18. redna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

13. 3. 2024

Glasovanje

18. redna seja, 13. 3. 2024

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - Amandma: Za novi 29.a člen 13. 03. 2024 [54 - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo]