Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
22. 9. 2023, 12. redna seja (Državni zbor)
PROTI

Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 22. 09. 2023

Sprejet
ZA

Zakon o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 22. 09. 2023

Zavrnjen
PROTI

Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 22. 09. 2023

Zavrnjen
ZA

Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030 - Glasovanje

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 22. 09. 2023

Zavrnjen
ZA

Zakon o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih - Sklep da besedilo predloga za tretjo obravnavo pripravi Vlada

Sprejet
ZA

Zakon o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih - Amandma: Za novi 1.a člen 11. 09. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih - Amandma: K naslovu poglavja Končna določba 11. 09. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih - Amandma: K 1. členu 11. 09. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet

Največkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

Franc Rosec
39.6404919583728%
40 %
17.1492401754756%
17 %
47.3036896877956%
dr. Anže Logar
47 %