45. izredna seja

Državni zbor

10. 8. 2023

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 45. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi.

Vse prisotne lepo pozdravljam in prehajamo na določitev dnevnega reda 45. seje. Predlog dnevnega reda ste prejeli danes, torej 10. avgusta, s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem, in ker prehajamo na odločanje, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu.

Glasujemo. Navzočih je 50 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za so glasovali vsi.)

Ugotavljam, da je dnevni red 45. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O NEDOPUSTNOSTI RAZPISA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ.

Predlog sklepa je na podlagi 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi v obravnavo zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predstavniku Vlade, mag. Mateju Skočirju, državnemu sekretarju na Ministrstvu za naravne vire in prostor.

Izvolite.

Matej Skočir

Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, ostali vabljeni!

Hvala za besedo.

Torej, z namenom zagotovitve hitre pomoči prizadetim območjem je Vlada Republike Slovenije predlagala Državnemu zboru sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč po nujnem postopku.

Po izvedeni konstruktivni razpravi ste včeraj na izredni seji v Državnem zboru ta zakon tudi soglasno sprejeli. Predmet današnje razprave in odločanja pa je Predlog Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije namreč določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Ker se je državni svet odpovedal pravici do suspenzivnega veta na zakon in je o tem že obvestil Državni zbor, so skladno z 21.a členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi izpolnjeni pogoji, da Državni zbor tudi sprejme sklep, da referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za Zakon o nujnih ukrepih za odpravo posledic naravnih nesreč.

Sklep o nedopustnosti razpisa referenduma mora vsebovati tudi razloge, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati. Ti razlogi so: novela zakona je bila sprejeta zaradi nujnih ukrepov odprave posledic naravne nesreče, država se namreč sooča z naravno nesrečo velikih razsežnosti in izjemno hudimi posledicami tako poplav in plazov. Za preprečitev povečanja že nastale škode, za zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva ter zaradi zagotovitve hitre pomoči na prizadetih območjih pa je potrebno takojšnje ukrepanje države, ki ne dopušča odložitve uveljavitve včeraj sprejetih ukrepov zaradi izvedbe referendumskih postopkov. Da se pričnejo izvajati vse z včerajšnjim zakonom določene aktivnosti in ukrepi, mora zakon čim prej stopiti v veljavo in vas zato tudi prosimo za podporo temu predlogu.

mag. Urška Klakočar Zupančič

Hvala lepa.

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu mag. Nataša Avšič Bogovič. Izvolite.

Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani predstavnik Vlade, državni sekretar Matej Skočir, spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci in drugi vabljeni.

Včeraj smo v Državnem zboru potrdili novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč vsega 5 dni po tem, ko smo se Slovenci zbudili v petkovo jutro in v neveri ter osuplosti spremljali posnetke iz različnih koncev Slovenije ali grozote celo doživljali pred domačimi pragovi. Prizori razdejanja, opustošenja in uničenja, ki so jih za seboj pustile poplave, nas še vedno pretresajo. Reke so odnašale domove, mostove, ceste in najrazličnejšo infrastrukturo, pa tudi sanje, plodove trdega dela in garanja, odrekanja, vlaganja. Z včerajšnjo potrditvijo zakona je bil storjen prvi korak k sanaciji škode, prvi korak k zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplav za občine, državne organe, gospodarstvo in kmetijstvo, prvi korak k pohitritvi različnih postopkov, prvi korak za pomoč zaposlenim in samozaposlenim, prvi korak k normalizaciji. Zavedamo se, da jih je pred nami še mnogo, a smo hkrati ponosni tudi na tega prvega, ki utira pot vsem prihajajočim interventnim zakonom. Zaradi vseh rešitev, ki jih zakon prinaša, je pomembno, da v veljavo stopi čim prej, toda v Ustavi in zakonih določeni roki so jasni. Prvega, sedemdnevni rok za vložitev veta na zakon, je z današnjim obvestilom Državnemu zboru, da veta ne bo zahteval, skrajšal Državni svet. Za kooperativnost in hitrost se jim tudi na tem mestu zahvaljujem. Drugega krajšamo z obravnavo današnjega sklepa. Po ustavi namreč o zakonih o odpravi posledic naravnih nesreč ni dopustno razpisati referenduma. Po običajnih postopkih sklep v zvezi s tem Državni zbor sprejme takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Sedem dni v drugačnih okoliščinah ni veliko, v času, ko šteje vsaka ura, pa ta krog seveda pomeni občutno preveč časa. Ne dvomim, da bo sklep danes sprejet enotno, tako kot smo včeraj enotno potrdili zakon in tako kot smo že vse od nje, ki se bo za vedno zapisal temnejše strani zgodovine naše države, enotni državljanke in državljani. Toda k kreči je zvesta spremljevalka teme vedno svetloba in tokrat so se iz nesreče še enkrat več rodile enotnost, nesebičnost, požrtvovalnost tako posameznikov kot ekip širom po Sloveniji. Rešitve, ki bodo po sprejetju sklepa z jutrišnjim dnem dejansko lahko zaživele v praksi, jim bodo delo v marsičem poenostavile, tako s finančnega kot izvedbenega vidika. V Poslanski skupini Svoboda bomo zato pri glasovanju sklep seveda enotno podprli.

Hvala.

mag. Urška Klakočar Zupančič

Hvala lepa.

Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Zvonko Černač. Izvolite.

Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej pa lep pozdrav na daljavo mojim kolegicam in kolegom, ki tudi danes pomagajo pri odpravi posledic ujme.

Zavedajoč se resnosti razmer po poplavah v noči s četrtka na petek prejšnji teden, na katere je prvi od predsednikov političnih strank z zapisom na družbenih omrežjih opozoril predsednik Slovenske demokratske stranke gospod Janez Janša ko je stanje primera s poplavami leta 1990, kateremu je bil takrat priča in ga ocenil kot mnogo hujšega in po tistem, ko smo poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke v preteklih sedmih dneh na terenu lahko videli, kar smo lahko videli, smo se včeraj kljub obravnavi slabega in pomanjkljivega zakona Golobove vlade, ki naj bi omogočil hitrejšo odpravo posledic in zagotovil čim hitrejšo pomoč ljudem odpovedali razpravi, v dobri veri, da bo tudi vladajoča Svoboda ravnala tako. Kako smo se zmotili? Izhajali smo iz tega, da je bolje, da je nekaj sprejeto, tudi če ni popolno, pa bi lahko bilo. Kajti imeli ste izkušnje in zakonodajo iz časa prejšnje Vlade, kjer je Vlada, ki jo je vodil gospod Janša preko celovitega pristopa z enim zakonom omogočila hiter izhod iz krize in najvišjo gospodarsko rast po izhodu, ohranitev na deset tisoče delovnih mest, hitro pomoč najšibkejšim, upokojencem z nizkimi pokojninami in ostalim. Sicer ste prepisali nekaj deset členov iz zakonov prejšnje Vlade ni pa jasno zakaj ne tudi ostalih in ni jasno zakaj ste znižali odstotek za čakanje na delo iz takratnih 100 odstotkov, torej, celotnega povračila na samo 80 odstotkov. V zakon ste vnesli fiasko s prostim ponedeljkom prihodnji teden, ki bo odnesel vsaj 90 milijonov evrov, namesto da bi jih vsaj toliko in še več prinesel za pomoč prizadetim. To je približno toliko, kot lahko Slovenija pričakuje kot pomoč iz evropskega solidarnostnega mehanizma v letošnjem letu za pomoč prizadetim. Če boste seveda pravočasno opravili vse, kar je potrebno in ne tarnali nad tem, da so roki kratki. Absurd, da bodo, zaradi tega prostega ponedeljka še bolj prizadeta podjetja, ki že itak ne morejo obratovati in ustvarili ste strahovito zmedo, celo pri vaših uradnikih, ki jo sedaj z odredbami o delu na posameznih področjih kritične infrastrukture, socialnega varstva, zdravstva in tako dalje rešujejo, popolna zmeda, popoln kaos, škoda. Hvala sindikatu zdravnikov Fides za poziv zdravstvenim ustanovam, naj naročenih bolnikov za ponedeljek ne odpovedujejo. Celjska bolnišnica je bila tukaj najhitrejša zakon še ne velja, pa je že včeraj direktor objavil obvestilo, da vse naročene obravnave za ponedeljek odpadejo. Z odredbo poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije je seveda ta odločitev preklicana. Poleg tega so danes finančne razmere bistveno boljše kot so bile spomladi leta 2020, ko je nastopila neka druga, ravno tako zahtevna covid kriza in je odgovornost za vodenje države po tistem, ko je vaš sedanji obrambni minister obupal kot predsednik Vlade prevzel gospod Janša. Julija 2020 je bil namreč izpogajan zgodovinski obseg finančnih sredstev iz različnih skladov Evropske unije, ki je v velikem delu še danes na voljo, včeraj vas je na to spomnila predsednica Evropske komisije, na voljo imate še 2,8 milijarde evrov povratnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, po njih prejšnja Vlada ni posegla, zavezali smo 705 milijonov evrov, ker za to ob takratnih negativnih obrestnih merah zadolževanja ni bilo nobene potrebe. Danes so se razmere bistveno spremenile, vi pa ste točno pred mesecem dni, 10. julija letos, na Vladi znižali celo 700 milijonov evrov vreden paket povratnih povračil na 500 milijonov evrov in več kot prepolovili sredstva za poplavno zaščito iz 280 na 120 milijonov evrov. Pričakovali smo, da boste tudi poslanci Svobode in ostalih dveh koalicijskih strank, ki so vas v zadnjih dneh polna usta sodelovanja, razumeli, da gre tokrat za res in da resnično ni čas za politična preigravanja, a očitno je duh politikantskega kolesarijada iz obdobja 2020-2022 premočan. Kajti ključni problem, da se vam sedaj zapleta pri ukrepih za poplavno varnost je zavrnitev Zakona o vodah na referendumu 2021, kjer se številni, ki danes sedite v vladnih in parlamentarnih foteljih pod transparent z napisom Svoboda, kjer ste poudarili štiri črke voda in ki ste jih videli po celi Sloveniji, uspeli zmanipulirati naroda, da je šlo v tistem zakonu za nekaj slabega. Odpravljali birokratske ovire, ki so glavni razlog za pravočasno izvedbo protipoplavnih ukrepov, zato ste sredstva pred mesecem dni znižali. To je razlog, da Koroška in Savinjska nimata protipoplavne zaščite in je tudi ne bosta imela, v kolikor te odločitve ne spremenite in ne laž o tem, da je za to odgovorna prejšnja vlada, ki jo širijo provladni, iz Golobovega Gen-i plačani mediji in jih je včeraj povzemala poslanka njegove stranke.

Torej, danes vas je tukaj 37 iz vladajoče koalicije, 53 vas koalicija šteje 46 je sklepčnost brez opozicije, tega sklepa danes ne morete sprejeti - tudi tukaj se kaže odgovornost sedanje opozicije glede na vašo opozicijsko držo v obdobju 2020-2022, kajti mi bomo seveda podprli, da ni noben referendum potreben in da je potrebno začeti zakon, tudi če je slab, izvajati takoj.

Hvala lepa.

Prosim za mir v dvorani. Hvala lepa.

Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, v njenem imenu dr. Vida Čadonič Špelič.

Izvolite.

Hvala za besedo.

Pozdravljena predsedujoča, poslanke in poslanci, predstavnik Vlade!

Slovenijo je prizadela zelo huda naravna nesreča, ki terja tudi hitro ukrepanje nas politikov, da bodo državljani prišli čim prej do ustrezne in učinkovite pomoči, ki si jo resnično zaslužijo.

V Poslanski skupini Nove Slovenije smo včeraj soglasno podprli Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, navkljub temu, da koalicija ni podprla naših dveh dopolnil, in sicer, da bi lahko občine dobivale do kar 100 % predplačila za sanacijo infrastrukture in da bi bil 14. avgust dan solidarnosti, solidarnost pa bi izkazali na ta način, da bi vsi delali, delali in zaslužek namenili v poseben sklad za odpravo posledic ujme.

Naj spomnim, tak sklad je bil ustanovljen pri odpravi posledic potresa v Posočju. Takrat je bilo to možno, včeraj ne. Veliko ljudi s terena nas je poklicalo in je podprlo naša predloga, zdaj so ostali razočarani, mi v Novi Sloveniji pa upamo, da jih bo Vlada upoštevala pri pripravi nadaljnje interventne zakonodaje, v Novi Sloveniji bomo, zato da bi čim hitrejše ljudi dobili pomoč, tudi danes soglasno obravnavani sklep podprli.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

In še Poslanska skupina Socialnih demokratov. V njenem imenu kolega Predrag Baković.

Izvolite.

Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo.

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi!

Jaz danes ne bom govoril o nepotrebnih mrtvih, ki so se nam zgodili v času korone v neki drugi vladi. Ne bom govoril niti ne o neustavnih ukrepih. Ne bom govoril o nepotrebni represiji, ki se je izvajala takrat in tudi ne bom govoril o dobičku, ki so ga nekateri takrat kovali, pa bi moral, vendar ob neki drugi priložnosti.

Bom pa izkoristil izhodiščni del svojega stališča, da izrazim najgloblje spoštovanje najprej do tistih, ki so danes na terenu, ki so vse dni že na terenu, od Civilne zaščite, gasilcev, vojske, policije, prostovoljcev, tudi kolegov politikov in seveda tudi izkoristil stališče, da še enkrat izrazim najgloblje sožalje vsem svojcem žrtev teh katastrofalnih poplav in obžalovanja, da je toliko naših državljank in državljanov ostalo brez imetja, brez domov in se znašla v položaju hude negotovosti.

Na včerajšnji izredni seji Državnega zbora smo v znak solidarnosti Socialni demokrati se odrekli razpravi, zato bom tudi v svojem stališču danes do Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč zelo kratek.

Odgovornost države v trenutkih, trenutnih okoliščinah je, da državljanu zagotovi pomoč nemudoma in brez obotavljanja, da je odprava posledic poplav prva prioriteta in seveda tudi primaren fokus, da je zakonodajna veja oblasti operativna in sposobna nasloviti pričakovanja vseh prizadetih v kar se da visoki meri. Ta sklep je korak prav v to smer in zato ga bomo podprli,

Socialni demokrati smo si enotni in verjamem, ne glede na stališče, ki smo ga pravkar slišali oziroma eno nazaj, verjamem, da tudi vsa slovenska politika, in sicer ta, da moramo vsi v negotovem položaju povrniti stabilnost, občutek varnosti in pa hiše ljudi, ki so utrpeli škodo in seveda utrpeli žrtve, hiše spremeniti nazaj v domove.

Hvala lepa.