39. nujna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

10. 10. 2023

Transkript seje

Spoštovani kolegice in kolegi ter vabljeni na sejo, pričenjam 39. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter vas vse lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: poslanka Tamara Vonta, ki nadomešča Tomaža Laha, poslanka mag. Karmen Furman, ki nadomešča Jožefa Jelna, poslanec Franci Kepa, ki nadomešča Franca Rosca, poslanka Andreja Kert, ki nadomešča Miha Lamuta in poslanec Gašper Ovnik, ki nadomešča poslanca Aleša Rezarja.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora.

S sklicem ste prejeli dnevni red z dvema točkama, v zvezi s katerim nisem prejela nobenega predloga za spremembo dnevnega reda, zato je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora.

Preden preidemo na obravnavo točk dnevnega reda, pa predlagam, da združimo razpravo prve in druge točke, to sta Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 in sicer na način, da imajo predstavniki ministrstev skupen uvod, članice in člani odbora pa potem tudi skupno razpravo glede na to, da sta proračunska dokumenta med seboj povezana. Kdo nasprotuje takšnemu predlogu? (Ne.) Ne, torej je ta predlog sprejet.

Prehajamo na 1. IN 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2024 IN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2025, ki ju bomo obravnavali kot zainteresirano delovno telo na podlagi 157. in 166. člena Poslovnika Državnega zbora.

Oba proračunska dokumenta sta objavljena na spletni strani Državnega zbora oziroma na e-klopi.

Na sejo so bili za obravnavo teh točk povabljeni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za naravne vire in prostor, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter ministrica Ministrstva za finance.

Uvodoma povem, da se je opravičil na začetku k razpravi minister MOPE, ki se nam bo kasneje pridružil, če mu bodo seveda obveznosti to dopuščale.

V skladu s Poslovnikom lahko odbor proračunska dokumenta obravnava z vidika svojih pristojnosti, torej le v tistem delu, ki se nanaša na njegovo delovno področje. To pomeni, da bomo obravnavali le tiste dele proračunskih dokumentov, ki se nanašajo na Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Uvodno besedo bom dala... Izvolite.

Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predpostavljam verjetno, da bo področje okolja oziroma prostora, ne okolja, pa tudi okolja predstavila v.d. ministrica Alenke Bratušek. Bi pa rad uvodoma ugotovil, da je od 15 članov odbora prisotnih 8. Torej, vam tudi na tej seji opozicija vzdržuje sklepčnost, samo 5 vas je iz koalicije. Tako da ponovno lahko vidimo to razliko v odgovornosti pri obravnavi posameznih dokumentov, tako ko je šlo za sprejemanje zakonodaje glede odprave posledic ujme, kot zdaj ko gre za obravnavo proračunov za leti 2024 in 2025 je drža opozicije popolnoma drugačna, kot je bila takrat, ko je bila v opoziciji sedaj dvojna ministrica, ki so ji volivci pred dobrim letom dni dali dvojko, gospa Alenka Bratušek. Hvala.

Izvolite kolegica Vonta.

Prosim, če spoštovanega poslanca opozorite, da to ni seja o drži kogarkoli in da v bistvu bi ob tem tudi opozorila, da včeraj, ko se je govorilo o proračunu kompletne stranke SDS ni bilo v parlamentu. Hvala.

Hvala lepa. Najprej, da vam povem, če prej ni bilo proceduralno, potem kolegičino tudi ni bilo proceduralno. Imate zdaj proceduralno ali nimate? Če ne, nadaljujem sejo.

Ja, glejte, seveda imam proceduralno.

....moraliziranje ni potrebno. Povejte s čim imate proceduralno...

Nadaljevaje ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Moje izvajanje je bilo

...v čem imate proceduralni predlog...

Nadaljevaje ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Moje izvajanje je bilo v skladu s proceduro...

Lepo prosim povejte v čem je vaš proceduralni predlog?

Nadaljevaje ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Poglejte, v kolikor mi ne boste dovolili, da vam povem boste pač nesklepčni in nadaljujte delo kot nesklepčen odbor. Lahko povem do konca?

Povejte, bomo videli.

Nadaljevaje ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa. Torej, zakaj včeraj ni bilo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke je bilo vnaprej napovedano. Ker smo imeli vnaprej planiran terenski obisk na Koroškem, na eni izmed regij, ki je bila najbolj prizadeta v tej ujmi, po tistem, ko smo v dneh po 4. avgustu obuli škornje, smo včeraj šli pogledat kako se izvaja ta sanacija in smo ugotovili, da se izvaja katastrofalno, da niti evra še niso občine dobile iz državnega proračuna. Niti evra po dveh mesecih od sprejema zakona. To je bil namen in zaradi tega pač ni bilo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke včeraj na - na čem? -...