67. redna seja

Odbor za zadeve Evropske unije

17. 1. 2020

Glasovanje

3. redna seja, 14. 12. 2018

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kopru - Glasovanje