53. redna seja

Odbor za zadeve Evropske unije

20. 9. 2019

Glasovanje

21. redna seja, 19. 10. 2020

Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019 s predlogom priporočila - Glasovanje o predlogu priporočila