19. redna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

10. 4. 2024

Glasovanje

19. redna seja, 10. 4. 2024

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 - Amandma: K strukturni enoti »6.4.4.2 Strategija/program – vzpostavitev in/ali okrepitev pravnih, nadzornih in institucionalnih mehanizmov za prepoznavo, preprečevanje in omejevanje tveganj nepravilnosti, negospodarnosti oziroma stroškovne neupravičenosti ter gradnje in sofinanciranja prometne infrastrukture« 9. 04. 2024 [54 - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo]