17. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

14. 7. 2023

Transkript seje

Dobro jutro, ali po deveti uri je že dober dan. Lep pozdrav.

Pričenjam 17. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Obveščam vas, da so zadržani naslednji kolegice in kolegi oziroma en kolega Ferenc Horvat. Imamo pa še nekaj pooblastil in sicer Lenart Žavbi nadomešča mag. Natašo Avšič Bogovič, mag. Dejan Kaloh nadomešča Jožeta Tanka, Andrej Kosi Jelko Godec, Eva Irgl Danijela Krivca in Rado Gladek Alenko Jeraj. Torej, to s pooblastili. S sklicem ste prejeli naslednji dnevni red: 1. točka - Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja; druga točka - administrativne zadeve. Dnevnemu redu ni bilo predlogov za razširitev ali umik, zato je določen dnevni red, kot je bil s sklicem tudi predlagan. Še eno pooblastilo, Jani Prednik nadomešča magistrico Bojano Muršič.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG SKLEPA O SESTAVI IN IMENOVANJU PREDSEDNICE, PODPREDSEDNIKA, ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV PREISKOVALNE KOMISIJE O UGOTAVLJANJU ZLORAB IN NEZAKONITOSTI PRI GRADNJI POVEZOVALNEGA KANALA C0 NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA.

Kot gradivo za to točko ste prejeli zahtevo Poslanske skupine SDS za sklic nujne seje Mandatno-volilne komisije, pozivam poslanskim skupinam za predloge kandidatov, predloge poslanskih skupin in delovno besedilo predloga sklepa z dne 13. julij 2023. Želi uvodoma besedo poslanka Anja Bah Žibert v imenu predlagatelja za sklic? Izvolite.

Hvala lepa, predsedujoča.

Najprej dovolite, da se tudi vam zahvalim za to, da smo pač neke postopke skrajšali in omogočili, da pač do konstituiranja najverjetneje, v ponedeljek je še seja Državnega zbora, bo vendarle prišlo pred parlamentarnimi počitnicami. Na nek način je to tudi pomembno iz vidika samega delovanja komisije in da pač čim prej začnemo tudi z aktivnim delovanjem.

Jaz več o tem kot to, kar je že v samem aktu o odreditvi ne bi. Zahvalila bi se še enkrat kolegom iz Nove Slovenije, ki so pač omogočili, da ta preiskovalna komisija sploh bo. Upam, da seveda na konstruktivno sodelovanje vseh predlaganih članov v želji, da se pač razjasnijo vsi dvomi in da seveda v primeru zlorab to tudi izpostavimo in da se tudi v prihodnje ne bi karkoli dogajalo. Je pa seveda preiskovalna komisija vezana tudi na to, da lahko pogledamo kaj je z vso zakonodajo, kaj je tisto, kjer se lahko zlorablja in ali lahko sploh za zakonodajo se tega izognemo in da ne gre zgolj za pač posameznike, ki bodo tako ali drugače vedno na strani zlorab, ampak pomembno je pa, da jih sankcioniramo.

Toliko z moje strani.

Hvala lepa. Imamo še eno pooblastilo in sicer dr. Tatjana Greif nadomešča dr. Mateja Tašnerja Vatovca.

Državni zbor je na seji 4. julija 2023 odredil predmetno parlamentarno preiskavo in ta je odrejena na zahtevo tretjine poslancev, to pa seveda pomeni, da imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov oziroma njihovih namestnikov. Predsednik oziroma predsednica preiskovalne komisije pa se imenuje izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave. Po odreditvi, so bile poslanske skupine pozvane, da sporočijo svoje predloge o zastopanosti v preiskovalni komisiji. Rok za posredovanje predlogov je bil zaradi zahteve, o kateri smo danes že govorili, torej, za sklic nujne seje skrajšan in po prejetih predlogih poslanskih skupin bi preiskovalna komisija imela pet članov in pet namestnikov članov. In sicer so poslanske skupine Svoboda, SDS, Nova Slovenija, SD in Levica predlagale vsaka po enega člana in enega namestnika člana. Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti v preiskovalno komisijo ni predlagala svojega člana. Poslanska skupina SDS je podala tudi predlog za predsednico preiskovalne komisije, poslanski skupini Svoboda in Nova Slovenija pa sta podali predlog za podpredsednika preiskovalne komisije.

Kot delovno gradivo ste prejeli predlog sklepa, v katerega so vključeni posredovani predlogi poslanskih skupin. Za predsedniško mesto oziroma za podpredsedniško mesto pa moramo izmed dveh kandidatov določiti enega, zato bomo glasovali z glasovnico.

Odpiram razpravo o predlaganih kandidatih, če želi kdo karkoli razpravljati. Ugotavljam, da ne, torej … Ja, izvolite, Anja Bah Žibert.

Ja, hvala lepa za besedo.

Zdaj, glede na to, da sta pač predlagana dva člana za podpredsednika in da je pač en član predlagan s strani največje stranke Svoboda, je verjetno rezultat skorajda vnaprej znan. Ampak vseeno jaz moram na tem mestu povedati, da se bi mi zdelo korektno tudi iz tega naslova začetka delovanja, da bi podpredsednik prihajal iz stranke, ki je sopodpisala zahtevo za uvedbo preiskave. Namreč te preiskave ne bi bilo, če ne bi bilo podpisov tudi Nove Slovenije. In iz tega gledišča, ker so pač pokazali velik interes, moram povedati, da bi se mi zdelo korektno in prav, da bi pač podpredsednik prišel iz te stranke. Seveda pa na to nimam vpliva. Kot rečeno, podpredsednik je lahko vedno iz vrst vseh članov preiskovalne komisije, tukaj ni ovir, tudi ni nič v nasprotju s Poslovnikom, jaz sem pač samo pač podala mnenje, da se mi zdi pač na ta način mogoče izkazano tudi glede na interes v začetni fazi korektno. Ampak kot rečeno, bo pač odločale volitve. Hvala.

Hvala lepa.

Borut Sajovic, izvolite.

Hvala lepa.

Kadar govorimo o tako pomembnem vprašanju, kot je pitna voda, skrb za okolje, gradnja kanalizacij in čistilnih naprav, takrat je seveda zgodba dragocena in pomembna. Še posebej, če se sprevrača, spreneveda. In mi na podpredsedniškem mestu seveda bomo vztrajali, bomo tako tudi glasovali, ne. Bi pa marbit predlagal, da nekateri še enkrat poslušate razprave, pa bi videli, da nekateri o stvareh, kjer bi radi bili podpredsedniki, pojma od pojma nimajo, da sem čisto direkten.

Hvala lepa.

Janez Cigler Kralj, izvolite.

Hvala lepa, predsednica. Dober dan vsem.

No, kolega Sajovic, ta pripomba na koncu ni bila potrebna. Se mi zdi, da smo čisto v drugem vzdušju začeli to sejo.

Hvala kolegici Anji Žibert za podporo in seveda za tudi korektno navedbo, da smo to preiskovalko podprli, pa vem, da ima tudi širšo podporo, ne samo ti, ki smo dali podpise, ampak tudi širše, tudi v koaliciji ima ta preiskovalka podporo in prav je, da se razišče in preveri vsa ozadja, ki bodo vplivala in že vplivajo, še bolj pa v prihodnosti bodo vplivala na to, kakšno vodo se bo pilo tukaj. Jaz bom seveda podprl kolega Aleksandra Reberška, ki je eden izmed najbolj iskrenih zagovornikov in borcev pravic kmetov, torej lastnikov teh zemljišč in pa tudi zaščite pitne vode. In glejte, če bi bili poslanci v parlament izvoljeni samo za tisto stroko, s katere so do tedaj do izvolitve delali, potem bi morali, in o tem smo enkrat že govorili, potem bi lahko govorili samo o tej svoji stroki. Kdor je zgodovinar, bi lahko govoril samo o zgodovini, jaz sem politolog, bi samo o politoloških izzivih, nekdo je bil novinar, pa bi lahko samo v novinarstvu in tako naprej. Ampak to ni stvar, to, to, to se ne sme dogajati. Mi smo izvoljeni in moramo pravzaprav odločati o vseh vidikih našega družbenega življenja, ki so v naši pristojnosti. In prosim, da se ne poslužujemo tako nizkih udarcev, da nekomu kar jemljemo kompetenco, da o eni zelo pomembni politini…, politični in družbeni temi govori. Ker drugače si lahko začnemo drug drugemu jemati kompetenco. Kdo pa bo odločil, če ste izvoljeni, spoštovani kolega, kdo je kompetenten za opravljati funkcijo poslanca? Kdo bo odločil, če si začnemo posamezniki pridrževati pravico in komentirati, kdo je za nekaj kompetenten kdo pa ne? Jaz bom podprl kolega Aleksandra Reberška. Mislim, da bi bilo tudi res dobro, da je on podpredsednik preiskovalke. Vam pa povem, da bo v vsakem primeru, ali bo podpredsednik ali pa ne, enako zavzeto in kompetentno opravljal svoje delo. Še enkrat prosim, da se ne žalimo in ne drug drugemu odvzemamo kompetenc opravljanja poslanskega dela.

Hvala lepa.

Izvolite, Borut Sajovic.

Jaz sem si v razpravi zapomnil en stavek: da so kanalizacije, ki že spuščajo, in kanalizacije, ki še bodo. Ta stavek je prizadel večino od slovenskih župan in županov. 16 let sem se trudil, gradil čistilne vodovode, kanalizacije in potem iz najvišjega mesta izrečene take besede rušijo delo in prizadevanje vseh, češ gradnja kanalizacij je brezvezna, saj itak so vse zanič in spuščajo. Vi se ne zavedate teže pomena besed. In nekdo, ki večkrat ponovi in reče take zadeve, ki delajo javnemu interesu veliko škodo, ne uživa moje podpore.