Slovenska demokratska stranka

 

 

Št. poslanskih vprašanj in pobud

SDS
1384%
1384
346.5%
347
1384%
Slovenska demokratska stranka
SDS
1384

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

SDS
74.3988476688812%
74 %
84.4218166300823%
84 %
94.0622456493934%
Svoboda
Svoboda
94 %

Prisotnost na glasovanjih skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

30. 11. 2023
Jelka Godec je zastavila vprašanje na temo: v zvezi s plačilom obveznega zdravstvenega prispevka
Andrej Kosi je podal pobudo na temo: v zvezi z zaščito kmetijskih zemljišč ob reki Dravi
28. 11. 2023
Jože Tanko je zastavil vprašanje na temo: v zvezi z ukradenimi novorojenčki
Jelka Godec je zastavila vprašanje na temo: v zvezi z izdajo informacij o pogojih gradnje, mnenja o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda in vodnega soglasja