92. izredna seja

Državni zbor

29. 12. 2021

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 92. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Janja Sluga, Jurij Lep, Marjan Šarec, Matjaž Nemec, mag. Bojana Muršič, Matjaž Han, Jani Prednik, Predrag Baković, Samo Bevk, Gregor Židan, dr. Franc Trček, mag. Alenka Bratušek, mag. Branislav Rajić, Maša Kociper, Marko Bandelli, mag. Andrej Rajh, Franc Jurša, Andreja Zabret, Robert Pavšič, dr. Matej T. Vatovec, Luka Mesec, Violeta Tomić, Primož Siter in Miha Kordiš.

Na sejo sem vabil predstavnike Vlade. Vese prisotne lepo pozdravljam.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 92. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli danes, 29. decembra s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 62 poslank in poslancev, za je glasovalo 50, proti 12.

(Za je glasovalo 50.) (Proti 12.)

Ugotavljam, da je dnevni red 92. izredne seje zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – NA OBRAVNAVO PREDLOGA SKLEPA O DNEDOPUSTNOSTI RAZPISA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O DODATNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA, OMILITEV, OBVLADOVANJA, OKREVANJE IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19.

Predlog sklepa je na podlagi 21.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi o obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem predstavnici Vlade, mag. Maji Hostnik Kališek, državni sekretarki na Ministrstvu za finance.

Maja Kostnik Kališek

Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci!

Državni zbor Republike Slovenije je na 91. izredni seji dne 27. decembra 2021, sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru v skladu s prvim odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi predlagala sprejetje sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z določbo prvega odstavka 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Državni zbor na predlog Vlade sprejme sklep s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Pogoj za to pa je tudi, da Državni svet Republike Slovenije odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča. Državni svet Republike Slovenije je danes, 29. decembra takšno odločitev sprejel na 28. izredni seji Državnega sveta Republike Slovenije. V skladu z drugo točko 8. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav nalezljive bolezni. Podatki o številu prebivalcev Slovenije okuženih z nalezljivo boleznijo COVID-19 in zasedenosti bolnišničnih kapacitet z bolniki z nalezljivo boleznijo nesporno kažejo na to, da je prišlo do množičnega pojava nalezljive bolezni, zato je pogoj Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izpolnjen. Zakon določa dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva in gospodarstva. Zato je potrebno, da čim prej zagotovi učinkovite ukrepe, s katerimi bo mogoče najširšemu možnemu krogu upravičencev olajšati oziroma premostiti obdobje razširjenosti nalezljive bolezni. Ukrepi, ki jih država sprejme za omejevanje posledic razširjenosti bolezni covid-19, morajo biti učinkoviti. Njihova izvedba pa mora biti hitra.

Izhajajoč iz navedenega vas pozivam, da Državni zbor Republike Slovenije s sklepom ugotovi, da se zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 nanaša na vsebino, glede katere v skladu s 1. alinejo 2. odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, saj predstavlja zakon nujne ukrepe za zagotovitev odprave posledic naravnih nesreč v smislu prve alineje 2. odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije.

Hvala.

Hvala lepa.

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Vojko Starović bo predstavil stališče poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.

Predsednik, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi in ostali prisotni.

Zaradi cilja zagotovitve pravne podlage za hitrejšo uveljavitev zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 imamo pred seboj znova sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Vse lepo in prav. Če vlada ne bi, tako kot redno doslej, v interventni predlog vključila zakonskih določb, ki nimajo nobene veze s covid-19 in ki grobo posegajo v sistemsko zakonodajo. In za te določbe, za te podtaknjence, danes nameravate izglasovati izključitev pravice do zakonodajnega referenduma. Dejansko gre za zaobiti zakona in grobo zlorabo namena in pravne ureditve referenduma. Res hudo.

V SAB sicer podpiramo kar nekaj rešitev iz zakona, ki sicer niso dovolj domišljene, pa vendarle potrebne in koristne. V zvezi z epidemijo covid-19. Izpostavljamo zlasti solidarnostni dodatek za najranljivejše upokojence in podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. Vendar pa zakon nedopustno vključuje povsem neprimerne določbe, ki se jih je prijelo ime podtaknjenci. Izmed teh je najbolj zbodlo v oči povišanje plače tistim zdravnikom, ki so že doslej daleč najbolj plačani. Ne samo da ste spregledali mlade zdravnike in tiste manj plačane, ampak s tem rušite enotni plačni sistem v javnem sektorju, kar bo imelo verižne posledice in dolgotrajne spore, nezadovoljstvo in nemir. S tem ste jasno pokazali, kakšne so vaše dejanske prioritete, namesto da bi zagotovili pomoč tistim, ki jo dejansko potrebujejo.

Način sprejemanja zakona brez socialnega dialoga, brez javne razprave, brez udeležbe širše stroke v ozadju kaže na veliko pomanjkanje in nezaupanje do demokratične politične kulture. Hudo. Zopet se je izkazalo, da aktualna oblast nad pravnim redom, nad Poslovnikom Državnega zbora in celo nad Ustavo, da je nad vsem tem.

K zakonu, ki bi mu zlahka rekli deseti ZUJF tretje vlade SDS je bilo vključeno, je bilo vloženo cel kup amandmajev s strani koalicije, pa tudi nekaj z demokratične opozicije. Kljub opozorilom ZPS, da je kar 75 vloženih amandmajev v neskladju s poslovnikom, ste jih obravnavali in sprejeli. V Poslanski skupini SAB skupaj z demokratično opozicijo, kamor seveda ne štejemo tisto opozicijo, ki je, ki drži s to manjšinsko vlado, s to koalicijo, ki ima le 38 glasov, pri takšni parlamentarni praksi, s katero se arogantno kršijo vsa demokratična pravila in standardi, nismo želeli sodelovati in zato smo sejo odbora obstruirali. Zaradi načina delovanja te vlade, ki je z vodenjem epidemije zavozila na vseh frontah, smo v SAB nasprotovali 10. protikoronskemu paketu. Kljub vašim pozivom k sodelovanju nobenega od naših predlogov doslej za izboljšave k predlogu zakona niste hoteli niti slišati. Posledično omejevalni ukrepi… / znak za konec razprave/ niso in ne morejo imeti želenih in ustreznih rezultatov. Javno zdravstvo poka po šivih, število umrlih glede na število prebivalcev je tolikšno, da smo v vrhu sveta. To so dejstva, ki povedo vse. SDS vlada se za dimno zaveso Covid-19 loteva zadev, ki za reševanje epidemije in zdravstvene krize niso ne nujne… / znak za konec razprave/ ne potrebne. Zaradi vsega naštetega v SAB ne podpiramo sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra.

Spoštovani predsednik, predstavniki vlade, spoštovane poslanke in poslanci.

Pred kratkim smo sprejeli že 10. sveženj ukrepov za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19. V državi imamo trenutno okrog 16 tisoč 500 aktivnih okužb s Covidom, v zadnjih dneh se je povprečno število novih okužb spet povečalo krepko čez tisoč dnevno, okoli 200 oseb pa je na intenzivnem zdravljenju. Pritisk na javno zdravstvo je bil v zadnjih mesecih prekomeren. Številke kažejo, da je še vedno potrebno ukrepanje države v smislu sočasnega varovanja javnega zdravja in pomoči prebivalcem ter gospodarstvu. Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, poimenovan tudi PKP 10, poleg vseh do sedaj sprejetih ukrepov še dodatno blaži in odpravlja posledice epidemije koronavirusa. Ukrepi so zato ciljno usmerjeni in zajemajo številna področja družbenega življenja in gospodarskega delovanja. Zakon med drugim uvaja ukrepe, kot so solidarnostni dodatek za ranljive skupine za izboljšanje njihovega socialnega položaja, dodatek za izpostavljenost za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč, pomoč za nakup antigenskih hitrih testov za samotestiranje, dodatno financiranje programov v podporo družini, vzpostavitev pravne podlage za podaljšanje veljavnosti turističnih bonov ter denarno odškodnino osebam, ki jim je s cepljenjem proti Covid-19 nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij. Ukrepov je seveda še veliko več, vsi pa odgovarjajo na razmere, ki so nastale kot posledica naravne nesreče, kot jo opredeljuje tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V našem primeru gre pri tako množičnem pojavu nalezljive bolezni Covid-19 za naravno nesrečo, ki že skoraj 2 leti vpliva na naša življenja. Interventni zakon, ki smo ga sprejeli pred 2 dnevoma, naši državljani potrebujejo. Posledice, ki jih je povzročil zahrbten virus, bomo namreč čutili še kar nekaj časa. In naloga države in nas odločevalcev je, da te posledice čim prej in v največji možni meri omilimo ter vsem družbenim podsistemom zagotovimo ponovni zagon vseh potrebnih aktivnosti za vrnitev v razmere pred covidom. Kot izhaja iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, zato bomo na podlagi vsega navedenega predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o tako imenovanem 10 protikoronskem paketu v naši poslanski skupini podprli.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci.

V Republiki Sloveniji smo 4. marca lansko leto zabeležili prvo uradno evidentirano okužbo z novim korona virusom. 12. marca je bila razglašena epidemija, 18. marca smo v Državnem zboru že sprejeli prve interventne ukrepe na različnih področjih in samo dva tedna kasneje 1. aprila tudi prvi protikoronski paket za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Sledile so razprave in sprejem posebnih protikoronskih zakonov do konca leta 2020 še sedem in v letošnjem letu februarja in julija še dva. Aktualni 10 protikoronski paket je sedaj tik pred sprejetjem. Ali se bo z njim zaključilo interveniranje države v krizi tega ni mogoče napovedati? Stvarno pa je treba ugotoviti, da je vsak izmed protikoronskih zakonov odsev izjemnih razmer, odsev obvladovanja situacije in dolgoročnega zmanjševanja škodljivih posledic. Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. Izrek se pogostokrat uporablja kot previdno opozorilo, da lahko imajo lahko dobre namere tudi neželene posledice. V času epidemije se tiho in neopaženo brez kakršnekoli kritike uveljavlja trditev, da je referendum najboljše demokratično sredstvo odločanja. Referendum je sredstvo za izražanje volje volivcev, ki ga nikakor ne gre izključiti toda popolnoma problematično je poveličevanje referenduma kot vrhunskega načina odločanja. Stališče o referendumu in njegovi dopustnosti in koristnosti je odvisno od okoliščin v času in prostoru. Predstavniška demokracija ima svoje slabosti, politične stranke so oligarhizirane in izvor negativne selekcije, njene institucije so pomanjkljive, vendarle pa razširjena uporaba referenduma ni ne zdravilo in ne zamenjava za tako stanje. Bistvo demokracije ni v glasovanju marveč v razpravi. Glasovanje je že vgrajeno kot del demokratičnega odločitvenega procesa, kadar je o zadevi opravljena temeljita razprava takrat šele je potrebno glasovati. Sistem, ki dovoljuje volivcem, da glasujejo samo z da ali ne ali pa za ali proti bi institucionaliziral načelo, ki je sovražno naperjeno zoper ideal demokracije kot razprave. Demokracija je pravzaprav poliarhija, v kateri se odnosi med večino in manjšino spreminjajo glede na razmerja v času in glede na akutnost odprtih zadev. 10 protikoronski zakon je kombinacija ukrepov za varovanje zdravja in ukrepov, ki imajo namen pomagati posameznikom in podjetjem. Ravno tako gre za kombinacijo podaljševanja že veljavnih ukrepov in uvajanje nekaterih novih. Določitev povračila škode tistim upravičencev, ki so bili cepljeni in jim je nastala škoda na zdravju je pomembna novost. Podaljšuje se obdobje veljavnosti unovčitve turističnih bonov in možnost izrabe letnega dopusta za leti 2020 in 2021 ter cel niz ukrepov, ki so v prid posameznikom. Neposredna pomoč podjetjem in posameznikom se odraža v dodatkih za izpostavljenost, nevarnost in posebne obremenitve za prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje. V dodatkih za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno varstvenih ustanovah, v pomoči pri nakupi hitrih testov za samotestiranje in v delni povrnitvi izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike, ki so poslovodne osebe, in kmete. V celem gre v zakonu za več kot 40 raznovrstnih ukrepov. Poslanci Poslanske skupine DESUS smo že opozorili na pomen največjega med njimi, ki obsega 30 % celotnih finančnih posledic zakona. / znak za konec razprave/ Izpostavljamo solidarnostni dodatek za upokojence v treh različnih višinah v skupni vrednosti 80 milijonov evrov.

O tako kompleksnem zakonu in njegovih določbah ni mogoče določati oziroma odločati samo s preprostim za ali proti, zato bomo poslanci Poslanske skupine DESUS predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma soglasno podprli.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Mag. Marko Pogačnik bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke.

Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice, kolegi.

Vlada Janeza Janše je oblikovala in predlagala, Državni zbor pa je ta ponedeljek sprejel, že 10 protikoronski paket, katerega cilj je omiliti posledice in vpliv epidemije na prebivalstvo in gospodarstvo. Lahko bi rekli, COVID-19 ni grožnja samo zdravju, ampak je grožnja tudi gospodarstvu, ekonomiji in najbolj ranljivim skupinam. Nujno in bistveno je, da zakon prične čim prej veljati in da so ukrepi, ki smo jih v PKP10 že sprejeli, pridejo čim prej do ljudi, katerim so tudi namenjeni. Naj izpostavim le nekaj teh ukrepov. Solidarnostni dodatek za upokojence, ki prejemajo pokojnino v znesku do 523, bodo dobili dodatek v višini 300 evrov. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino od 523 do 628 evrov, bodo dobili dodatek v višini 230 evrov. Upokojenci, ki prejemajo v višini od 628 do 732 evrov, pa bodo dobili dodatek v višini 130 evrov. Solidarnostni dodatek se bo izplačal tudi za posebej ranljive skupine v višini 150 evrov. Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje položaja bodo dobili v višini 150 evrov tudi osebe, ki so starejše od 65 let in niso prejeli dodatka kot upokojenci, ter nosilci oziroma člani kmetije. S PKP10 smo podaljšali veljavnost tudi turističnim bonom, izdanih v letu 2020. Sprejeli smo vrsto ukrepov s področja izobraževanja in s področja zdravstva. Med drugim se tako podaljšuje tudi ukrep 3 dni bolniške brez zdravniškega potrdila. Pomembno je poudariti, da smo tekom sprejetja PKP10 umaknili vse določbe, ki so se nanašale na Zakon o nalezljivih boleznih.

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ocenjujemo, da je v tem trenutku najpomembnejše, da že sprejeti 10 protikoronski paket, s katerim bomo pomagali najranljivejšim državljankam in državljanom ter ohranili delujoče gospodarstvo, čim prej začne veljati. Zato bomo predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na PKP10 soglasno podprli.

Na tem mestu bi izkoristil možnost, da vas v imenu Slovenske demokratske stranke zaželim čim lepši prihod v novo leto in vse dobro v letu 2022.