnosti se izrečejo ustrezne finančne korekcije.

Gledano z vidika pravnih postopkov in zahtevanih revizij. Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru hierarhičnega nadzora na podlagi izrednih pravnih sredstev - naj opomnim, šlo je za 2 izredni pravni sredstvi, torej odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici in ničnost - po Zakonu o upravnem postopku zahteval od Upravne enote Ljubljana odločbe izdane v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj v zvezi z gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja skupaj z vsemi dokumenti, ki se tičejo teh zadev. Prav tako je takratno Ministrstvo za okolje in prostor v okviru navedenega nadzora na podlagi relevantnih členov Zakona o upravnem postopku presojalo tudi sklepe Agencije Republike za okolje v zvezi z navedenim posegom. Po pregledu izdanih konkretnih upravnih aktov je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da noben od razlogov za odpravo ali razveljavitev ali izrek ničnosti ni bil podan.

Postopke v zvezi z gradnjo spremlja tudi gradbena inšpekcija, ki seveda spada v okvir našega resorja. Predmet inšpekcijskega nadzora gradbenega inšpektorja je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem gradbene zakonodaje. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki se nanašajo na gradnjo gradbeni inšpektorji odredijo inšpekcijski ukrep v zvezi s prijavo začetka gradnje z vgrajevanjem gradbenih proizvodov ter v zvezi z nedovoljenimi objekti z manjšimi rekonstrukcijami in neskladno uporabo objektov. Glede gradnje kanala C0 med na tem odseku, torej med Brodom in Ježico, je gradbena inšpekcija v inšpekcijskih postopkih, ki jih je uvedla po uradni dolžnosti, preverjala številne sume kršitev gradbene zakonodaje, med njimi tudi nadzor nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov in nadzor nad zakonitostjo gradnje, a v zvezi z gradnjo niso bile ugotovljene kršitve gradbene zakonodaje. Zadnji terenski ogled inšpektorjev je potekal prejšnji teden. Glede naknadno sprejete odločitve Agencije Republike Slovenije za okolje iz leta 2020 bi želeli poudariti, da se po reorganizaciji Vlade postopek vodi v okviru MOPE, to je v okviru Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, predvsem pa se v tem delu čaka na odločitev Upravnega sodišča v predmetnem upravnem oziroma sodnem sporu.

Za dodatna pojasnila v okviru pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor smo vam na voljo s kolegi v okviru resorja oziroma v okviru pristojnega inšpektorata.

Hvala. Besedo dajem zdaj predstavnici Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor, vršilke dolžnosti generalne inšpektorice Martini Gašperlin.

Izvolite.

Martina Gašperlin

Hvala.: Spoštovani predsednici, spoštovani člani in članice odbora ter ostali vabljeni, lepo pozdravljeni.

Državni sekretar je že pojasnil določene pristojnosti gradbene inšpekcije, jaz bom pa v nadaljevanju razložila kaj vse je bilo že pregledano na terenu od leta 2018, za začetek. V drugi polovici letošnjega januarja je gradbena inšpekcija takratnega še inšpektorata za okolje in prostor prejela pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora, ker naj bi bile cevi, ki naj bi jih vgradili v kanalizacijski vod na gradbišču kanala C0 parceli 2342, poškodovane, gradbeni stroji naj bi delali brez zaščitne folije, na zemljišču pa so shranjeni sodi olja brez oljnih lovilcev. To se pravi, to smo prejeli januarja letos. V delu, ki se nanaša na onesnaževanje okolja, bo pregledala zadevo okoljska inšpekcija, ki je zdaj na Inšpektoratu za okolje in energijo. S strani gradbene inšpekcije, ta pa res ostaja na Inšpektoratu za naravne vire in prostor, bo pa v okviru redne letne akcije opravljen nadzor nad gradnjo gradbenih proizvodov. Ta postopek se je že začel, to se pravi, gradbeni proizvodi, ki so vgrajeni na tej trasi, so že v pregledu, to se pravi, postopek se je že začel.

Zdaj pa, v nadaljevanju bi pa res rada predstavila kaj vse je bilo že pregledano od leta 2018 naprej.

Prvi postopek je bil leta 2018. Preverjeno je bilo, ali se gradnja povezovalnega kanala C0 na lokaciji kampa Ježica izvaja skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, s projektom za izvedbo ter z načrtom ureditve gradbišča. Preverjalo se je tudi, ali je na gradbišču zagotovljen gradbeni, arheološki nadzor ter, ali se na gradbišču vodijo gradbeni dnevniki v skladu z veljavno zakonodajo. Kršitve niso bile ugotovljene, postopek je bil zaključen.

V drugem postopku iz leta 2018, je bil na gradbišču povezovalnega kanala C0, zopet na območju kampa Ježica, opravljen nadzor nad kvaliteto gradbenih proizvodov. To se pravi, gradbeni proizvodi so se enkrat že preverili, preverili so se tudi materiali, preverjala se je skladno z zahtevami projekta za izvedbo. V postopku niso bili izrečeni inšpekcijski ukrepi, postopek je bil zaključen. V tretjem inšpekcijskem nadzoru, ta je bil uveden tudi leta 2018, je bil opravljen nadzor nad prijavo pričetka gradnje kanala C0 na zemljišču s parcelno številko 1801/1, katastrska občina Vižmarje. Preverjeno je bilo gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik, prijava gradbišča, pogodbe med investitorjem in izvajalcem ter investitorjem in nadzornikom ter zakoličbeni zapisnik. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, postopek je bil zaključen.

Nadalje je bil uveden inšpekcijski nadzor v letu 2019, med Brodom in Ježico na vodonosniku v Klečah, kraj Roje. Opravljen je bil nadzor nad dograjevanji gradbenih proizvodov. Zopet, niso bili izrečeni inšpekcijski ukrepi, postopek je bil zaključen. V letu 2019, je bil uveden inšpekcijski postopek z namenom ugotovitve ali se gradnja kanala C0 med Brodom-Ježico, izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. V postopku je bila pridobljena različna dokumentacija, izjave odgovornih oseb, opravljenih je bilo tudi več inšpekcijskih pregledov.

Zdaj bi pa na kratko povzela ugotovitve gradbene inšpekcije. Za gradnjo kanala C0 med Brodom in Ježico, investitor razpolaga s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za vse parcele na katerih se izvaja gradnja. Do sedaj, do sedaj v teh pregledih, ki so bili do sedaj ugotovljeni, se izvajajo dela na zemljiščih kjer je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Je pa res bil postopek uveden prejšnji teden, ker so se prijavitelji oglasili na območni enoti Ljubljana, sprejeli smo njihovo prijavo, inšpektorja sta šla naslednji dan takoj na teren, ta postopek je pa še v teku. To se pravi, tega zdaj žal ne morem komentirati, ta je še v teku in se bo tudi nadaljeval. To je glede zadnje prijave.

Zdaj pa, nadzornik vrši stalni strokovni nadzor nad izvajanjem predmetne gradnje. Zaenkrat niso bila ugotovljena neskladja med dokumentacijo za izvedbo ter gradbeno zakonodajo oziroma izdanim gradbenim dovoljenjem. Ker, še enkrat, dve gradbeni dovoljenji sta, ki sta pravnomočni.

Zdaj pa, da pridem do kinet. Po izjavi nadzora je PZI izdelan na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja, pri čemer izvedba kinete ne spreminja lastnosti posega in nima vpliva na funkcijo namena in delovanja kanala. Kineta je dodatna varnost in kontrolo v povezavi z zaščito podzemnih voda. Izvedba betonske kinete je skladna s 66. členom gradbenega zakona in je kot odstopanje od gradbenega dovoljenja. To odstopanje je bilo odobreno s strani vodje projekta ter z vnosom v projekt za izvedbo je bila ta kineta pisno potrjena in preverjena s strani projektanta. Do zdaj vsi inšpekcijski postopki do zdaj so ugotovili, da kršitve gradbene zakonodaje ni bilo, ker seveda Sklep o ustavitvi pomeni, da se lahko da pritožba na sklep. Pritožba je bila vložena, na drugi stopnji je bil postopek zaključen, pritožba je bila zavrnjena na drugi stopnji ministrstva. Kot že rečeno dne, 7. 3., je bil uveden nov postopek, ta še poteka. En apel pa imamo na vse deležnike. Res prosim, da se vzdržijo napadov na posameznega inšpektorja, ker inšpektor obravnava zadeve, je samostojen pri svojem delu in moja odgovornost je, da tudi inšpektorjem zagotovim pogoje, da lahko delajo v skladu z zakonodajo, izrekajo ukrepe, ki so nujno potrebni in da res, da so pri svojem delu, da jih ne po nepotrebnem vznemirjamo pri tem delu z medijskimi napadi oziroma z zahtevami za informacije javnega značaja, kjer zahtevajo prijaviteljev njihove osebne mape. Se bodo pa postopki nadaljevali.

Zdaj pa nekaj, še par besed glede Inšpektorata za okolje. Tukaj je bila prijava za golosek na območju Natura 2000. Je bilo ugotovljeno, da na navedenem zemljišču ni naravnih vrednot, drevesnih zvrsti, se pravi, kršitve ni bilo. Postopek na Inšpekciji za okolje se bo nadaljeval. V okviru Inšpektorata za okolje in energijo, glede tega bi mogoče podali še kasneje kakšno pojasnilo. Tako da, to je zaenkrat vse z naše strani, postopki tečejo naprej.

Hvala.

Hvala lepa. Nadaljujemo s predstavnico Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. K besedi vabim v.d. generalne direktorice Direktorata za okolje, gospo Tanjo Bolte.

Tanja Bolte

Najlepša hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu mojih sodelavcev.

Ministrstvo za okolje in prostor in energijo v tem primeru je vključen predvsem glede presoje vplivov na okolje. Kot je bilo že prej predhodno pojasnjeno je Agencija Republike Slovenije za okolje v svojem postopku presoje vplivov na okolje s sklepom ugotovila oziroma potrdila, da je v tem primeru potrebno uvesti presojo vplivov na okolje. Seveda s tem Ministrstvo za okolje in prostor in energijo nadaljuje. V okviru projekta presojo vpliva na okolje se morajo predvsem okolijski vplivi presoditi kakšni so in posledično seveda se temu določijo tudi omilitveni ukrepi, morebitni monitoring in tako naprej. Ministrstvo, kot sem poudarila, s tem postopkom nadaljuje, pričakuje seveda odločitev Ustavnega sodišča, kot je povedal že državni sekretar Ministrstva za naravne vire in seveda tudi odgovor oziroma dopolnitev dokumentacije Mestne občine Ljubljana, kjer ima rok do 11. 4. 2023 za dopolnitev okolijskega poročila. Temu sledi potem seveda, da se pošlje poročilo vsem mnenje dajalcem in javna razgrnitev omenjenega poročila. Rada bi samo poudarila, da celovita presoja vplivov na okolje je bila izvedena, in sicer v okviru OPN, in sicer predvsem v primeru, da se bo Ljubljana priključila na kanalizacijo v celoti in seveda temu tudi sledi ministrstvo samo. Tako da celovita presoja vplivov na okolje, kar je bilo pač v različnih medijih povedano, je bila izvedena v okviru OPN.

Toliko zaenkrat.

Hvala.

Hvala lepa. Nadaljujemo. Predstavnica Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo, vršilka dolžnosti vodje Mirana Omerzu.