4. nujna seja

Komisija za poslovnik

23. 1. 2020

Glasovanje

2. redna seja, 19. 11. 2018

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Amandma: K 3. členu 13.11.2018 [DS - Državni svet]