Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
26. 5. 2023, 37. izredna seja (Državni zbor)
ZA

Dnevni red v celoti

Sprejet
25. 5. 2023, 10. redna seja (Državni zbor)
Vzdržan

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
ZA

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Amandma: K 66. členu 25. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Amandma: K 57. členu 25. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Amandma: K 9. členu 25. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Amandma: K 8. členu 25. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
Vzdržan

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona

Sprejet
Odsoten

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
Odsoten

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 - Amandma: za nova 16.a in 16.b člena 24. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Proceduralni predlog (pridobi se mnenje zakonodajno-pravne službe)

Zavrnjen

Največkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

Danijel Krivec
24.2146596858639%
24 %
16.6694882739891%
17 %
53.0104712041885%
dr. Anže Logar
53 %