11. redna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

7. 11. 2023

Glasovanje

11. redna seja, 7. 11. 2023

Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 - Amandma: K podpoglavju »9. načelo: Pripravljenost in odziv v primeru jedrske ali radiološke nesreče« 2. 11. 2023 [Svoboda - Poslanska skupina Svoboda, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, Levica - Poslanska skupina Levica]