Italijanska in madžarska narodna skupnost

 

 

Glasovanja

26. 5. 2023, 37. izredna seja (Državni zbor)
Odsotni

Dnevni red v celoti

Sprejet
25. 5. 2023, 10. redna seja (Državni zbor)
ZA

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
ZA

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Amandma: K 66. členu 25. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Amandma: K 57. členu 25. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Amandma: K 9. členu 25. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu - Amandma: K 8. členu 25. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 - Amandma: za nova 16.a in 16.b člena 24. 05. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]

Sprejet
Vzdržani

Proceduralni predlog (pridobi se mnenje zakonodajno-pravne službe)

Zavrnjen

Najmanjkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

Neenotnost glasovanj

IMNS
26.3743455497382%
26,37 %
18.3495465156093%
18,35 %
28.5877298966306%
Slovenska demokratska stranka
SDS
28,59 %