36. nujna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

11. 4. 2024

Transkript seje

Lep pozdrav vsem! Bomo kar začeli, ura je že tri. Lepo pozdravljam vse članice in člane odbora in vse vabljene ter ostale prisotne! Začenjam 36. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Za današnjo seje se je opravičil poslanec Damijan Zrim, imamo pa tudi nekaj nadomestnih članov: poslanec Zoran Mojškerc nadomešča poslanca Žana Mahniča, poslanec Miha Lamut nadomešča poslanko Janjo Slugo, poslanka magistrica Nataša Avšič Bogovič nadomešča poslanko Tamaro Vonta, poslanka Katarina Štravs nadomešča poslanca Teodorja Uraniča in poslanka Andreja Živic nadomešča poslanko magistrico Tamaro Kozlovič.

K dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik zadeve in je določen dnevni red, kot je bil opredeljen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada in je bil dne 29. 3. 2024 objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 78. seji, dne 4. 4. 2024, na predlog predlagatelja zakona sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Kot gradivo imamo na voljo mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev in tik pred začetkom seje smo prejeli še predlog sklepa k 1. točki Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Naj povem, da ta sklep ni skladen s pristojnostmi Državnega zbora in ga zato ne bom dala na glasovanje in o njem ne bomo glasovali. Namreč, Državni zbor ne more pozivati Vlade in ne more postavljati rokov, zato o njem ne razpravljamo. K tej točki so bili vabljeni Ministrstvo za javno upravo, Zakonodajno-pravna služba in Državni svet. Amandma so v poslovniškem roku k 2. členu vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica.

Začenjam drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo... / oglašanje v dvorani/ Ali lahko preberem? Ne, bomo najprej postopkovno, izvolite.

Hvala za besedo.

Vsem prav lep pozdrav!

Pristojnosti Državnega zbora in njegovih delovnih teles seveda urejajo akti. Osnovni akt za to pa je Ustava. Da ima telo Državnega zbora vso pravico pozivati Vlado k določenemu ravnanju oziroma predlaga določeno ravnanje. Ker je to v resnici eno in isto, ni nobenega dvoma in je to Državni zbor v svojem obstoju že zagotovo naredil vsaj tisočkrat, tako da tukaj ni nobenega dvoma. Kar se pa tega tiče, da lahko postavi roke, pa tudi tukaj ni nobenega dvoma, ker jih lahko postavi bodisi z zakonom bodisi z drugimi akti, bodisi s sklepi. In v danem primeru gre za sklep. To se pravi, to, kar ste navedli na začetku, nikakor ne drži. In pričakujem, da boste spoštovali Poslovnik in da boste seveda dali ta sklep na glasovanje.

No, bom še enkrat ponovila, da Državni zbor ne more pozivati - in v tem sklepu pozivate Vlado - in tudi ne more Vladi postavljati rokov. Gre za dve različni veji oblasti in zato tega sklepa ne bom dala na glasovanje. Zato zdaj začenjam drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. Odboru predlagam, da se razprava o vseh členih in amandmajih združi, v skladu s prvim odstavkom 128. člena Poslovnika Državnega zbora. Po opravljeni razpravi bomo opravili še glasovanje o amandmaju ter nato glasovali o vseh členih skupaj. / oglašanje v dvorani/ Izvolite, proceduralno.

Predsedujoča, jaz bi rada pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe o tej odločitvi. Namreč, v Državnem zboru smo sprejeli niz sklepov, ki so imeli roke, in ni bilo nikoli težav. Zdaj pa ne vem, ali to pomeni, da so bili vsi ti sklepi sprejeti izven poslovnika, se pravi, nimajo veljave, ali pa vi kršite poslovnik. Kot drugo, ni dolgo tega, ko ste na Odboru za zdravje vi sprejeli sklep, vi ste ga predlagali, z rokom. Zdaj se pa zmenite, no, ali je problem zato, ker predlaga opozicija, če je pa vsebinski problem, pa to povejte, da letos ne boste nič naredili, ne pa se pa sklicevati na Poslovnik, ker nimate prav. Če je problematična beseda "poziva", potem jo lahko spremenimo v "predlaga", ampak to je neumnost, to so tiste vejice in pike, v katere se zapikate zato, ker pač nimate drugih argumentov. Da pa so roki spoštovani, ste jih pa tudi na tem odboru sprejeli. Mi smo sprejeli rok do konca leta, da bo ta Vlada sprejela neke odločitve glede romske problematike. Vi ste ga predlagali, sicer ste ga potem naknadno pa celo povozili, pa rekli, ne, zdaj pa več ni pomemben. Vi ste predlagali te roke. A to pa ni rok do konca leta? Pa ne smešiti Državnega zbora s takšnimi predlogi! Ta sklep je povsem v redu. Če vas res muči tista beseda, jo pač spremenite v "predlagamo", ampak vsebina itak ne bo spremenjena, ne morete pa ne upoštevati predloga z rokom, ker je to praksa Državnega zbora in so do zdaj takšni sklepi veljali.

Hvala za vaš proceduralni predlog. Vsekakor ne moremo pozivati, da bodo upoštevali nek rok, ki smo jim ga dali. Lahko bi predlagali karkoli, ne pa pozivali. Ampak v vašem sklepu pozivate Vlado, in to pač ne gre in za to Državni zbor ni pristojen. Predlagam, da gremo naprej. / oglašanje v dvorani/ Izvolite.

Spoštovana, potem popravljamo ta predlog, bomo tudi zagotovili, da ga bodo vsi na mizo dobili, namesto "pozivamo" v "predlagamo". Tako potem pomeni, da je pa takšen predlog ustrezen, glede na to, da so roki tudi na tem odboru bili že sprejeti. Sicer pa naredimo pavzo, pa pojdimo pogledati razne sklepe, pa boste videli. Jaz ne vem, kaj vam zdaj svetujejo strokovne službe, ampak vam svetujejo neumnosti, če so vam to predlagali.

Ne, gotovo mi ne svetujejo neumnosti. Gre res za dve različni veji oblasti, in to je treba spoštovati in to vi tudi veste. In pri tem predlogu tega poziva... vsekakor ni nek dobronameren poziv, ampak gre za zgolj politični poziv, da boste lahko o tem razpravljali. In jaz ne dajem tega sklepa na glasovanje. Prehajamo na nadaljevanje seje in dajem... / oglašanje v dvorani/ Izvolite.

Spoštovana predsednica, ne morete tega narediti. Povedala sem, da smo in da bomo predlog prekvalificirali iz "pozivamo" v "predlagamo", in da rok, ki ste ga prej omenjali, ni v skladu s Poslovnikom. In prosim, da to upoštevate in ne govorite, da je nek predlog brezpredmeten, če smo ga prekvalificirali v besedo, za katero menite, da je bolj ustrezna, čeprav na koncu koncev pomeni eno in isto. Eno in isto. Ampak, če smo tako malenkostni, bomo to popravili. Ne morete pa reči, da predlog enostavno zavračate. Povedali smo, da ga spreminjamo. Nič kolikokrat smo sklepe popravljali, spoštovani, med sejo, kakšne besede, in smo o tistem predlogu tudi potem glasovali. Tako predlagamo, mi kot predlagatelji, da se beseda prekvalificira v "predlagamo". Torej, imamo sklep, ki je na mizi, s spremembo besede. In prosim, da se to upošteva.

Daj postopkovni, izvoli.

Jaz imam salomonsko rešitev. Predlagam, da poslanci pošljete pobudo na Vlado, pač, če je tukaj zaplet, kajne, saj to pa poslanec lahko naredi, pa takrat s pobudo predlaga karkoli, recimo tudi, da gremo z raketo na Luno, če nam paše, kajne.