18. redna seja

Državni zbor

25. 3. 2024

Transkript seje

Lep dober dan.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 18. redno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 18. seje predlog, katerega ste prejeli v petek 15. marca s sklicem seje.

O predlogu bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za umik točk dnevnega reda nisem prejela, zato prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za širitev dnevnega reda seje in Državnemu zboru predlagam, da dnevni red 18. seje razširi s 1.a točko dnevnega reda, to je, s Predlogom zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi, nujni postopek. Predlog ste prejeli 22. marca in je objavljen na e-klopi.

Zdaj dajem besedo predstavnici oziroma predstavniku Vlade kot predlagatelju. Boste? Ne. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Aha, izvolite, kolega Cigler Kralj.

Hvala lepa. Predsednica, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi in vsi ostali.

Ta zakon je nepotreben. Ta zakon je tudi škodljiv. Ta zakon je napad na zaposlene v zdravstvu, predvsem zdravnike. Namesto, da bi se šlo naproti vsem stavkajočim in rešilo to agonijo v slovenskem zdravstvu, zaradi katere seveda najbolj trpijo bolniki, ki so uporabniki našega zdravstvenega sistema in vsi zaposleni v zdravstvu se gre z, lahko rečemo, napadom na zdravnike, uvajanjem prisilnega dela. Predvsem pa so že pravila in obveznosti zdravnikov določena v zakonu in je ta zakon nepotreben, da se še dodatno zaostruje in jih sili v obveznosti, pravzaprav se jim odvzema pravica do stavke.

Zaradi vsega navedenega bomo poslanci Nove Slovenije glasovali proti razširitvi dnevnega reda s to točko. Hvala.

Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Izvolite, kolega Sajovic.

Hvala lepa.

V Poslanski skupini Svoboda pa razmišljamo ravno drugače. V sistemu zdravstva, v tej državi je treba: koga zaščititi? - pacienta, ljudje moji, za božjo voljo! In ta zakon je pogled naprej kako postaviti sistem, da bo tiste najnujnejše stvari, ki jih je potrebno urediti, da bodo v zakonu jasne in predpisane, da ne bo sivega polja, da ne bo ugibanja. Zakon je v proceduro vložen: kdaj? - danes. Kaj to pomeni? Da za to stavko, za te razmere ne bo veljal, ampak bodo, kadar se bodo v bodoče razmere spet ponovile, da bomo imeli ustrezne pravne podlage, da se ve, da na ginekologijah da, na pediatrijah da, na onkologijah ljudem zaradi stavke ne bo treba čakati, ampak da bodo deležni tiste nujne obravnave, za katero vsak mesec plačujemo sredstva.

V Poslanski skupini Svoboda razmislek Vlade in ministrstva podpiramo in tako bomo tudi glasovali.

Hvala lepa. Kolegica Godec, izvolite.

Če bi Vlada in koalicija želela pomagati pacientom in predvsem tistim bolnikom, ki čakajo nedopustno dolgo, potem danes ne bi imeli pred sabo spremembo zakona o zdravniški službi, s katero omejujejo pravico do stavke zdravnikom, ampak bi imeli pred sabo spremembo Zakona o zdravniški službi, ki bi omogočala normalno delovanje zdravnikov in zdravstvenega sistema. Pred sabo bi imeli spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi določala neke nove normative, s katerimi se bi seveda tistim, ki čakajo nedopustno dolgo omogočilo, da pridejo v tistem časovnem okviru, ki je potrebno do obravnave. Danes kljub stavki, ki je posledica tega, da je Vlada sprejela s Fidesom določen dogovor, ga objavila v Uradnem listu konec leta 2023 in ga ne izpolnjuje, pač traja stavka mislim, da zdaj že 10 ali 11 tednov ravno iz tega, torej, da vlada ni izpolnila svojih obvez, ki so objavljene v Uradnem listu in vlada in koalicija kljub 53 glasovom danes še vedno v Državnem zboru ni sprejela nobenega zakona, ki bi izboljšala stanje bolnikov oziroma čakajočih, nedopustno dolgo čakajočih. Ta zakon, ki je danes na mizi kot razširitev dnevnega reda je nepotreben in je škodljiv. Zdravniki so pač v svojih stavkovnih zahtevah in izpolnjujejo tisto, kar je po zakonu o delovnih razmerjih normalno, delajo 40 + 8 ur, ne delajo pač tistih nadur, za katere so dali soglasja oziroma so zdaj v času stavke soglasja umaknili. In ker tega ne rešujete, torej da bi ti to tiste nadure oziroma tista dežurstva uredili tako, kot je treba v Zakonu o zdravniški službi in Zakon o zdravstveni dejavnosti danes pač s tem zakonom po nujnem postopku v bistvu pokrivate vlado. Vlado, ki je nesposobna, da bi v dveh letih uredila tisto kar je obljubljala Vlada in koalicija, ki v dveh letih ni izvršila oziroma v enem letu ni izvršila zaobljub oziroma zavez, ki jih je podpisala februarja 2023, vlado in koalicijo torej, ki ni prisluhnila ne bolnikom ne pacientom in ne zdravniškim delavcem, govorimo o zdravnikih, medicinskih sestrah, zdravstvenih tehnikih in tako naprej. Torej, zakon, ki ga danes želite spraviti po nujnem postopku skozi proceduro tudi omogoča oziroma določa kazni za vse tiste, bom rekla, direktorje, ki ne bodo spoštovali tega, kar jim nalagate. Ne nalagate pa jim hitrejše obravnave oziroma kakovostnejše obravnave. Torej, zakon je nepotreben in v Slovenski demokratski stranki v naši poslanski skupini te razširitve in tega zakona definitivno ne bomo podprli. Hvala.

Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem zaključujem predstavitev stališč o predlogu širitve in prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje vaših glasovalnih naprav in odločamo… Se opravičujem. Izvolite, samostojna oziroma nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, se opravičujem.

Hvala. Torej, očitno na to stran boste morali tudi kdaj pogledati, spoštovana predsedujoča. Sama osebno se strinjam s širitvijo dnevnega reda. Menim, da ta zakon v ničemer ne posega v pravico zdravnikov do stavke, ampak zgolj nalaga to, pač, neke obveze za naprej, kar bi morali zdravniki delati. Tako da mislim, da je prav, da to razpravo o tem zakonu seveda tudi po nujnem postopku opravimo. Sama stavka po moji oceni, pa poteka predolgo. In na nek način se z vašimi argumenti, kolegica Godec in kolega Cigler, seveda, strinjam, da morda Vlada tudi na tem področju ni vsega naredila v pogajanjih s sindikati, ampak tukaj teče neka mediacija v zvezi s to stavko in prepustimo to seveda mediaciji, sami pa se usmerimo v to, da bomo imeli čim bolj kvalitetno razpravo, ko bomo razpravljali o tem zakonu, ki ga bomo danes potrdili, upam, da potrdili, v širitvi dnevnega reda. Hvala.

Se opravičujem, to je bila moja napaka, da sem dopustila, tukaj ni obrazložitve glasu. Prav tako pa Nepovezana poslanka ni poslanska skupina, tako da to ni nekaj, kar bi morala biti oziroma kar je praksa in to je bila moja, izključno moja napaka.

Kolegica Godec, imate postopkovno? Izvolite.

Ja, sicer, mislim, ste povedali, da je bila to vaša napaka, ampak a veste, zdaj lahko govori, torej lahko odprete razpravo. Glede na to, da je govorila kolegica Pašek, pa z vsem spoštovanjem, govorijo lahko v tem delu samo torej poslanske skupine, v imenu poslanske skupine oziroma predlagatelja. In zdaj odprite razprave naj poslanci svoje povedo. Hvala.