8. redna seja

Državni zbor

20. 5. 2019

Glasovanje

8. redna seja, 20. 5. 2019

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju - Glasovanje