Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
1. 2. 2024, 16. redna seja (Državni zbor)
ZA

Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja - Glasovanje

Sprejet
Vzdržan

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije za zunanji oddelek v Mariboru - Glasovanje - dr. Verena Rošic Feguš

Sprejet
Vzdržan

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Celju - Glasovanje - Boštjan Močnik

Sprejet
ZA

Zakon o ratifikaciji Celovitega sporazuma o zračnem prevozu med članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
PROTI

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona

Sprejet
ZA

Zakon o izrednem zvišanju pokojnin - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona

Zavrnjen
30. 1. 2024, 16. redna seja (Državni zbor)
ZA

Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z nastanitvami nezakonitih migrantov.)

Zavrnjen
ZA

Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić na poslansko vprašanje dr. Vide Čadonič Špelič v zvezi s plačilom odškodnine zaradi odvzema 24 glav goveda.)

Zavrnjen
30. 1. 2024, 61. izredna seja (Državni zbor)
ZA

Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z nastanitvami nezakonitih migrantov.)

Zavrnjen

Največkrat glasujejo enako

Najmanjkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

Danijel Krivec
20.6020066889632%
21 %
14.2921285426546%
14 %
37.9286214135759%
Janez (Ivan) Janša
38 %