Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
Brez glasu
4. 10. 2022, 2. redna seja (Državni zbor)
ZA

Sklep o imenovanju predsednika in podpredsednikov Ustavne komisije - Glasovanje o Sklepu o imenovnju predsednika in podpredsednikov Ustavne komisije

Sprejet
PROTI

Sklep o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije - Glasovanje

Sprejet
ZA

Sklep o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - Glasovanje

Sprejet
Vzdržan

Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kranju - Glasovanje - mag. Vanja Čebulj

Sprejet
Vzdržan

Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kranju - Glasovanje - Lea Peterman

Sprejet
Vzdržan

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije - Glasovanje - Katja Fabjan Valdemarin

Sprejet
Vzdržan

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije - Glasovanje - Alenka Dolinšek

Sprejet
Vzdržan

Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru - Glasovanje - Simon Grahornik

Sprejet
Vzdržan

Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru - Glasovanje - mag. Boštjan Mumelj

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 4. 10. 2022

Zavrnjen

Neujemanje s poslansko skupino

mag. Matej Tonin
48%
48 %
16.6819038095353%
17 %
68.3636363636364%
Anja Bah Žibert
68 %