dr. Martin Premk

Svoboda

koalicija

Največkrat glasujejo enako

Najmanjkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

dr. Martin Premk
7.68012668250198%
8 %
16.3064960351407%
16 %
41.0926365795724%
dr. Anže Logar
41 %